Αρχική » Περιεχόμενα » Σχόλια » Η βουβωνοκήλη είναι εργατικό ατύχημα

Η βουβωνοκήλη είναι εργατικό ατύχημα

Στο δρόμο που χάραξε ο Νικήτας Περαθωράκης…
Με το βιβλίο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ανά χείρας και με την επισήμανση ότι οι υδραυλικοί ανεβάζουν στις οικοδομές, με τα  χέρια τους, μια και τα ασανσέρ μπαίνουν στο τέλος, νιπτήρες, μπανιέρες, σώματα, καμινάδες, θερμοσίφωνες, τσιμέντα, εργαλεία και τόσα άλλα πράγματα, ο συν. Νικήτας Περαθωράκης από την Αθήνα, οδήγησε τη δευτεροβάθμια διοικητική επιτροπή του ΟΑΕΕ να αποφανθεί, ομόφωνα, ότι η βουβωνοκήλη δεν είναι πάθηση, αλλά συνέπεια της εργασίας του.
Που σημαίνει, παροχή επιδόματος για το διάστημα που δεν μπορεί να εργαστεί μετά την επέμβαση που έκανε.
Επί της απόφασης, μένει, βέβαια, να αποφανθεί και η υγειονομική επιτροπή του ΟΑΕΕ, όμως επειδή εκεί αποφασίζουν γιατροί (με ιατρικά, θέλουμε να πιστεύουμε, δεδομένα), δύσκολα θα απορρίψουν τον ισχυρισμό αυτό.
Η πρωτοβάθμια διοικητική επιτροπή, στην οποία προσέφυγε ο συν. Περαθωράκης για να ζητήσει αποζημίωση για το 2μηνο και πλέον διάστημα που δεν μπορούσε να εργαστεί μετά την επέμβαση, απέρριψε το αίτημα, με το σκεπτικό ότι η βουβωνοκήλη είναι πάθηση και όχι εργατικό ατύχημα ή ασθένεια.
Κι επειδή ο συνάδελφος δεν πτοήθηκε από την απόφαση, προχώρησε.
Συναντήθηκε αρχικά με τον διοικητή του ΟΑΕΕ, που ναι μεν τον κατάλαβε… αλλά του είπε ότι «οι νόμοι είναι νόμοι και δεν μπορεί να κάνει τίποτε» (έτσι γίνεται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις), και εν συνεχεία κατέθεσε ένσταση στη δευτεροβάθμια διοικητική επιτροπή του οργανισμού.
Κι επειδή έχουν γνώση ο φύλακες, συμβουλεύτηκε πριν το γιατρό του και το βιβλίο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, που αναφέρει ότι μία από τις αιτίες της βουβωνοκήλης είναι και το βάρος.
Έτσι, με το βιβλίο ανά χείρας, κι αφού «ξάφνιασε» και τα μέλη της επιτροπής που του είπαν ότι «ήρθες προετοιμασμένος», ο συν. Περαθωράκης έκανε το πρώτο βήμα για την έκδοση της πρωτοποριακής αυτής απόφασης, που ανατρέπει τα μέχρι σήμερα δεδομένα. Και τη δημοσιεύουμε προς γνώση όλων των συναδέλφων, για να είναι και αυτοί «προετοιμασμένοι» σε ανάλογες περιπτώσεις, αφού, ακόμα και σήμερα αν πάρει κανείς τηλέφωνο στο ΤΕΒΕ, θα του πουν ότι η βουβωνοκήλη είναι πάθηση.
Είναι όμως εργατικό ατύχημα και μπράβο στο συν. Περαθωράκη που απέδειξε ότι τα πάντα μπορούν να ανατραπούν…
Η ΑΠΟΦΑΣΗ
«Συνεδρίαση τοπικής διοικητικής επιτροπής νοτίου Αττικής 40η/20-11-2007
Αριθμός απόφασης 328
Η ΤΔΕ του ΟΑΕΕ νοτίου Αττικής, στην εμπρόθεσμα ασκηθείσα με αριθμ. πρωτ. 9258/28-06-07 ένσταση του Περαθωράκη Νικήτα (…), κατά της αριθμ. πρωτ. 6408/18-05/07 απόφασης του προϊσταμένου ΟΑΕΕ Δάφνης με την οποία αίτημά του σχετικά με τη χορήγηση επιδόματος από εργατικό ατύχημα απορρίφθηκε, αφού έλαβε υπόψη:
α) τους αναφερόμενους στην ένσταση ισχυρισμούς, β) την αριθμ. 9258/28-06-07 εισήγηση του προϊσταμένου ΟΑΕΕ Δάφνης με την οποία εισηγείται την απόρριψη της κρινόμενης ένστασης για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν.
Ο ενιστάμενος παραστάθηκε αυτοπροσώπως.
Σκέφθηκε
Ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 της υπ. απόφ. 35/1385/99, σε περίπτωση πρόσκαιρης ανικανότητας για την άσκηση του επαγγέλματος που οφείλεται σε βίαιο συμβάν που επήλθε μετά την εγγραφή του ασφαλισμένου στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, κατά την άσκηση του επαγγέλματος ή εξ αφορμής αυτού (εργατικό ατύχημα), καταβάλλεται στον παθόντα χρηματικό επίδομα, ανεξάρτητα εάν η επιχείρηση εξακολουθεί να λειτουργεί.
Στην προκειμένη περίπτωση ο ενιστάμενος ισχυρίστηκε ότι το πρόβλημα της υγείας του (βουβωνοκήλη) οφείλεται στο είδος της εργασίας του, επειδή σηκώνει μεγάλα βάρη (μπανιέρες – νιπτήρες – θερμαντικά σώματα – καμινάδες).
Η επιτροπή μετά από συζήτηση και εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών, τα στοιχεία του φακέλου και αφού έλαβε υπόψη το είδος της εργασίας του ενιστάμενου κρίνει ότι πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση ένσταση και δέχεται το ατύχημα ως εργατικό.
Για το λόγο αυτό
Δέχεται ομόφωνα την ένσταση του Περαθωράκη Νικήτα σύμφωνα με το ανωτέρο σκεπτικό της απόφασης».