Αρχική » Συνδικαλιστικά Νέα Υδραυλικών » Σύνδεσμοι » Συνάντηση εκπροσώπων Διοικήσεων ΣΕΥΘ και ΙΝ.ΚΑ.

Συνάντηση εκπροσώπων Διοικήσεων ΣΕΥΘ και ΙΝ.ΚΑ.

Σε κοινό δελτίο τύπου από τις διοικήσεις του Συνδέσμου της Θεσσαλονίκης και του νέου Ινστιτούτου Καταναλωτών, αναφέρεται:
«Σε πολύ ζεστό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 20 Μαρτίου 2023, συνάντηση μεταξύ μελών των διοικήσεων του Συνδέσμου Εργολάβων Θερμοϋδραυλικών Ν. Θεσσαλονίκης και του νέου Ινστιτούτου Καταναλωτών, στα γραφεία του Συνδέσμου.


Το Ινστιτούτο Καταναλωτών εκπροσώπησαν ο πρόεδρος, κ. Νικόλαος Μήττας και ο αντιπρόεδρος, κ. Κωνσταντίνος Παμπουκίδης. Τον Σύνδεσμο Υδραυλικών εκπροσώπησαν ο πρόεδρος κ. Φώτιος Τσαπαδάς, ο Α’ αντιπρόεδρος κ. Γεώργιος Σαββίδης, ο γ. γραμματέας κ. Παναγιώτης Καράμπελας και ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων κ. Ιωάννης Καραπινίδης. Στην συνάντηση συζητήθηκε η προοπτική κοινών δράσεων αλλά και ενημέρωσης τόσο του καταναλωτικού κοινού, όσο και των συναδέλφων – μελών του Σ.Ε.Υ.Θ. Αναπτύχθηκαν εκατέρωθεν θέσεις και απόψεις κοινού ενδιαφέροντος και προωθήθηκε το ενδεχόμενο θέσπισης ενός πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων. Το ραντεβού ανανεώθηκε για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας».