Αρχική » Περιεχόμενα » Ειδήσεις » Σύμβαση για έλεγχο της ποιότητας νερού ύδρευσης στους δήμους

Σύμβαση για έλεγχο της ποιότητας νερού ύδρευσης στους δήμους

Προγραμματική σύμβαση με τον πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ) Ν. Κακλαμάνη και τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Γεωτεχνικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) Χ. Τσουτρέλη, με αντικείμενο τον συνεχή έλεγχο της ποιότητας αλλά και της ποσοτικής επάρκειας του νερού ύδρευσης σε όλους τους δήμους της χώρας, υπέγραψε τέλη Απριλίου ο υφυπουργός Εσωτερικών Θανάσης Νάκος. Το συνολικό κόστος του προγράμματος που θα διαρκέσει μέχρι 24 μήνες, ανέρχεται στο ποσό του 1.200.000 ευρώ και η χρηματοδότησή του θα γίνει μέσω του αναπτυξιακού προγράμματος «Θησέας». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:
• Το ΙΓΜΕ θα πραγματοποιήσει επιτόπιες επισκέψεις για την καταγραφή των προβλημάτων στους δήμους που αφορούν τη δυνατότητα ενίσχυσης των υδρευτικών πόρων με νέες ποσότητες, τον έλεγχο λειτουργίας των υδρευτικών έργων, των γεωτρήσεων και των φρεάτων πηγαίων νερών. Επίσης θα γίνει εντοπισμός των ρυπαντικών εστιών -με διενέργεια χημικών αναλύσεων και υδρομετρήσεων υπαίθρου- καθώς και κατάταξη των υδροφόρων συστημάτων.
Σε κάθε δήμο της χώρας θα γίνει αποτύπωση κάθε σημείου υδροληψίας και των υποδομών ύδρευσης και θα καταχωρηθεί σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα (G.I.S.).
• Σε κάθε δήμο θα πραγματοποιηθούν δειγματοληψίες νερού απ’ όλα τα σημεία ύδρευσης και καταγραφή των εστιών ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή. Μετά από την επιτόπια έρευνα θα συντάσσεται από το ΙΓΜΕ υδρογεωλογική τεχνική μελέτη, όπου θα καταγράφονται οι μετρήσεις υπαίθρου και οι εργαστηριακές δοκιμές. Θα αποτυπώνεται, δηλαδή, η υπάρχουσα κατάσταση και θα προτείνονται οι βέλτιστες λύσεις των προβλημάτων και οι προτάσεις των αναγκαίων έργων με τα οποία θα αντιμετωπίζονται αυτά τα προβλήματα.
• Θα δημιουργηθεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων, όπου θα καταγράφονται όλα τα σχετικά μεγέθη και οι παράμετροι των υδρογεωλογικών και υδροχημικών μελετών, καθώς και όλα τα σημεία απόληψης υδρευτικού νερού των δήμων της χώρας. Η καταγραφή αυτή θα βοηθήσει στο να προγραμματισθούν από τους δήμους οι δράσεις και τα έργα για τη βελτίωση της ύδρευσης.
Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο υφυπουργός εσωτερικών Θ. Νάκος, δήλωσε:
«Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι δήμοι της χώρας θα έχουν πλήρη εικόνα της κατάστασης, θα έχουν εντοπίσει τους πιθανούς κινδύνους και θα είναι σε θέση υπεύθυνα και αποτελεσματικά να προγραμματίσουν και να εκτελέσουν τα έργα βελτίωσης του υδρευτικού τους δικτύου.
Η σύμβαση που υπογράψαμε, αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για να αποκτήσει κάθε Έλληνας πολίτης πρόσβασης σε πόσιμο νερό υψηλής ποιότητας».