Αρχική » Συνδικαλιστικά Νέα Υδραυλικών » Σύνδεσμοι » Νέο Δ.Σ. στο Σύνδεσμο Λέσβου

Νέο Δ.Σ. στο Σύνδεσμο Λέσβου

Το νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου Λέσβου που εξελέγη μετά τις εκλογές στις 2 Μαρτίου 2008, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Αθανάσιος Βαφέας
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Σταμόπουλος
Γεν. γραμματέας: Αλέξανδρος Καλαλές
Ταμίας: Μιχαήλ Κάσσος
Μέλη: Άγγελος Γκέντσης, Νικόλαος Ρεπάνης, Νικόλαος Οικονομίδης
Επίτιμος πρόεδρος ανακηρύχθηκε από τη γενική συνέλευση ο συν. Γεώργιος Φρανσουάς