Επαγγελματικός οδηγός για μαθητές του μηχανολογικού τομέα της τεχνικής εκπαίδευσης