Αρχική » Συνδικαλιστικά Νέα Υδραυλικών » ΟΒΥΕ » Η ΟΒΥΕ ενημερώνει τους συνδέσμους για σεμινάρια της ΓΣΕΒΕΕ

Η ΟΒΥΕ ενημερώνει τους συνδέσμους για σεμινάρια της ΓΣΕΒΕΕ

Με επιστολή της προς τους συνδέσμους, η ΟΒΥΕ ενημερώνει για τα δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια του Ινστιτούτου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ. Συγκεκριμένα:
«Το Ινστιτούτο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ θα προχωρήσει σε κύκλο σεμιναρίων στις πόλεις της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας Ιωαννίνων, Πάτρας και Ηρακλείου Κρήτης. Τα προγράμματα εκπαίδευσης απευθύνονται σε εργοδότες – εργαζομένους αυτοαπασχολούμενους και συνβοηθούντα μέλη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, και συγχρηματοδοτούνται από το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και το ελληνικό δημόσιο. Τα αντικείμενα των δωρεάν προγραμμάτων είναι 3:
1. Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.
2. Βασικές γνώσεις πληροφορικής.
3. Εξειδικευμένες εφαρμογές πληροφορικής (40 ώρες).
Θα υλοποιηθούν έως και τον Οκτώβριο του 2008.
Επικοινωνήστε αν ενδιαφέρεστε με τον υπεύθυνο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στα κάτωθι τηλέφωνα:
Αθήνα τηλέφωνο επικοινωνίας με ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 210 8846852
Θεσσαλονίκη τηλέφωνο επικοινωνίας με ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 2310 545967
Πάτρα τηλέφωνο επικοινωνίας με ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 2610 438557
Λάρισα τηλέφωνο επικοινωνίας με ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 2410 579876
Ιωάννινα τηλέφωνο επικοινωνίας με ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 26510 44727
Κρήτη τηλέφωνο επικοινωνίας με ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 2810 361040
Η επιστολή με ημερομηνία 21/4/2008 υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα της ΟΒΥΕ, Αριστοτέλη Παπακονδύλη και Διονύση Σβορώνο αντίστοιχα.