ΠΕΛΛΑ

pella.jpg

Πλήρης σειρά εξαεριστικών του οίκουCaleffi

 pella.jpg

O οίκος Caleffi,τα είδη του οποίου εισάγει αποκλειστικά η ΠΕΛΛΑ, προσφέρει μια πλήρη σειρά προϊόντων που δίνει λύσεις σε όλα τα προβλήματα συγκέντρωσης αέρα σε κυκλώματα θέρμανσης και ψύξης.
ΜΙΝΙCAL : Eξαεριστικά δικτύου 3/8” και  ½” με βαλβίδα αντεπιστροφής.
VALCAL :  Eξαεριστικά δικτύου 3/4” και  1”.
DISCALAIR : Eξαεριστικά δικτύου ½” υψηλής απόδοσης.
DISCAL : Απαερωτές για την απομάκρυνση αέρα από κυκλώματα θέρμανσης και ψύξης 3/4" – 2” και φλαντζωτά με μόνωση από DN50-DN150.
DISCALDIRT : Απαερωτές και διαχωριστές σωματιδίων 3/4” και 1” και φλαντζωτά από DN50-DN150.
SOLAR : Εξαεριστικά για κυκλώματα ηλιακών.
Περισσότερες πληροφορίες, αναλυτικά φυλλάδια και τεχνικές προδιαγραφές στην ιστοσελίδα :
http://www.caleffi.com/caleffi/en_IT/Site/Products/Catalogue/args/sezione/Section020_Air_separation_and_venting_devices/index.sdo