Αρχική » Περιεχόμενα » Ειδήσεις » «Εγχειρίδιο Πρακτικής για τις Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου»

«Εγχειρίδιο Πρακτικής για τις Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου»

Ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των συναδέλφων, από το Σύνδεσμο Αθηνών με τη συμβολή της ΕΠΑ Αττικής
Στην έκδοση ενός χρήσιμου βοηθήματος για τους συναδέλφους που ασχολούνται με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, προχώρησε ο Σύνδεσμος Αθηνών.
Το «Εγχειρίδιο Πρακτικής», όπως τιτλοφορείται η έκδοση, με συγγραφέα τον υπεύθυνο του γραφείου αερίου του Συνδέσμου, χημικό μηχανικό, μηχανικό αερίου CEng, κ. Θεόδωρο Τερζόπουλο, αποτελεί έναν εύχρηστο και χρηστικό οδηγό για την έντεχνη κατασκευή των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.
Έναν οδηγό, βασισμένο στην κείμενη νομοθεσία, που με κατανοητό τρόπο κατευθύνει τους εγκαταστάτες, ακόμα και τους μηχανολόγους, βήμα-βήμα, στα επιτρεπτά στάδια κατασκευής μίας εσωτερικής εγκατάστασης και τους αποτρέπει  απ’ όλα όσα δεν πρέπει να γίνουν.  Μέσω αυτόνομων κεφαλαίων – μονογραφιών, το εγχειρίδιο δίνει απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα που προκύπτουν στην οικοδομή, ενώ ο υδραυλικός, διαβάζοντάς το, θα αποκτήσει σφαιρική άποψη για τις εσωτερικές εγκαταστάσεις.
Το εγχειρίδιο προσεγγίζει όλα τα θέματα των εγκαταστάσεων από την τεχνική τους πλευρά, χωρίς να κάνει καμία έκπτωση στο θεωρητικό κομμάτι του κανονισμού.
Όπως αναφέρει στον πρόλογο του εγχειριδίου ο κ. Τερζόπουλος, «κατά την υλοποίηση του εγχειρήματος επεδίωξα  να καταγράψω με τρόπο γλαφυρό, κατανοητό και λιτό, αποφεύγοντας όμως απλουστεύσεις, τις απαιτήσεις του ελληνικού κανονισμού και της ΕΠΑ Αττικής, με βάση την τεχνική εμπειρία που διαχρονικά απέκτησα ασχολούμενος με το σύνολο σχεδόν των θεμάτων της διανομής του φυσικού αερίου. Επίσης επεδίωξα να αποδώσω, διάχυτα μέσα στο σύνολο του βιβλίου, την πρόθεση και το όραμα του Δ.Σ. του Συνδέσμου Εγκαταστατών Υδραυλικών Αθήνας  για αναβάθμιση, βελτίωση και διεύρυνση των επαγγελματικών οριζόντων του κλάδου».
Στην υλοποίηση  του εγχειριδίου συνέβαλλαν σημαντικά, με τις γνώσεις, την εμπειρία και τις παρατηρήσεις τους τα στελέχη της ΕΠΑ Αττικής, Στέφανος Δελατόλας, Δημήτρης Καλοειδής και Χρήστος Μπαλάσκας, τους οποίους και ευχαριστεί δημοσίως ο κ. Τερζόπουλος.
Τα κεφάλαια
Στην εισαγωγή του εγχειριδίου γίνεται μια σύντομη περιγραφή της προέλευσης, των συστατικών και των ιδιοτήτων του φυσικού αερίου καθώς και του συνολικού δικτύου μεταφοράς, από την είσοδό του στη χώρα μας ως τον τελικό καταναλωτή. Αναφέρονται τέλος οι δυνατές θέσεις τοποθέτησης των μετρητών στα κτήρια.
Στη συνέχεια αναλύεται το πώς διαβάζουμε μια μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης.
Εδώ προτείνεται το αυτονόητο, που όμως δεν εφαρμόζεται στις πλείστες των περιπτώσεων, o υδραυλικός, εκτός των σχεδίων, να έχει στα χέρια του και την τεχνική περιγραφή  της θεωρημένης από την εταιρία αερίου μελέτης, όπου διευκρινίζονται πολλές «παραβλέψεις» των σχεδίων.
Ένα μέρος του εγχειριδίου αναφέρεται στα υλικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στις εσωτερικές εγκαταστάσεις, τη σήμανση που θα πρέπει να φέρουν, και τα κατατάσσει ανάλογα με την περίπτωση χρήσης του καθενός (εντός ή εκτός εδάφους).
Σε επόμενο κεφάλαιο παρέχεται ενημέρωση για το πώς μπορεί να μελετηθεί και να σχεδιαστεί μία απλή εσωτερική εγκατάσταση, προκειμένου ο υδραυλικός να μπορεί να κάνει μία πρόχειρη αλλά αξιόπιστη εκτίμηση του κόστους της.
Οι οδεύσεις των εσωτερικών εγκαταστάσεων αναλύονται ξεχωριστά. Οι επιτρεπόμενοι και οι απαγορευμένοι χώροι διέλευσης των σωληνώσεων παρουσιάζονται και δίνονται λεπτομέρειες για τα τυχόν μέτρα προστασίας που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση. Επίσης δίνονται και κατασκευαστικές λεπτομέρειες για κάποια σημεία του δικτύου που απαιτούν ιδιαίτερη μέριμνα, όπως το τμήμα εντός του εδάφους.
Εκτενής αναφορά γίνεται στις συνδέσεις των σωληνώσεων. Αρχικά περιγράφεται η σύνδεση των χαλυβδοσωλήνων με σπείρωμα, μαζί με μία περιγραφή των στεγανοποιητικών μέσων και της λειτουργίας τους. Στη συνέχεια περιγράφεται η σύνδεση χαλυβδοσωλήνων με συγκόλληση και παρουσιάζεται τόσο η οξυγονοκόλληση όσο και η ηλεκτροκόλληση.
Ακολουθεί η σύνδεση χαλκοσωλήνων με σκληρή κόλληση και με μηχανική σύσφιγξη και τέλος η σύνδεση του εύκαμπτου ανοξείδωτου χάλυβα -υλικό που δεν αναφέρεται στον τεχνικό κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων ΦΕΚ 963/Β/150703, όμως είναι πια αποδεκτό και μπορεί να χρησιμοποιείται χωρίς κανένα ενδοιασμό- με το δικό του ρακόρ ταχείας σύνδεσης.
Μια σύντομη αναφορά γίνεται στο φαινόμενο της διάβρωσης και τα μέτρα προστασίας από αυτή.
Ένα άλλο κεφάλαιο ασχολείται με τις συσκευές χρήσης φυσικού αερίου και τις απαιτήσεις αερισμού στους χώρους εγκατάστασής τους. Οι συσκευές κατατάσσονται σύμφωνα με τον τύπο τους ενώ δίνονται και κάποια πολύ σύντομα παραδείγματα για τις απαιτήσεις αερισμού, ανάλογα με τον όγκο του χώρου εγκατάστασης, την ισχύ και τον τύπο της συσκευής.
Η θέση και το πλήθος των βανών ενός δικτύου αποτελούν ένα άλλο κεφάλαιο του εγχειριδίου, όπου αναλύονται το πού και γιατί τοποθετείται βάνα, ενώ προτείνονται και κάποιες «τεχνικές» που θα μπορούσαν να δώσουν λύση σε διάφορες περιπτώσεις που απαιτούνται μικροαλλαγές.
Σε επόμενο σημείο περιγράφονται οι διαδικασίες που ακολουθούνται και ο εξοπλισμός που απαιτείται για τη διεξαγωγή των δοκιμών αντοχής και στεγανότητας του δικτύου. Αναφέρεται επίσης και η διαδικασία συντήρησης του δικτύου.
Το εγχειρίδιο ολοκληρώνεται με τις διαδικασίες για την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας 3ης ειδικότητας  όπως επίσης και με τις αρμοδιότητες και υπευθυνότητες που έχει ο εγκαταστάτης, ο ιδιοκτήτης και ο μηχανικός.
Περιλαμβάνονται, τέλος, οι απαιτήσεις των ελεγκτών της ΕΠΑ Αττικής κατά τη φάση διενέργειας της αυτοψίας στις εγκαταστάσεις καυσίμου αερίου.
Το εγχειρίδιο διατίθεται από τα γραφεία του Συνδέσμου Αθηνών.