Αρχική » Περιεχόμενα » Τεχνική Ενημέρωση » Συμμετοχή της ηλιακής ενέργειας στη θέρμανση των κτιρίων

Συμμετοχή της ηλιακής ενέργειας στη θέρμανση των κτιρίων

filokal1.jpg

Ελληνική τεχνογνωσία, εφαρμοσμένη τεχνολογία από την εταιρία Filokal

Η αξιοπιστία των ελληνικών βιομηχανιών παραγωγής επίπεδων ηλιακών συλλεκτών είναι δεδομένη, ωστόσο δεν καταφέραμε μέχρι σήμερα να εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια και να την εισάγουμε στη θέρμανση και τον κλιματισμό των κτιρίων.
Προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή, έγιναν από ερευνητές με πολύ καλά αποτελέσματα, τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό, ωστόσο όλες αυτές οι προσπάθειες οδηγούσαν στο υψηλό κόστος κατασκευής και σε δυσεπίλυτα προβλήματα, αρχιτεκτονικά και άλλα.
Για τους παραπάνω λόγους η συμμετοχή της ηλιακής ενέργειας στη θέρμανση έμεινε στο στάδιο της έρευνας και η εφαρμογή στην πράξη πέρασε στο περιθώριο.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας συμμετοχής της ηλιακής ενέργειας στην παραγωγή
Η εταιρία FILOKAL επεσήμανε τις βασικές αιτίες, οι οποίες έγιναν αντικείμενο επιστημονικής έρευνας και σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ειδικής Μηχανολογίας του τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών την περίοδο 1997 έως 2001.
Η συμμετοχή της ηλιακής ενέργειας στη θέρμανση και τον κλιματισμό απαιτεί νέες μεθόδους υπολογισμού της μελέτης διαστασιολόγησης ηλιακών συστημάτων και αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας, απαιτεί επίσης ορθολογική διαχείριση της ενέργειας είτε αυτή προέρχεται από συμβατικά καύσιμα ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Στη βάση των παραπάνω απαιτήσεων αναπτύχθηκαν νέες μέθοδοι μελέτης σχεδιασμού – ελέγχου ηλιακών συστημάτων, όπως:
1. Εξειδικευμένο λογισμικό υπολογισμού συλλεγόμενης ηλιακής ενέργειας σε κεκλιμένο ηλιακό συλλέκτη. Απαιτούμενη συλλεκτική επιφάνεια. Ποσοστό συμμετοχής της ηλιακής ενέργειας στη θέρμανση.
2. Εξειδικευμένο λογισμικό υπολογισμού πραγματικού θερμικού ή ψυκτικού φορτίου και απαιτούμενης θερμικής ή ψυκτικής προσδιδόμενης ενέργειας. Ορθολογική διαχείριση της ενέργειας για την επίτευξη και τη διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας χώρου, με βάση την εξωτερική θερμοκρασία του τόπου.
3. Ηλιακούς συλλέκτες βεβιασμένης ανακυκλοφορίας, οι οποίοι κατασκευάζονται σε διαστάσεις και γεωμετρία σύμφωνα με τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις του κτιρίου, λειτουργούν και αποδίδουν σε γωνία από 0 έως 90 μοίρες με νότιο προσανατολισμό.
4. Ολοκληρωμένο πεδίο ηλεκτρομηχανολογικών μηχανημάτων – οργάνων ορθολογικής διαχείρισης της ενέργειας – αυτόματου ελέγχου ηλιακών συστημάτων παραγωγής θερμού νερού για χρήση – θέρμανση και κλιματισμό χώρων.
Μέσα στα όρια της προσπάθειας που πρέπει να κάνουμε όλοι μας για την εξοικονόμηση της ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, η Filokal, με άρτια τεχνολογική γνώση και με πνεύμα συνεργασίας παρέχει στους ενδιαφερόμενους συνεργάτες της:
– Μελέτες ηλιακών συστημάτων παραγωγής θερμού νερού για χρήση, θέρμανση – κλιματισμό χώρων.
– Μελέτες ηλιακών συστημάτων παραγωγής θερμού νερού για ξενοδοχειακά συγκροτήματα.
– Μελέτες ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού κολυμβητικών δεξαμενών.
– Αρχείο με κάθε δυνατή ηλεκτρομηχανολογική συνδεσμολογία εξοικονόμησης της ενέργειας.
– Ολοκληρωμένα ηλεκτρομηχανολογικά πεδία ελέγχου ηλιακών συστημάτων και ορθολογικής διαχείρισης της ενέργειας, παραγωγής θερμού νερού για χρήση θέρμανση και κλιματισμό χώρων – κολυμβητικών δεξαμενών – θερμού νερού χρήσης για ξενοδοχεία κ.ά.
– Ηλεκτρονικές συσκευές αυτομάτου ελέγχου ηλιακών συστημάτων και ορθολογικής διαχείρισης της ενέργειας στη θέρμανση των κτιρίων.
Η εξέλιξη εφαρμοσμένης τεχνογνωσίας – τεχνολογίας συμμετοχής της ηλιακής ενέργειας στην παραγωγή σε συνδυασμό με την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας είναι μοναδική και πρωτοποριακή στην Ε.Ε. και εκτός.

filokal1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απαιτούμενα μηχανήματα και όργανα ελέγχου συμμετοχής της ηλιακής ενέργειας
1η εφαρμογή
1. Ηλιακοί συλλέκτες.
2. Πεδίο ηλεκτρομηχανολογικών μηχανημάτων και αυτομάτου ελέγχου 01 ή 02.
3. Αποθήκη – εναλλάκτης θερμού νερού χρήσης (boiler).
4. Εξωτερικός εναλλάκτης ηλιακών συλλεκτών – δοχείου αποθήκης της ηλιακής ενέργειας.
5. Κλειστό δοχείο διαστολής ηλιακού συστήματος.
2η εφαρμογή
6. Εναλλάκτης  δοχείο αποθήκευσης της ηλιακής ενέργειας

 

filokal2.jpg