Αρχική » Περιεχόμενα » Σχόλια » Κλιματική αλλαγή και ΑΠΕ…

Κλιματική αλλαγή και ΑΠΕ…

Στα τέλη Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια φιλόδοξη, όπως την χαρακτήρισε, δέσμη προτάσεων με τις οποίες θα υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κράτη – μέλη.
Όπως υπογραμμίζει στη σχετική ανακοίνωσή της η Επιτροπή, χάρη στα προτεινόμενα μέτρα θα αυξηθεί κατακόρυφα η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κάθε χώρα και θα τεθούν δεσμευτικοί στόχοι προς επίτευξη από τις κυβερνήσεις.
Με τη συγκεκριμένη δέσμη μέτρων επιδιώκεται να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ικανή να μειώσει τα αέρια θερμοκηπίου κατά ποσοστό τουλάχιστον 20% και αυξάνεται σε 20% το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ενεργειακή κατανάλωση μέχρι το έτος 2020, όπως συμφωνήθηκε από τους ηγέτες της Ε.Ε. το Μάρτιο του 2007.
Ο κοινοτικός επίτροπος, αρμόδιος για θέματα περιβάλλοντος, Σταύρος Δήμας, παρουσιάζοντας τις προτάσεις, επισήμανε ότι «η μείωση των εκπομπών αερίων μπορεί να συνυπάρξει με τη συνεχή οικονομική ανάπτυξη και ευημερία». Ωστόσο, αναγνώρισε ότι το σχέδιο που προτείνει η Επιτροπή έχει κάποιο κόστος, το οποίο όμως είναι μηδαμινό, σε σχέση με αυτό που θα επωμιστεί η ευρωπαϊκή οικονομία αν δεν ληφθούν κάποια μέτρα για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών.
Αναφερόμενος στα οφέλη που θα επιφέρει το σχέδιο, τόνισε ότι η Ε.Ε. επενδύοντας σε μορφές καθαρής ενέργειας και καθαρών και αποδοτικών τεχνολογιών, θα μειώσει, στο μέλλον, τις εισαγωγές της σε πετρέλαιο και φυσικά αέριο, ενώ παράλληλα θα αυξήσει την ενεργειακή της αυτονομία αποταμιεύοντας δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Όμως ενώ οι φιλοδοξίες της Ε.Ε. για την προώθηση των ΑΠΕ είναι μεγάλες, από την άλλη δεν έχουν ληφθεί όλα τα νομοθετικά μέτρα που αφορούν τα κίνητρα για τη χρήση και ανάπτυξη αυτών των πηγών ενέργειας.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο συντελεστής ΦΠΑ για τις ΑΠΕ. Το θέμα αυτό, ανέδειξε πρόσφατα, με ερώτησή του προς το Συμβούλιο της Ε.Ε. ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Νίκος Βακάλης ο οποίος ζήτησε τη χρήση μειωμένου ΦΠΑ για τεχνολογίες και εφαρμογές ΑΠΕ και ενεργειακής αποδοτικότητας, πέρα από ότι προβλέπεται σήμερα για την κατανάλωση ρεύματος και φυσικού αερίου.
Ο Έλληνας ευρωβουλευτής επισημαίνει:
«Η σημερινή ευρωπαϊκή νομοθεσία για τον ΦΠΑ επιτρέπει μειωμένο συντελεστή στην προμήθεια αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρμανσης. Αν, όμως, μια χώρα θέλει να εφαρμόσει μειωμένο συντελεστή για ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα και εφαρμογές ΑΠΕ, δεν μπορεί να το κάνει, διότι δεν επιτρέπει η ισχύουσα οδηγία για τον ΦΠΑ. Πρέπει συνεπώς να αλλάξουμε τα ισχύοντα, διότι αυτά σήμερα, σε εποχές ενεργειακής πενίας, έχουν το εξής παράδοξο αποτέλεσμα:
Πριμοδοτούν την κατανάλωση ενέργειας μέσω της έμμεσης φορολόγησης, ερχόμενα έτσι σε αντίθεση με τους στόχους της Ε.Ε. για την ενεργειακή πολιτική και το περιβάλλον».
Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου της Ε.Ε. ενημέρωσε ότι σχετική συζήτηση έγινε στο πλαίσιο του συμβουλίου υπουργών Οικονομίας (Ecofin) στις 4 Δεκεμβρίου 2007.
Επισήμανε, ότι εξετάστηκε η σκοπιμότητα τροποποίησης της οδηγίας για τον ΦΠΑ, έτσι ώστε οι εξαιρέσεις που επιτρέπουν μειωμένο συντελεστή να περιλάβουν και άλλες κατηγορίες, όπως τα ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα.
Τόνισε όμως, ότι δεν έχουν ακόμα ληφθεί συγκεκριμένες αποφάσεις, αλλά οι υπουργοί σκοπεύουν να επανέλθουν στο θέμα εντός του 2008.
Σχολιάζοντας την απάντηση αυτή ο Έλληνας ευρωβουλευτής υπογράμμισε:
«Αυτή τη στιγμή η νομοθεσία του ΦΠΑ λειτουργεί ως αντικίνητρο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα. Οι αλλαγές πρέπει να επέλθουν άμεσα».
Τάσος Κατσαρός