Αρχική » Περιεχόμενα » Υποβοήθηση θέρμανσης με ηλιακή ενέργεια » Μ. ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΕΠΕ: Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής υποβοήθησης θέρμανσης

Μ. ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΕΠΕ: Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής υποβοήθησης θέρμανσης

gavrielatos.jpg

gavrielatos.jpgΗ εταιρία Μ. ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΕΠΕ διαθέτει στην Ελληνική αγορά ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής υποβοήθησης θέρμανσης χώρων και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. Η εταιρία Μ. ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΕΠΕ αναλαμβάνει να μελετήσει, να προτείνει και να προμηθεύσει το κατάλληλο σύστημα ηλιακής θέρμανσης για κάθε εφαρμογή.
Η αρχή λειτουργίας των συστημάτων αυτών είναι αρκετά απλή.
Η ενέργεια των ηλιακών συλλεκτών μεταφέρεται σε ένα καλά μονωμένο θερμοδοχείο και θερμαίνει το νερό της κεντρικής  θέρμανσης και το ζεστό νερό χρήσης. Εάν η ηλιακή ενέργεια δεν επαρκεί, τότε τίθεται σε λειτουργία ο λέβητας και συμπληρώνει την απαιτούμενη ενέργεια. Με τη μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται μεγάλη εξοικονόμηση καυσίμων και η θέρμανση των χώρων και του νερού χρήσης επιτυγχάνεται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
Τα συστήματα ηλιακής θέρμανσης αποτελούνται από τους ηλιακούς συλλέκτες, το θερμοδοχείο και τα συστήματα  ελέγχου.
Ηλιακοί συλλέκτες
Η εταιρία Μ. ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΕΠΕ διαθέτει στην Ελληνική αγορά τους επιλεκτικούς συλλέκτες υψηλής απόδοσης SUNLIT. Διατίθενται συλλέκτες των 2m², 2,37 m² και 2,5m² κατάλληλοι για τοποθέτηση σε ταράτσα ή κεραμοσκεπή.
Θερμοδοχεία
To θερμοδοχείο αποτελεί την "καρδιά" του συστήματος και πρέπει να είναι ειδικά μελετημένο και κατασκευασμένο για τον σκοπό αυτό.
Θα πρέπει να είναι καλά μονωμένο και να βοηθά στην διαστρωμάτωση της θερμοκρασίας του νερού στο εσωτερικό του.
Η Μ. ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΕΠΕ, αποκλειστικός αντιπρόσωπος του Ιταλικού εργοστασίου SICC spa, εισάγει τα θερμοδοχεία ηλιακής θέρμανσης COMBI και PSR.
Τα θερμοδοχεία COMBI της SICC είναι ειδικά κατασκευασμένα θερμοδοχεία συνδυασμένης λειτουργίας, για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και υποστήριξη θέρμανσης και μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα σε σύστημα ηλιακών συλλεκτών και λέβητα ή/και αντλία θερμότητας. Το θερμοδοχείο COMBI αποτελείται από δυο ξεχωριστά δοχεία το ένα μέσα στο άλλο (tank in tank). Στο εξωτερικό δοχείο, (δοχείο αδρανείας) κυκλοφορεί το νερό του συστήματος θέρμανσης. Στο εσωτερικό του δοχείου αδρανείας  υπάρχει ένα δεύτερο δοχείο ειδικά επεξεργασμένο με VITROFLEX HI-TECH, που το καθιστά κατάλληλο για πόσιμο νερό. Στο εσωτερικό του δοχείου αδρανείας βρίσκεται εμβαπτισμένος και ένας εναλλάκτης για σύνδεση του δοχείου με ηλιακούς συλλέκτες.
Τα θερμοδοχεία PSR της SICC, είναι όμοια με τα COMBI, αλλά χωρίς το εσωτερικό δοχείο ζεστού νερού χρήσης.
Μονάδα ελέγχου ηλιακών συστημάτων
Η μονάδα ελέγχου αποτελείται από τον κυκλοφορητή του κυκλώματος των ηλιακών συλλεκτών,  δύο σφαιρικές βάνες με ενσωματωμένο θερμόμετρο και βαλβίδα αντεπιστροφής στην προσαγωγή και επιστροφή, μια βαλβίδα ασφαλείας 6 bar με μανόμετρο, έναν σωλήνας εξαερισμού με χειροκίνητο εξαεριστικό στην επιστροφή, μια βαλβίδα εξισορρόπησης (ροόμετρο), κατάλληλο σύστημα πλήρωσης – εκκένωσης και σπιράλ και στήριγμα τοίχου με ταχυσύνδεσμο για την σύνδεση με το δοχείο διαστολής. Όλα τα παραπάνω εξαρτήματα είναι προσυναρμολογημένα εντός ενός καλά μονωμένου καλύμματος.
Ψηφιακή αντιστάθμιση
Για τον έλεγχο των συστημάτων προτείνεται ο ψηφιακός ελεγκτής αντιστάθμισης Siemens RVP540. O ελεγκτής είναι κατάλληλος για τον έλεγχο ενός κυκλώματος θέρμανσης με τρίοδη βάνα προοδευτικής λειτουργίας και ενός κυκλώματος ζεστού νερού χρήσης. Η αντιστάθμιση ελέγχει δυο πηγές ενέργειας: λέβητα και ηλιακά. Εφ΄ όσον υπάρχει διαθέσιμη ηλιακή ενέργεια, ο ελεγκτής φορτίζει το δοχείο ζεστού νερού χρήσης ή/και το θερμοδοχείο που χρησιμοποιείται για το κύκλωμα θέρμανσης. Εναλλακτικά ο λέβητας παράγει ζεστό νερό για το κύκλωμα θέρμανσης ή/και το ζεστό νερό χρήσης. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα για θέρμανση πισίνας.