Αρχική » Συνδικαλιστικά Νέα Υδραυλικών » Σύνδεσμοι » Την παρέμβαση της νομαρχίας Αθηνών ζήτησε ο Σύνδεσμος

Την παρέμβαση της νομαρχίας Αθηνών ζήτησε ο Σύνδεσμος

nomarxia.jpg

«Για να σταματήσουν οι αυθαιρεσίες στις διευθύνσεις βιομηχανίας»

nomarxia.jpgΤην παρέμβαση της νομαρχίας Αθηνών προκειμένου να σταματήσει η ομηρία των συναδέλφων από τις διευθύνσεις βιομηχανίας, τόσο σε σχέση με τη διαδικασία των εξετάσεων, όσο και με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόκτηση και θεώρηση των αδειών, ζήτησε ο Σύνδεσμος Αθηνών.
Έχοντας διαπιστώσει πολλά κρούσματα αυθαιρεσιών από τις διευθύνσεις βιομηχανίας Αθηνών, Ανατολικής και Δυτικής Αθήνας, καθώς και Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, το Δ.Σ. του Συνδέσμου απευθύνθηκε στον υπεύθυνο αντινομάρχη Αθηνών, κ. Ιάκωβο Προμπονά, ζητώντας του να δώσει ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση.

«Οι υπάλληλοι των εξεταστικών επιτροπών των εν λόγω διευθύνσεων, καθ’ υπέρβαση των αρμοδιοτήτων τους νομοθετούν επί της νομοθεσίας», επισήμανε στον αρμόδιο αντινομάρχη ο πρόεδρος του Συνδέσμου Θανάσης Στρουμπούλης.
«Κατά τη διαδικασία των εξετάσεων, υπάρχουν επιτροπές που κινούνται εκτός πλαισίου της εγκεκριμένης από το υπουργείο Ανάπτυξης εξεταστέας ύλης, ενώ άλλες ζητούν επιπλέον δικαιολογητικά για την απόκτηση και θεώρηση των αδειών. Υπάρχουν και κάποιες, που ερμηνεύουν όπως θέλουν το προεδρικό διάταγμα.
Η κατάσταση αυτή, πέρα από το ότι δημιουργεί σύγχυση και ταλαιπωρία στους συναδέλφους μας, σ’ εμάς, ως διοίκηση, μας προκαλεί και αρκετά ερωτηματικά».
Προς επίρρωση των ανωτέρω, ο πρόεδρος του Συνδέσμου κατέθεσε στον αντινομάρχη, γραπτώς, συγκεκριμένες περιπτώσεις παρατυπιών από τις διευθύνσεις βιομηχανίας.
«Εμείς», πρόσθεσε ο συν. Στρουμπούλης, «δεν ζητάμε τίποτε άλλο πέρα από την εφαρμογή της νομοθεσίας. Ζητάμε να σταματήσουν οι επιτροπές να ερμηνεύουν ή να παρερμηνεύουν το Π.Δ.».
Από την πλευρά του ο αντινομάρχης κ. Προμπονάς δεσμεύτηκε ότι θα συγκαλέσει σύσκεψη με τους διευθυντές των συγκεκριμένων διευθύνσεων για να δουν όλα αυτά τα ζητήματα, βάσει της νομοθεσίας, και ανάλογα να πράξουν.
Στη συνάντηση, που έγινε στις 31 Οκτωβρίου, παρών ήταν και ο αντινομάρχης Αθηνών κ. Γεώργιος Φουντάς.
Δημοσιεύουμε στη συνέχεια τα σχετικά έγγραφα του Συνδέσμου που κατέθεσε στον αντινομάρχη, εκ μέρους του Δ.Σ., ο συν. Στρουμπούλης .
 

Αυθαιρεσίες από τις διευθύνσεις βιομηχανίας

«Κύριε αντινομάρχα,
Όπως γνωρίζετε, οι άδειες άσκησης επαγγέλματος των υδραυλικών χορηγούνται, κατόπιν εξετάσεων, από τις διευθύνσεις βιομηχανίας των νομαρχιών.
Με την παρούσα ζητούμε την παρέμβασή σας, προκειμένου να σταματήσουν τα κρούσματα αυθαιρεσιών των υπαλλήλων στις διευθύνσεις βιομηχανίας Αθηνών, Ανατολικής Αθήνας (Αγία Παρασκευή), Δυτικής Αθήνας (Αιγάλεω), Νότιας Αττικής (Καλλιθέα) και Δυτικής Αττικής (Ελευσίνα). Τόσο σε σχέση με τη διαδικασία των εξετάσεων, όσο και με τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν για την απόκτηση και θεώρηση των αδειών.
Και για τα δύο αυτά θέματα, το υπουργείο Ανάπτυξης με τις υπ’ αριθμό 1254/36/17-1-2000 και 15956/889/5-7-2000 εγκυκλίους του προς τις διευθύνσεις βιομηχανίας, και με βάση τα προεδρικά διατάγματα 38/91, 48/95 και 55/2000 που καθορίζουν τα του επαγγέλματός μας, όρισε επακριβώς τα πλαίσια μέσα στα οποία πρέπει να κινούνται οι αρμόδιες επιτροπές.
Παρ’ όλα αυτά έχει διαπιστωθεί ότι η άσκηση της αρμοδιότητας των εν λόγω επιτροπών στις διευθύνσεις βιομηχανίας που σας αναφέραμε, ξεφεύγει από τα πλαίσια του νόμου.
Κατά τη διαδικασία των εξετάσεων, άλλες επιτροπές κινούνται εκτός πλαισίου της εγκεκριμένης από το υπουργείο Ανάπτυξης εξεταστέας ύλης, ενώ άλλες ζητάνε επιπλέον δικαιολογητικά για την απόκτηση και θεώρηση των αδειών.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος συνάδελφός μας για να πάρει μέρος στις εξετάσεις και να αποκτήσει, στη συνέχεια την άδειά του, αναφέρονται λεπτομερώς και περιοριστικά στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Προεδρικού Διατάγματος 55/2000. Κάθε άλλη απαίτηση και ερμηνεία από την πλευρά των επιτροπών, πέρα από το γεγονός ότι δημιουργεί σύγχυση και ταλαιπωρία στους συναδέλφους μας, μας προκαλεί και αρκετά ερωτηματικά.
Στα πλαίσια αυτά ζητάμε την παρέμβασή σας για την εφαρμογή της νομοθεσίας, για να σταματήσουν οι συνάδελφοί μας να είναι όμηροι των εξεταστικών επιτροπών που καθ’ υπέρβαση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων τους νομοθετούν επί της …νομοθεσίας. Κάτι που δεν μπορεί να τυγχάνει της αποδοχής της νομαρχίας Αθηνών.
Ζητούμε λοιπόν να συστήσετε στις εν λόγω διευθύνσεις βιομηχανίας:
α. Να υποβάλουν ερωτήσεις μόνο μέσα από την εγκεκριμένη εξεταστέα ύλη του υπουργείου Ανάπτυξης.
β. Να μην απαιτούν επιπλέον δικαιολογητικά για την απόκτηση και θεώρηση των αδειών, πέραν των όσων ορίζει το Π.Δ. 38/91, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τα Π.Δ. 48/95 και 55/2000.
Υ.Γ.: Σας επισυνάπτουμε καταγεγραμμένα ενδεικτικά προβλήματα που προκύπτουν από τις ανωτέρω διευθύνσεις βιομηχανίας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο πρόεδρος, Αθ. Στρουμπούλης
Ο γεν. γραμματέας, Γεωρ. Κωνσταντέλλος

Ενδεικτικά προβλήματα που προκύπτουν από τις διευθύνσεις βιομηχανίας

1. Δεν δέχονται τα τιμολόγια των συναδέλφων σαν προϋπηρεσία για τα έτη πριν το 2000, αλλά απαιτούν υπεύθυνες δηλώσεις που έχουν κατατεθεί στο Σύνδεσμο. Αυτό δεν είναι δυνατόν να ισχύει, αφενός γιατί δεν αναφέρεται πουθενά στο Π.Δ. 38/91 και στο άρθρο 10.6 και αφετέρου γιατί οι περισσότεροι υδραυλικοί δεν γνώριζαν ότι έπρεπε να καταθέτουν για κάθε εργασία υπεύθυνη δήλωση, τη στιγμή που και οι ίδιες οι πολεοδομίες δεν το απαιτούσαν.
2. Δεν δέχονται ως πιστοποιητικό προϋπηρεσίας βεβαίωση εργοδότη (υδραυλικού), αν κατά το διάστημα που απασχολούσε κάποιον σαν βοηθό, δεν κατείχε ο ίδιος την κατάλληλη άδεια. Ο ισχυρισμός αυτός δεν προκύπτει από το άρθρο 10, παράγραφος 2  του Π.Δ. Πέραν τούτου, ο εργοδότης μπορεί να ήταν τεχνική εταιρία. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση προϋπηρεσίας από πατέρα προς γιο.
3. Από τους κατόχους πτυχίου ΤΕΕ β’ κύκλου ζητούν, τις περισσότερες φορές, 875 ημερομίσθια ως προϋπηρεσία για την απόκτηση άδειας Τεχνίτη Α’, και όχι 625 που ορίζει το Π.Δ. στο άρθρο 8.2.2. Τα 875 ημερομίσθια ως προϋπηρεσία ισχύουν για τους πτυχιούχους των ΤΕΕ α’ κύκλου.
5. Για τους έχοντες άδειας βοηθού υδραυλικού, απαιτούν 875 ημερομίσθια για την απόκτηση άδειας τεχνίτη Α’, ενώ το Π.Δ. στο άρθρο 8.2.1. προβλέπει 750.
5. Για τη θεώρηση της άδειας αλλάζουν συνεχώς τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται άδικα οι συνάδελφοι.