Αρχική » Αφιερώματα » Φωτοβολταϊκά και αντλίες θερμότητας » ARISTON THERMO GROUP: Αντλίες θερμότητας Ariston Nimbus Net και σύνδεση με φωτοβολταϊκά συστήματα

ARISTON THERMO GROUP: Αντλίες θερμότητας Ariston Nimbus Net και σύνδεση με φωτοβολταϊκά συστήματα

Τα συστήματα αντλιών θερμότητας της Ariston έχουν σχεδιαστεί ώστε να ικανοποιούν όλες τις μελλοντικές απαιτήσεις του ενεργειακού σχεδιασμού των κτιρίων. Η δυνατότητα εκμετάλλευσης της περίσσειας ενέργειας που παράγεται από ένα φωτοβολταϊκό σύστημα, είναι μία από τις προηγμένες λειτουργίες της σειράς Nimbus NET και γίνεται μέσω του προηγμένου λογισμικού της Ariston Thermo. Η χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων για Net Metering είναι το μέλλον και, ο συνδυασμός τους με αντλίες θερμότητας, εκτοξεύουν την ενεργειακή αποδοτικότητα.Nimbus NET και φωτοβολταϊκή λειτουργία
Η αντλία θερμότητας Nimbus NET μπορεί να αλληλοεπιδράσει με φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η παραγωγή θερμότητας, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή παρουσία δωρεάν παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Η λειτουργία φωτοβολταϊκού δρα σε λειτουργία ΖΝΧ, μόνο σε ένα σύστημα εξοπλισμένο με μπόιλερ. Ο σκοπός της λειτουργίας, είναι να συσσωρεύσει την πρόσθετη ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα με τη μορφή θερμικής ενέργειας, στο μπόιλερ ζεστού νερού.


Στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει αίτημα για την θέρμανση του μπόιλερ, καθώς και η θερμοκρασία χώρου έχει ικανοποιηθεί, είναι εφικτή η συσσώρευση πρόσθετης ενέργειας στο μπόιλερ, αυξάνοντας τη θερμοκρασία ρύθμισης μέχρι και σε μία μέγιστη τιμή των 20°C. Η αντλία θερμότητας θα θερμάνει εκ των υστέρων το μπόιλερ χάρη στα φωτοβολταϊκά.
Ενεργοποίηση και προϋποθέσεις
Η ενεργοποίηση λειτουργίας του φωτοβολταϊκού λαμβάνει χώρα με τη βοήθεια μιας επαφής 230 Vac που βρίσκεται στην πλακέτα της αντλίας θερμότητας. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η προετοιμασία ενός μετατροπέα ή, σε κάθε περίπτωση, μια εξωτερική συσκευή, η οποία είναι σε θέση να απελευθερώσει ένα σήμα, κατά την υπέρβαση μίας τιμής κατωφλίου ισχύος, που είναι χρήσιμη για την εγκατεστημένη αντλία θερμότητας.
Οφέλη
Με την ενεργοποίηση του σήματος στην είσοδο της αντλίας από το φωτοβολταϊκό σύστημα, η αντλία θερμότητας ξεκινά έναν κύκλο θέρμανσης του νερού χρησιμοποιώντας την ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από το φωτοβολταϊκό. Με τον τρόπο αυτό θερμαίνεται το δοχείο ζεστού νερού χρήσης (ή ένα ενδιάμεσο δοχείο αποθήκευσης ενέργειας), μετατρέποντας την περίσσεια ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα σε χρήσιμη θερμική ενέργεια για την κατοικία. Συνεπώς, επιτυγχάνεται η βέλτιστη εξοικονόμηση, η πλήρης εκμετάλλευση της επένδυσης και μεγαλύτερη μείωση εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα.
Τεχνολογία
Η Nimbus NET, με ενεργειακή κλάση που φτάνει μέχρι και Α+++ και ενσωματωμένη συνδεσιμότητα, είναι η πρόταση της Ariston για θέρμανση και ψύξη, με δυνατότητα παραγωγής ζεστού νερού οικιακής χρήσης με υψηλή ενεργειακή απόδοση. Η μονάδα είναι εφοδιασμένη με έλεγχο DC-Inverter προοδευτική εκκίνηση και διαμόρφωση PAM και PWM, το οποίο επιτρέπει στον δίδυμο περιστροφικό συμπιεστή μια συνεχή διαμόρφωση, εξασφαλίζοντας πρότυπες υψηλές αποδόσεις σε όλες τις καταστάσεις.
Το πεδίο λειτουργίας της αντλίας θερμότητας τον χειμώνα φθάνει μέχρι την εξωτερική θερμοκρασία των -20°C, με θερμοκρασίες προσαγωγής νερού έως +60°C. Το καλοκαίρι, η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας φθάνει τους +43°C, με θερμοκρασίες κρύου νερού έως και +7°C.
Το ευρύ φάσμα των συσκευών κλιματικής θερμορύθμισης (περιλαμβάνει τον Sensys, τον διαχειριστή διαμόρφωσης του συστήματος και τον αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας και προαιρετικά τους αισθητήρες δωματίου) χρησιμοποιείται για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των Nimbus ΝΕΤ και για την εξατομικευμένη διαχείρισης της άνεσης.