Διαβρώσεις και πισίνες

Του Νικήτα Κουναδίνη Αναφορικά με τις πισίνες και τις διαβρώσεις που δημιουργούνται στα μεταλλικά μέρη τoυς, θα μπορούσαμε να δεχθούμε ότι δεν υπάρχουν πολλές εφαρμογές οι οποίες να προσφέρουν αποτελεσματικές λύσεις αντιμετώπισης των διαφορών γαλβανικού στοιχείου. Αναμφισβήτητα, οι διαφορές δυναμικού συμβαίνουν σε ένα άκρως επιθετικό περιβάλλον: το νερό των πισινών …

Oριστική αποστράγγιση των τοίχων με Ενεργή Ηλεκτρώσμωση από την ELDRY

Η ELDRY εφαρμόζει την καινοτόμο τεχνολογία της Ενεργής Ηλεκτρώσμωσης για την οριστική αποστράγγιση των τοίχων. Η Ηλεκτρώσμωση είναι τεχνολογία ηλεκτρικού αποστραγγιστικού περιμετρικά του κτιρίου με ελάχιστα επεμβατικές διαδικασίες, που επιτυγχάνει να αντιμετωπίσει πλήρως τα προβλήματα υγρασίας εδάφους σε ισόγεια και υπόγεια κτίρια. Η θεωρία της Ηλεκτρώσμωσης εισήχθει για πρώτη φορά …

Γεωθερμικός Κλιματισμός

Του Μηχανολόγου – Μηχανικού, Γιάννη Σταθόπουλου Με τον όρο «γεωθερμία» ονομάζουμε την αξιοποίηση της ενέργειας της Γής. Πιο συγκεκριμένα, της ενέργειας των πετρωμάτων και του υπόγειου ή επιφανειακού υδροφόρου ορίζοντα της γης. Όταν η θερμοκρασία αυτή είναι μικρότερη από 25°C, η γεωθερμία χαρακτηρίζεται «αβαθής» και χρησιμοποιείται όπου υπάρχει ανάγκη για …

BLOCK-ECON ENERGY: Εξοικονόμηση ενέργειας

Γιώργος Σμυρλάκης, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος BLOCK – ECON ENERGY Εξοικονόμηση Ενέργειας, ονομάζεται η προσπάθεια του ανθρώπου να περιορίσει την σπατάλη των ενεργειακών αποθεμάτων της Γης. Μέχρι και σήμερα, απαιτούνται πολύ μεγάλες ποσότητες ενέργειας για θέρμανση – νερό – ψύξη χώρων – στην βιομηχανία, στην αυτοκίνηση, στα πλοία, αεροπλάνα κλπ., καταναλώνοντας …

ΕΔΑ Αττικής: Χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές για την ορθή διαδικασία απομόνωσης και επαναλειτουργίας εσωτερικών εγκατάστασεων φυσικού αερίου

Το φυσικό αέριο αποτελεί κορυφαία ενεργειακή επένδυση για το σπίτι, προσφέροντας ασύγκριτη οικονομία, άμεση διαθεσιμότητα, ανεξαρτησία, ευκολία και άνεση. Η ασφαλής χρήση του φυσικού αερίου ωστόσο προϋποθέτει την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της εσωτερικής εγκατάστασής του και τη τήρηση συγκεκριμένων οδηγιών. Στην περίπτωση που οι συσκευές φυσικού αερίου (π.χ. λέβητας …

Η περιβαλλοντική διάσταση της διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης

Της Σταυρούλας Τσιτσιφλή Δρ. Χημικός Μηχανικός, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εισαγωγή Σήμερα ο πλανήτης μας υφίσταται πολλές πιέσεις που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στους φυσικούς πόρους. Η αλληλεπίδραση νερού – ενέργειας – τροφίμων (Water – Energy – Food nexus) αποτελεί γεγονός, αφού η άρδευση και …

Ετήσια συντήρηση συστημάτων θέρμανσης

Τα συστήματα θέρμανσης είναι σαν τις μηχανές αυτοκινήτου. Η λειτουργία τους με τα χρόνια προκαλεί φθορές και προβλήματα στα βασικά μέρη τους όπως είναι ο λέβητας, ο κυκλοφορητής, τα εξαρτήματα και οι σωληνώσεις τους. Για να εξασφαλίσουμε λοιπόν την σωστή λειτουργία τους, την μέγιστη διάρκεια ζωής και την μέγιστη απόδοσή …

Συντήρηση και αποφυγή της επικινδυνότητας των κλειστών κυκλωμάτων

Οι εφαρμογές κλειστών κυκλωμάτων εναλλαγής θερμότητας χρησιμοποιούνται καθολικώς σε όλες τις εφαρμογές θερμάνσεων, τόσο για τη θέρμανση των χώρων όσο και για τη θέρμανση του νερού χρήσεως. Κατά την περίοδο όπου τα εν λόγω συστήματα χρησιμοποιούνταν κατά κύριο λόγο για τη θέρμανση χώρων το βασικότερο πρόβλημα εντοπιζόταν στη φθορά των …

Ν. Σαμαράς: Λέβητες ΜΙΛΕ για θέρμανση μέσω βαρύτητας, ακόμα και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

Οι λέβητες ΜΙΛΕ της Ν. Σαμαράς, διαθέτουν εστίες φυσικού ελκυσμού, δεν χρειάζονται μοτέρ, φυσητήρες και τεχνικούς μηχανισμούς ελκυσμού για να λειτουργήσουν. Είναι αναγκαία μόνο μία σωστή καμινάδα! Μπορούν να λειτουργούν και με τις δύο πόρτες ανοικτές, εφόσον υπάρχει σωστά ρυθμισμένη καμινάδα. Όλοι οι λέβητες ΜΙΛΕ, λειτουργούν με ξύλα και χειροκίνητη …

Η ηλεκτροχημική διάβρωση σχετική με τις θραύσεις σωλήνων και τις αντίστοιχες φθορές και διατρήσεις

Αναλύοντας το ηλεκτροχημικό φαινόμενο που δημιουργείται από τις διαφορές δυναμικού που παρουσιάζουν τα διάφορα μέταλλα που συνεργάζονται για τη δημιουργία των υδραυλικών εγκαταστάσεων, παρατηρούμε ότι έχουμε φθορές επιφανειακές σε αρκετά σημεία που οδηγούν σε διατρήσεις με επακόλουθο τις διαρροές των υγρών που διαρρέουν αυτές τις υδραυλικές εγκαταστάσεις. Είναι αποδεδειγμένο λοιπόν …