Αρχική » Περιεχόμενα » Εκπαίδευση » Eπιδότηση επιχειρήσεων για την πρακτική άσκηση των μαθητών στις ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ

Eπιδότηση επιχειρήσεων για την πρακτική άσκηση των μαθητών στις ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ

Με το ποσό των έξι ευρώ την ημέρα επιδοτεί ο ΟΑΕΔ τις επιχειρήσεις που απασχολούν για την πρακτική τους άσκηση νέους και νέες που σπουδάζουν στις ΕΠΑΣ Μαθητείας του Οργανισμού.
Η φοίτηση στις ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ διαρκεί δύο σχολικά έτη (τέσσερα εξάμηνα) κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στη σχολική μονάδα (για 1 πρωινό και 4 απογεύματα) και παράλληλα για τέσσερις ημέρες την εβδομάδα ασκούνται πρακτικά σε εργασίες συναφείς προς την ειδικότητά τους.
Το ποσοστό αμοιβής, επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, των μαθητών που απασχολούνται για πρακτική άσκηση καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Απασχόλησης.
Συγκεκριμένα ο «μισθός» του μαθητή που κάνει πρακτική άσκηση σε επιχείρηση, κλιμακώνεται από το 50% του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη στο πρώτο εξάμηνο σπουδών μέχρι το 100% στο τέταρτο εξάμηνο, (60% για το δεύτερο εξάμηνο και 80% για το τρίτο εξάμηνο).
Οι αμοιβές αυτές ισχύουν ανεξάρτητα από την ηλικία του μαθητή, ενώ από την πρώτη ημέρα απασχόλησης γίνεται και ασφάλιση στο ΙΚΑ.
Οι εισφορές στο ΙΚΑ επιβαρύνουν τόσο τον εργοδότη όσο και τον μαθητή και υπολογίζονται στο μισό (1/2) των πραγματικά καταβαλλομένων αποδοχών. Επισημαίνεται ότι οι ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη αυξάνονται, όπου υπάρχει επαγγελματικός κίνδυνος κατά 1% και για βαρέα – ανθυγιεινά κατά 2,6%.
Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το μαθητευόμενο προσωπικό δεν αποτελεί τεκμήριο κατά τη φορολόγηση της επιχειρήσης. Μεταξύ εργοδότη, μαθητή και σχολείου υπογράφεται συμφωνητικό μαθητείας, στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έναρξης και λήξης της πρακτικής άσκησης, καθώς και οι υποχρεώσεις τόσο του εργοδότη όσο και του μαθητή.
Όσοι εργοδότες ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν με τις ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ για περισσότερες πληροφορίες.