Αρχική » Περιεχόμενα » Εκπαίδευση » Επαγγελματικός οδηγός για μαθητές του μηχανολογικού τομέα της τεχνικής εκπαίδευσης

Επαγγελματικός οδηγός για μαθητές του μηχανολογικού τομέα της τεχνικής εκπαίδευσης

Συντάχθηκε από το Σχολικό Σύμβουλο Μηχανολόγο – μηχανικό Αθανάσιο Κονταξή
Ένας χρήσιμος επαγγελματικός οδηγός – βοήθημα για όσους αποφοίτησαν από τη δευτεροβάθμια τεχνική εκπαίδευση και στις ειδικότητες του μηχανολογικού τομέα συντάχθηκε από τον σχολικό σύμβουλο Αθανάσιο Κονταξή. Ο οδηγός αυτός μοιράστηκε σε αποφοίτους των ΤΕΕ και όπως επισημαίνεται «φιλοδοξεί, να διευρύνει τις δυνατότητες εργασίας των νέων μηχανολόγων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και παράλληλα μέσα από τη γνώση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του, να τους καταστήσει ενεργούς παράγοντες εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας».
Παράλληλα ο οδηγός αυτός αποτελεί εργαλείο και για όλους τους μαθητές του μηχανολογικού τομέα σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ αφού εκτός από τα επαγγελματικά δικαιώματα καταγράφει αναλυτικά και όλους τους τομείς απασχόλησής τους καθώς και τις διεξόδους για συνέχιση των σπουδών τους σε ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ΙΕΚ.
Στο κεφάλιο για τα επαγγελματικά δικαιώματα, μεταξύ άλλων αναφέρεται:
«Για τις ειδικότητες του τομέα μηχανολόγων υπάρχουν πολλαπλά επαγγελματικά δικαιώματα, όχι μόνο στο στενό αντικείμενο της κάθε ειδικότητας, αλλά ανάλογα με την προϋπηρεσία, και για τις υπόλοιπες ειδικότητες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι απόφοιτοι όλων των ειδικοτήτων του μηχανολογικού τομέα λαμβάνουν άδεια βοηθού τεχνίτη, αλλά ακόμα και τεχνίτη ή εγκαταστάτη αερίων καυσίμων μετά από προϋπηρεσία και εξετάσεις…
Εκτός από την πρόσβαση στις άδειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 41 (ΦΕΚ 16/Α’/1988), οι πτυχιούχοι ειδικότητας, ή κατεύθυνσης ή τομέα μηχανολογικού καταχωρούνται στα μητρώα Μέσων Τεχνικών Σχολών του Ν.Δ. 580/1970 ή ισοτίμων πτυχίων ειδικότητας μηχανολόγους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 6422/1934 και των Π.Δ. που εκδίδονται σε εκτέλεση αυτού του νόμου και αφορούν τη δυνατότητα μελέτης και λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων»…
Στο κεφάλαιο «κλάδοι αναζήτησης εργασίας» μεταξύ άλλων, αναφέρεται:
«Ο απόφοιτος της τεχνικής εκπαίδευσης, πέραν των δραστηριοτήτων οι οποίες πηγάζουν άμεσα από τα επαγγελματικά δικαιώματα, έχει αρκετές διεξόδους, για να αναζητήσει εργασία σε διάφορους τομείς της οικονομίας».
Οι υπηρεσίες του μηχανολόγου έχουν και θα έχουν μέλλον καθώς καλούνται να εξυπηρετήσουν διάφορους τομείς, όπως:
• Οι υποδομές (εγκαταστάσεις και συντήρηση – ύδρευση – αποχέτευση, φυσικό αέριο κ.λπ.), όπου η χώρα μας είναι υποχρεωμένη να κάνει σημαντικές επενδύσεις τόσο για νέες υποδομές όσο και για συντήρηση των υφισταμένων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να χρηματοδοτεί την Ελλάδα για την ανάπτυξη των υποδομών της, μέσω του ΕΣΠΑ 2001-2013.
• Οι εγκαταστάσεις κτιρίων απαιτούν συνεχείς ανακαινίσεις και βελτιώσεις καθώς παρατηρούνται τεράστιες ελλείψεις σε ποιότητα και αξιοπιστία. Ένα από τα αίτια αυτής της κατάστασης είναι ότι οι εγκαταστάσεις στην Ελλάδα δημιουργήθηκαν πολλές φορές κατά το παρελθόν, από εμπειροτέχνες – μη εξειδικευμένους τεχνίτες, οι οποίοι δεν είχαν πάντοτε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις σύγχρονες τεχνολογίες, να είναι σε θέση να διαβάζουν και να εφαρμόζουν πιστά τις μελέτες, να έχουν αντίληψη της εξοικονόμησης ενέργειας και της άνεσης κ.λπ.
Η πρόσφατη ψήφιση του νόμου 3661/ΦΕΚ 89Α/19-5-2008, «μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» αναμένεται να αλλάξει σημαντικά την κατάσταση. Εισάγει την έννοια των ενεργειακών επιθεωρήσεων στα κτίρια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερες ανάγκες υψηλού επιπέδου τεχνιτών. Η συντήρηση πλέον των εγκαταστάσεων απαιτεί κατανόηση των βασικών θεμάτων ενέργειας, μετάδοσης θερμότητας, ροής, ποιότητας του αέρα κ.λπ….
• Η συντήρηση του βιομηχανικού τομέα και βιοτεχνίας, απορροφά πάντοτε μηχανολόγους της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η χώρα μας μπορεί να μη διαθέτει πολλές βιομηχανίες αλλά οπωσδήποτε διαθέτει αρκετές βιοτεχνίες που έχουν μηχανολογικό εξοπλισμό και θα μπορούσαν να απασχολήσουν τον απόφοιτο της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Επιπλέον, η ανάπτυξη της τεχνολογίας περιορίζει ραγδαία τις απαιτήσεις για μη εκπαιδευμένο προσωπικό και εμπειροτέχνες.
Απαιτεί όλο και περισσότερο εργαζόμενους που έχουν τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, γνωρίζουν να διαβάζουν και να χειρίζονται τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών…
Η αξιοποίηση των τεχνικών ειδικοτήτων στους προαναφερόμενους τομείς, είναι δυνατόν να δράσει καταλυτικά σε πολλούς άλλους τομείς της ελληνικής οικονομίας, αλλά και συνολικά να συμβάλει στην αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων, όπως είναι η διαχείριση ενέργειας, νερού, κ.λπ.»…
Εκτός από την επαγγελματική διέξοδο στους προαναφερόμενους τομείς, γίνεται λόγος και για ορισμένες «αθέατες» επαγγελματικές διεξόδους, όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται:
• Τεχνικός πωλήσεων. «Ο χώρος των πωλήσεων αλλά και οι “μετά την πώληση υπηρεσίες” τεχνολογικών – μηχανολογικών προϊόντων (ψυκτικών, υδραυλικών, θέρμανσης, ανταλλακτικών κάθε είδους) παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είμαστε όλοι γνώστες της έλλειψης τεχνικών πωλήσεων, ικανών να ενημερώσουν αξιόπιστα το καταναλωτικό κοινό και να το καθοδηγήσουν στη σωστή επιλογή των τεχνολογικών προϊόντων που να ικανοποιούν τις πραγματικές ανάγκες σε διάφορους τομείς όπως η θέρμανση και ο κλιματισμός.
Σημειωτέον, ότι πλέον ο πολίτης είναι ιδιαίτερα ενημερωμένος μέσα από τον ειδικό τύπο, το διαδίκτυο κ.λπ., και έχει υψηλές απαιτήσεις ενημέρωσης σε σχέση με το προϊόν το οποίο θέλει να αγοράσει.
• Βιολογικοί καθαρισμοί. Η συντήρηση των βιολογικών καθαρισμών στην Ελλάδα βρίσκεται σε απαράδεκτο επίπεδο, σύμφωνα με εισηγήσεις που υποβλήθηκαν σε πρόσφατη ημερίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Αυτό το γεγονός δεν μπορεί να συνεχιστεί επ’  άπειρον καθώς πέραν των άλλων υπάρχουν και οι πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο συγκεκριμένο τομέα θα μπορούσαν να ζητήσουν επαγγελματική διέξοδο αρκετοί απόφοιτοι του μηχανολογικού τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης».
Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην αρχή του οδηγού, ο συντάκτης του, αναφερόμενος γενικά στο επάγγελμα του μηχανολόγου επισημαίνει χαρακτηριστικά:
«Ο μηχανολόγος οποιασδήποτε στάθμης είναι ένα συναρπαστικό, ελκυστικό αλλά και απαιτητικό επάγγελμα, καθώς:
• Μελετά, σχεδιάζει κατασκευάζει πρακτικά αντικείμενα και μηχανισμούς από το μηδέν, συνδυάζοντας κατάλληλα θεωρητικές γνώσεις με πρακτικές εμπειρίες και δεξιότητες.
• Επιβλέπει, συντηρεί, διορθώνει ή υποστηρίζει τις πωλήσεις μηχανών, εγκαταστάσεων και προϊόντων.
• Έχει πολλαπλά επαγγελματικά δικαιώματα, τα οποία δεν περιορίζονται μόνο στην ειδικότητα του αποφοίτου, αλλά επεκτείνονται και σε άλλες συγγενείς ειδικότητες του ευρύτερου τομέα των μηχανολόγων.
• Απαιτεί αυστηρή τήρηση των «κανόνων της τέχνης και της επιστήμης» καθώς οι τυχόν αστοχίες μπορούν να οδηγήσουν όχι μόνο σε υλικές καταστροφές αλλά και σε ανθρώπινα θύματα».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο του οδηγού στην ιστοσελίδα: http://users.sch.gr/Kontaxis