Εκλογές σε συνδέσμους

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Πρόεδρος για 4η συνεχόμενη θητεία ο Βασίλης Μπάρμπας
Αρχαιρεσίες στο Σύνδεσμο νομού Ιωαννίνων, πραγματοποιήθηκαν στις 14 Απριλίου 2008, σε αίθουσα του Επιμελητηρίου, με τη συμμετοχή 156 μελών.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή, τα οποία και συγκροτήθηκαν σε σώμα στις 21-4-2008, καθώς και οι αντιπρόσωποι στην ΟΕΒΕ Ν. Ιωαννίνων και στην ΟΒΥΕ, έχουν ως εξής:
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος:
 Βασίλειος Μπάρμπας (ψ. 83)
Αντιπρόεδρος:
 Νικόλαος Γεωργίτσης (ψ. 82)
Γενικός γραμματέας:
Σπυρίδων Γεωργούλας (ψ. 76)
Ταμίας: Γεώργιος Στέφος (ψ. 76)
Μέλη: Βασίλειος Βανούσης (ψ. 48),
 Βασίλειος Καρναβάς (ψ. 44),
Βασίλειος Καραγεώργος (ψ. 40).
Ελεγκτική Επιτροπή
Πρόεδρος: Σάββας Γαβριηλίδης (ψ. 79)
Μέλη: Δημήτριος Οικονόμου (ψ. 75),
 Θεόδωρος Σταμάτης (ψ. 32).
Αντιπρόσωποι στην ΟΕΒΕ Ν. Ιωαννίνων
Νικόλαος Γεωργίτσης (ψ. 82), Γεώργιος Μπούτζας (ψ. 78), Βασιλειος Κωστούλας (ψ. 76), Γεώργιος Στέφος (ψ. 75), Γεώργιος Γκόγκος (ψ. 17), Βασίλειος Βανούσης (ψ. 44), Βασίλειος Καρναβάς (ψ. 38), Βασίλειος Καραγεώργος (ψ. 34).
Αντιπρόσωποι στην ΟΒΥΕ
Βασίλειος Μπάρμπας (ψ. 80), Γεώργιος Μπούτζας (ψ. 75), Βασίλειος Κωστούλας (ψ. 74), Ιωάννης Ντάγιος (ψ. 72), Σάββας Γαβριηλίδης (ψ. 24), Βασίλειος Βανούσης (ψ. 41), Βασίλειος Καρναβάς (ψ. 35), Βασίλειος Καραγεώργος (ψ. 33).
Στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας πρόεδρος ο Λάμπρος Χρήστακης
Με τη συμμετοχή 143 μελών πραγματοποιήθηκαν στις 14 Απριλίου, σε αίθουσα του επιμελητηρίου του νομού, αρχαιρεσίες στο Ταμείο Ατυχημάτων Αλληλοβοήθειας του Συνδέσμου Ιωαννίνων. Το νέο Δ.Σ. και η Ελεγκτική Επιτροπή συγκροτήθηκαν σε σώμα στις 24/4/08 και έχουν ως εξής:
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Λάμπρος Χρηστάκης (ψ. 83)
Αντιπρόεδρος: Νικ. Γεωργίτσης (ψ. 82)
Γεν. Γραμματέας: Ιωάννης Μπέκος (ψ. 72)
Ταμίας: Ιωάννης Ντάγιος (ψ. 48)
Μέλη: Γεώργιος Τσιώλης (ψ. 49)
Βασίλειος Βανούσης (ψ. 48)
Βασίλειος Καραγεώργος (ψ. 40)
Ελεγκτική Επιτροπή
Πρόεδρος: Χαράλαμπος Αλτσιάδης (ψ. 73)
Μέλη: Σπυρίδων Μπότσιος (ψ. 79)
Δημήτριος Δόσης (ψ. 76).

ΚΑΛΥΜΝΟΣ
Πρόεδρος ο Ηλίας Γλυνάτσης
Από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες στο Σύνδεσμο Επαρχίας Καλύμνου, προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Ηλίας Γλυνάτσης
Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Βρουβής
Γεν. γραμματέας: Γιάννης Μπιλλήρης
Ταμίας: Νικήτας Κλεούδης
Σύμβουλος: Γιώργος Τρικοίλης
Ελεγκτική Επιτροπή
Στέλιος Αλεξανδράκης, Κώστας Καμπουράκης, Πέτρος Καρδούλιας
Αντιπρόσωπος στην ΟΒΥΕ
Γιάννης Μπιλλήρης.

ΦΩΚΙΔΑ
Ο Βασίλης Μπίντας επανεξελέγη πρόεδρος
Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων στην ΟΒΥΕ, πραγματοποιήθηκαν στις 14 Μαΐου στο Σύνδεσμο νομού Φωκίδας.
Μετά τη συγκρότηση σε σώμα, στις 23 Μαΐου, τα νέα όργανα του Συνδέσμου έχουν ως εξής:
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Βασίλειος Μπίντας
Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Παπαδιάς
Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Σταθόπουλος
Ταμίας: Χρήστος Γερεντές
Μέλος: Νικήτας Φλώρος
Ελεγκτική Επιτροπή
Γεώργιος Φλώρος, Δήμος Δρίβας
Αντιπρόσωπος στην ΟΒΥΕ
Βασίλειος Μπίντας.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Πρόεδρος ο Νικόλαος Δημητριάδης
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού Γιαννιτσών, ύστερα από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στη γενική συνέλευση στις 9 Ιουνίου 2008, έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Νικόλαος Δημητριάδης
Αντιπρόεδρος: Χρήστος Παρασίδης
Γεν. γραμματέας: Εμμανουήλ Κουρτελής
Ταμίας: Γεώργιος Παπαδόπουλος
Μέλος: Ιωάννης Ταρφαλής.