Αρχική » Αφιερώματα » Φωτοβολταϊκά και αντλίες θερμότητας » Εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακή αναβάθμιση μέσω συνεργασίας φωτοβολταΐκών συστημάτων με αντλία θερμότητας

Εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακή αναβάθμιση μέσω συνεργασίας φωτοβολταΐκών συστημάτων με αντλία θερμότητας

Από τον Μιχαήλ Ψώρα,
Μηχανολόγο – Μηχανικό στην εταιρεία Testo Voultherm

Η εξοικονόμηση ενέργειας στις οικίες μας, αποτελεί έναν από τους κυριότερους και πιο σημαντικούς στόχους για το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήδη δίνει πολλά κίνητρα σε ιδιώτες καταναλωτές να αναβαθμίσουν ενεργειακά την οικία τους, ενώ αυτή η τάση θα αυξηθεί κατακόρυφα στο άμεσο μέλλον, λόγω της κλιματικής αλλαγής και της ανάγκης προστασίας του περιβάλλοντος. Ειδικότερα στον τομέα της θέρμανσης, η κεντρική ιδέα είναι σταδιακά να υπάρξει η δυνατότητα να παράγει ο τελικός πελάτης την ενέργεια που καταναλώνει.
Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να επιτευχθεί αυτό, προϋποθέτει τον συνδυασμό του αποδοτικότερου συστήματος θέρμανσης που υπάρχει στην αγορά που χρησιμοποιεί ως καύσιμο το ρεύμα, της αντλίας θερμότητας, με την παραγωγή ενέργειας που προσφέρει ένα φωτοβολταϊκό σύστημα, μέσω του συστήματος Net metering. Με αυτόν τον τρόπο, αναβαθμίζεται το οικολογικό προφίλ του ακινήτου, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην προστασία του περιβάλλοντος, αυξάνοντας την αξία του και μειώνοντας τις δαπάνες.
Για να διασφαλιστεί υψηλή απόδοση και αποτελεσματική «συνεργασία» των προαναφερθέντων συστημάτων, πρέπει να γίνουν κάποια απαραίτητα βήματα.
1. Οικονομοτεχνική μελέτη: Προτού προχωρήσουμε σε μια εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και αντλίας θερμότητας, καλούμαστε να εξετάσουμε το συγκεκριμένο εγχείρημα κάνοντας μία προσέγγιση για να κριθεί εάν η συγκεκριμένη πρόταση είναι συμφέρουσα από τεχνικής και οικονομικής άποψης.
2. Εγκατάσταση από εξειδικευμένο προσωπικό: Ένα εξειδικευμένο προσωπικό, εξασφαλίζει την σωστή εγκατάσταση όλων των συστημάτων για την ομαλή λειτουργία και την ασφάλεια της εγκατάστασης.
3. Τακτικός έλεγχος, πριν την εγκατάσταση, κατά την διάρκεια της λειτουργίας και κατά την συντήρηση των συστημάτων: Πολύ σημαντικό ρόλο (ίσως τον σημαντικότερο), προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει για την ενεργειακή αναβάθμιση και τη μείωση του κόστους λειτουργίας μέσω της εγκατάστασης συστημάτων φωτοβολταϊκών και αντλίας θερμότητας, έχει ο τακτικός έλεγχος λειτουργίας της εγκατάστασης! Συγκεκριμένα:
• Έλεγχος λειτουργίας της αντλίας θερμότητας: H Testo παρέχει αποτελεσματικές λύσεις σε εξειδικευμένους τεχνικούς, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης. Με τα ψηφιακά μανόμετρα testo 550s, testo 550i και testo 557s, υπάρχει η δυνατότητα μέτρησης της θερμοκρασίας και της πίεσης του ψυκτικού μέσου. Επίσης, το εύρος των εφαρμογών που προσφέρονται από τα όργανα, εκτείνεται από την ταυτόχρονη μέτρηση της υπερθέρμανσης και της υπόψυξης μέχρι την υποστήριξη με εκκένωση και τη θέση σε λειτουργία της αντλίας θερμότητας για συστήματα ψύξης και θέρμανσης. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα δοκιμών στεγανότητας και καταγραφής θερμοκρασιών μέσω των αισθητηρίων που περιλαμβάνουν τα σετ.


• Θερμογραφικός έλεγχος φωτοβολταϊκών πάνελ:
Για να διασφαλιστεί μέγιστη απόδοση, υψηλή διάρκεια ζωής και ικανοποιητικό προσδοκώμενο κέρδος σε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα, η επιστήμη της θερμογραφίας κρίνεται απαραίτητη. Οι θερμοκάμερες Testo φροντίζουν για την αξιολόγηση της εγκατάστασης κατά την λειτουργία της, προλαμβάνοντας με αυτόν τον τρόπο αστοχίες, λάθη και απώλειες στο σύστημά μας. Έτσι, διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία και κατ΄ επέκταση η παραγωγή ενέργειας που αποδίδεται από τη συγκεκριμένη επένδυση.


Οι βασικότερες αστοχίες ενός φωτοβολταϊκού συστήματος είναι οι εξής:
• Το φαινόμενο PID:
Το «φαινόμενο PID» (Potential-induced Degration) είναι μια ελαττωματική λειτουργία στο φωτοβολταϊκό σύστημα που επηρεάζει σημαντικά την απόδοση και την αποτελεσματικότητα του κυκλώματος. Η συγκεκριμένη δυσλειτουργία ξεκινάει σταδιακά, αλλά εξελίσσεται ραγδαία. Ουσιαστικά, πρόκειται για απελευθέρωση ηλεκτρονίων μέσω του γειωμένου πλαισίου, η οποία έχει αρνητικό αντίκτυπο στην χαρακτηριστική καμπύλη των φωτοβολταϊκών κυψελών. Η διάγνωση του PID αποκτά εξαιρετικά μεγάλη σημασία για την ζωή του συστήματος και τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας του. Οι δε συνέπειες του, δεν είναι άμεσα ορατές. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, ο θερμογραφικός έλεγχος είναι ιδανικός και αποτελεί την καλύτερη επιλογή πρόληψης, ανίχνευσης και αντιμετώπισης του φαινομένου.
• To φαινόμενο Hot Spot:
Το φαινόμενο «Hot Spot», ή αλλιώς «φαινόμενο θερμών κηλίδων», εμφανίζεται συχνά λόγω προβληματικών κυψελών, αστοχίας υλικού ή προβληματικής σύνδεσης και μειώνει σημαντικά την παραγωγή του συστήματος. Επομένως, η θερμογραφία κρίνεται απαραίτητη για τον εντοπισμό του φαινομένου, έτσι ώστε να μηδενιστούν οι απώλειες στα έσοδα λόγω χαμηλής παραγωγής.


• Ελαττωματικά κουτιά σύνδεσης:
Ελλαττωματικά ή καμένα Junction box, τα οποία δημιουργούν μόνιμη βλάβη στα συνδεδεμένα πάνελ. Με την επιστήμη της θερμογραφίας, υπάρχει η δυνατότητα επαρκούς ελέγχου και εντοπισμού του προβλήματος.
Με τον συνδυασμό συστημάτων υψηλών προδιαγραφών και αναγκών, όπως είναι αυτά των αντλιών θερμότητας και των φωτοβολταϊκών πάνελ, είναι εφικτό να επιτευχθούν υψηλής ποιότητας αποτελέσματα εξοικονόμησης ενέργειας σε συνδυασμό με περιορισμό των δαπανών. Πρόκειται για μια εξαιρετική επένδυση η οποία για να αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα και να διασφαλιστεί η απόσβεσή της, ο συνεχής έλεγχος και η πρόληψη βλαβών βρίσκονται στην κορυφή της ιεράρχησης των αναγκών. Έτσι, με απλά βήματα και διαδικασίες, εξασφαλίζεται η αποδοτικότητα και, τέλος, διασφαλίζονται οι στόχοι που έχουν τεθεί.
Η εταιρεία μας παρέχει τις κατάλληλες λύσεις για τον αποτελεσματικό έλεγχο λειτουργίας της εγκατάστασής σας.
Έλεγχος λειτουργίας και συντήρηση αντλιών θερμότητας με όργανα Testo
Η Testo προσφέρει αποτελεσματικές λύσεις, με μια ευρεία γκάμα οργάνων που πληρούν τα κριτήρια κάθε επαγγελματία για τον αποτελεσματικό έλεγχο του συστήματος θέρμανσης με αντλία θερμότητας. Με τη σειρά testo 316 ελέγχεται τυχόν διαρροή του ψυκτικού μέσου στην αντλία, ενώ με τη σειρά testo 317 πραγματοποιείται έλεγχος διαρροών σε αντλίες νέας γενιάς που χρησιμοποιούν ως ψυκτικό μέσο το προπάνιο (R290). Το πολύ υψηλό επίπεδο ευαισθησίας των 3 g/a, σύμφωνα με το EN 14624, επιτρέπει την ανίχνευση ακόμη και των μικρότερων διαρροών. Εάν εντοπιστεί κάποια διαρροή, η οθόνη αλλάζει από πράσινο σε κόκκινο και ενεργοποιείται ταυτόχρονα ένα ηχητικό σήμα και στις 2 περιπτώσεις.
Επιπροσθέτως, τα ψηφιακά μανόμετρα testo 550s, testo 557s και testo 550i είναι ιδανικά για επιδιόρθωση και συντήρηση του συστήματος ψύξης, ενώ τα σετ τους περιλαμβάνουν έναν ασύρματο αισθητήρα κενού (testo 552i) καθώς και ασύρματες τσιμπίδες θερμοκρασίας (testo 115i) με εύρος Bluetooth έως 150 m, που «λύνουν» τα χέρια κάθε τεχνικού. Προσφέρουν άνεση κατά την μέτρηση, ευελιξία, με πολύ εύκολη και απλή λειτουργία.
Τέλος, για μετρήσεις θερμοκρασίας σε σωληνώσεις μεγαλύτερων διατομών, υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης του testo 915i σε συνδυασμό με αισθητήρα Velcro.
Θερμογραφικός έλεγχος Testo σε φωτοβολταϊκά πάνελ.


Όπως αναφέρθηκε, ο έλεγχος (και η πρόληψη) στα φωτοβολταϊκά συστήματα, είναι πολύ σημαντικός για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του κυκλώματος. Το σύστημα θερμικής απεικόνισης testo προσφέρει υψηλής ποιότητας θερμική εικόνα, δυνατότητα σύνδεσης με το Τesto Thermography app, καθώς και τις καινοτόμες λειτουργίες που επιτρέπουν αντικειμενικά συγκρίσιμες και ακριβείς θερμικές εικόνες. Το σύστημα θερμικής απεικόνισης μπορεί να συνδεθεί ασύρματα με το testo 605i (smartprobe θερμοκρασίας-υγρασίας) και με την αμπεροτσιμπίδα testo 770-3. Τέλος, η Testo παρέχει στον εξειδικευμένο τεχνικό το δωρεάν λογισμικό Τesto IRSoft, το οποίο προσφέρει εκτεταμένες λειτουργίες ανάλυσης και χαρακτηρίζεται από τη διαισθητική λειτουργία του και την εξαιρετική φιλικότητα προς τον χρήστη.
Η Testo προσφέρει σημαντικές λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες που επιλέγουν να επενδύσουν σε συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς καλύπτει πολύ ευρύ φάσμα εφαρμογών πεδίων ελέγχου, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στη διασφάλισης της σωστής λειτουργίας τους.
Περισσότερα: https://voultherm.gr/