Αρχική » Νέα Συντηρητών Καυστήρων » Σωματεία » Εκπαίδευση στα αέρια καύσιμα από το ΕΛΚΕΔΕ για μέλη του Προμηθέα

Εκπαίδευση στα αέρια καύσιμα από το ΕΛΚΕΔΕ για μέλη του Προμηθέα

Στις 20 Αυγούστου ξεκίνησε η τελευταία ομάδα συναδέλφων της Βόρειας Ελλάδας, μελών του Προμηθέα την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος διάρκειας 150 ωρών για τα αέρια καύσιμα. Το πρόγραμμα αυτό, που το παρακολούθησαν αρκετοί συνάδελφοι το προηγούμενο διάστημα, πραγματοποιήθηκε από το ΕΛΚΕΔΕ σε συνεργασία με τον Προμηθέα. Όπως μας ενημέρωσε ο γενικός γραμματέας του Προμηθέα συν. Παναγιώτης Μουσδράκης, με την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος το σύνολο, σχεδόν, των μελών του σωματείου έχει παρακολουθήσει την εκπαίδευση για τα αέρια καύσιμα. Έτσι οι συνάδελφοι έχοντας τη βεβαίωση παρακολούθησης της εκπαίδευσης διάρκειας 150 ωρών πληρούν τις προϋποθέσεις για συμμετοχή τους στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας εγκαταστάτη αερίων καυσίμων. Αυτό που απομένει πλέον, είναι η ρύθμιση του θέματος της διενέργειας των εξετάσεων στη Θεσσαλονίκη για τους συναδέλφους της Βόρειας Ελλάδας. Υπενθυμίζουμε ότι το θέμα αυτό το προηγούμενο διάστημα ήταν σε εξέλιξη και απέμεναν κάποιες τυπικές διαδικασίες εκ μέρους του υπουργείου Ανάπτυξης για τη διενέργεια εξετάσεων και στη Θεσσαλονίκη. Η εκτίμηση τον Ιούλιο ήταν ότι το φθινόπωρο θα ξεκινούσε τις εξετάσεις στη Β. Ελλάδα η επιτροπή. Όμως η προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών, ανέτρεψε αυτά τα δεδομένα. Έτσι οι όποιες εξελίξεις αναμένεται να δρομολογηθούν μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης.