Αρχική » Περιεχόμενα » Ειδήσεις » Το ΒΕΑ καταγγέλει την τιμολογιακή πολιτική της ΕΠΑ Αττικής

Το ΒΕΑ καταγγέλει την τιμολογιακή πολιτική της ΕΠΑ Αττικής

Την τιμολογιακή πολιτική της Εταιρίας Παροχής Αερίου Αττικής κατήγγειλε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας (ΒΕΑ), ζητώντας την παρέμβαση του  υπουργείου Ανάπτυξης.
Όπως επισημαίνεται σε σχετικό δελτίο τύπου, «οι αναπροσαρμογές στις τιμές του φυσικού αερίου που εφαρμόζει η εταιρία επιβάρυναν υπέρμετρα τους επαγγελματίες της Αττικής, αφού ξεπέρασαν το ρυθμό αύξησης της τιμής του πετρελαίου στη λογική της σύγκλισης των επαγγελματικών με τα μεγάλα εμπορικά τιμολόγια».
Το ΒΕΑ σημειώνει ότι η μονοπωλιακή θέση της Εταιρίας Παροχής Αερίου Αττικής οδηγεί σε κερδοσκοπικές τακτικές που απέχουν από τις αρχικές διαβεβαιώσεις της περιόδου εισαγωγής του φυσικού αερίου στην κατανάλωση πολλών ΜΜΕ και στις συστάσεις της ΡΑΕ.
Έτσι ενώ μεγάλος αριθμός ΜΜΕ για λόγους  αδειοδότησης, κοστολογίου και προστασίας περιβάλλοντος προτίμησαν ως καύσιμο το φυσικό αέριο, οι κοστολογικές εκτιμήσεις τους ανατρέπονται στη συνέχεια, λόγω της ακολουθούμενης τιμολογιακής πολιτικής της  ΕΠΑ Αττικής.
Το ΒΕΑ ζητάει την παρέμβαση της πολιτείας σε ένα τέτοιο  ζήτημα που συνδέεται με την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη των μικρότερων επιχειρήσεων.
Η άποψη της ΕΠΑ
Επί των καταγγελιών του ΒΕΑ, η Εταιρία Παροχής Αερίου διευκρίνισε τα εξής:
• Η τιμολογιακή πολιτική της ΕΠΑ Αττικής βασίζεται στα ανταγωνιστικά καύσιμα και υποβάλλεται κάθε χρόνο στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας πριν από την έναρξη της εφαρμογής της και διαρκεί για ένα έτος.
• Για τα επαγγελματικά τιμολόγια η τιμή του φυσικού αερίου διαμορφώνεται με βάση το μέσο όρο  των τιμών του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης του  προηγούμενου μήνα στην Αττική, όπως δημοσιεύονται στο παρατηρητήριο τιμών της ιστοσελίδας του ΥΠ.ΑΝ.
• Βάσει της τιμολογιακή πολιτικής ανταγωνιστικών καυσίμων που εφαρμόζει η ΕΠΑ  Αττικής, οι επαγγελματίες που υποκαθιστούν με φυσικό αέριο καύσιμα, όπως το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, εξασφαλίζουν εξοικονόμηση από 27% έως 37%.
• Τα τιμολόγια «επαγγελματικό» και «μεγάλο εμπορικό»  δεν είναι σε καμία περίπτωση συγκρίσιμα καθώς χαρακτηρίζονται από διαφορετικές παραμέτρους. Ενδεικτικά αναφέρονται:
α) Το «μεγάλο εμπορικό» τιμολόγιο αφορά πολύ μεγαλύτερες καταναλώσεις από τις αντίστοιχες που αφορούν το «επαγγελματικό».
β) Στο «μεγάλο εμπορικό» τιμολόγιο οι χρεώσεις επί της εγκατεστημένης ισχύος είναι διαφορετικές από τις αντίστοιχες του «επαγγελματικού».
γ) Στο «μεγάλο εμπορικό» τιμολόγιο υπάρχει δέσμευση ελάχιστης κατανάλωσης και ρήτρα μη υλοποίησης αυτής, σε αντίθεση με το «επαγγελματικό» όπου αυτό δεν ισχύει.