Αρχική » Περιεχόμενα » ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ » SΙΕLINE: Αντλίες θερμότητας της Dimplex

SΙΕLINE: Αντλίες θερμότητας της Dimplex

sieline 1.jpg

Το ενεργειακό πρόβλημα και η μόλυνση του περιβάλλοντος απαιτούν άμεσα λύσεις. Οι αντλίες θερμότητας της Dimplex, με σύμμαχο τα στοιχεία της φύσης, προσφέρουν σημαντική βοήθεια στον οικιστικό τομέα προς αυτή την κατεύθυνση όσον αφορά τη θέρμανση – ψύξη και ζεστό νερό χρήσης.
Το περιβάλλον και το ενεργειακό πρόβλημα είναι θέματα που κυριαρχούν σήμερα στις συζητήσεις. Δυστυχώς στο πρόβλημα αυτό δεν έχουν δοθεί ακόμα αρκετές πρακτικές λύσεις και το πρόβλημα μεγαλώνει.
Ο οικιστικός τομέας συμμετέχει ουσιαστικά στη δημιουργία αυτού του προβλήματος αφού οι οικοδομές χρησιμοποιούν ακόμα στην Ελλάδα πάνω από 90% για κεντρική θέρμανση το πετρέλαιο το οποίο αφενός μολύνει το περιβάλλον με διοξείδιο του άνθρακα αφετέρου δεν αξιοποιείται η άφθονη ενέργεια των στοιχείων της φύσης του ευλογημένου Ελληνικού χώρου.   Οι αντλίες θερμότητας μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση αρκεί να ενημερωθούν σωστά οι πολίτες και να υπάρξει βούληση των παραγόντων του κράτους.
sieline 1.jpgΗ αύξηση της συμμετοχής των Α/Θ στο τομέα θέρμανση-ψύξη-ζεστό νερό χρήσης των τελευταίων ετών είναι σημαντική και βασίζεται στους παρακάτω λόγους:
α. Οικονομικό όφελος στο λειτουργικό κόστος με τις αντλίες θερμότητας της Dimplex
Το όφελος αυτό επιτυγχάνεται:
Πρώτον. Από την απαλλαγή της θέρμανσης από το πετρέλαιο. Αυτό διότι οι σημαντικές αυξήσεις του πετρελαίου τα τελευταία χρόνια και η σίγουρη ανοδική πορεία της τιμής στο μέλλον λόγω μείωσης των αποθεμάτων και αύξηση της ζήτησης από Κίνα και Ινδία αυξάνουν τα λειτουργικά έξοδα και καθιστούν τη θέρμανση αντιοικονομική. Μεταβεβαιότητας η ίδια εξέλιξη παρουσιάζεται και στο φυσικό αέριο.
Δεύτερον. Από την άντληση ενέργειας από το περιβάλλον. Οι αντλίες θερμότητας της Dimplex αντλούν σημαντική ενέργεια από το περιβάλλον που φθάνει μέχρι 75% με αποτέλεσμα τα λειτουργικά έξοδα της θέρμανσης να μειώνονται αντίστοιχα. Υποβοηθούμενη ενεργειακά αυτή η θέρμανση από ηλιακούς συλλέκτες μειώνουν ακόμη περισσότερο τα λειτουργικά έξοδα. Επίσης μια συμβατική θέρμανση χρειάζεται το 120% του καταναλισκόμενου πετρελαίου για να προσφέρει το 100% αφού το 20% χάνεται με μορφή αερίων μέσω της καπνοδόχου. Με την αντλία θερμότητας επιτυγχάνεται ακριβώς το αντίθετο. Η Α/Θ Dimplex αντλεί από το περιβάλλον έως το 75% περίπου (χαμηλή γεωθερμία) των ενεργειακών αναγκών και το υπόλοιπο 25% το καλύπτει με ηλεκτρική ενέργεια. Για παράδειγμα με 1KW ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Α/Θ παίρνουμε επιπλέον 3KW ενέργεια από το περιβάλλον και έχουμε συνολικά 4KW προς χρήση. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι η τιμή αύξησης της ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται κατά πολύ λιγότερο (πληθωρισμός) από την αλματώδη αύξηση της τιμής του πετρελαίου.
Από μελέτες που έγιναν με συγκριτικά στοιχεία λειτουργικού κόστους μιας ποιοτικά καλής θέρμανσης με πετρέλαιο σε σχέση με τις Α/Θ απέδειξαν ότι σε μία κατοικία 250τ.μ. στην Αττική με σχετικά καλές μονώσεις και επτάμηνη θέρμανση η εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους για μια Α/Θ εδάφους-νερού 20 KW ανέρχεται ετησίως σε 1.600,00 ευρώ. Για ορεινές περιοχές η εξοικονόμηση θα πρέπει να είναι υψηλότερη. Η εξοικονόμηση των 1.600,00 ευρώ έχει συγκριθεί με απόδοση λέβητος πετρελαίου 94% και οι τιμές ρεύματος και πετρελαίου με Ιουλίου 2008.
Η Sieline έχει εγκαταστήσει πολλές Α/Θ της Dimplex στον Ελλαδικό χώρο οι οποίες ικανοποιούν πλήρως τους πελάτες της και τους υποστηρίζει τεχνικά.
β. Προστασία του περιβάλλοντος
Εκτός από το οικονομικό όφελος που είναι ένας σημαντικός παράγοντας και επηρεάζει περισσότερο τους χρήστες είναι και η προστασία του περιβάλλοντος. Η κλασική μέθοδος θέρμανσης με ορυκτές καύσιμες ύλες, πετρέλαιο και φυσικό αέριο επιβαρύνει το περιβάλλον με εκπομπές ρύπων. Μία μονοκατοικία 150m² για θέρμανση επιβαρύνει, με βάση το γερμανικό μείγμα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, σε ετήσια βάση με 6200kg CO2. Η ίδια κατοικία για θέρμανση με φυσικό αέριο προκαλεί εκπομπή  3.820 kg CO2 . Η θέρμανση αυτού του χώρου με Α/Θ της Dimplex  μολύνει το περιβάλλον μόνο με 770kg CO2. Η τοπική δε επιβάρυνση του περιβάλλοντος είναι μηδενική.
Η προστασία του περιβάλλοντος δεν έχει μόνο σαν αποτέλεσμα την βελτίωση της ποιότητας ζωής αλλά η μόλυνση επηρεάζει τις κλιματικές συνθήκες με επίπτωση στις οικονομικές καταστροφές. Επιστήμονες επισημαίνουν ότι ο περιορισμός των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα θα περιορίσει αντίστοιχα την αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη. Η αύξηση της θερμοκρασίας θα επιφέρει μείωση της αγροτικής παραγωγής και της διαθεσιμότητας του πόσιμου νερού καθώς επίσης και μετακίνηση πληθυσμών από πλημμύρες, ξηρασίες και εξαφάνιση φυτών και ζώων.
sieline 2.jpgΗ μεγαλοφυής αρχή λειτουργίας των Α/Θ
Η αρχή λειτουργίας της Α/Θ βασίζεται στο ότι το μηχάνημα καταφέρνει να μεταφέρει θερμότητα από κάποιο θερμοκρασιακό όριο σε ένα υψηλότερο. Η θερμότητα που απορροφάται από το περιβάλλον αποδίδεται στο κλειστό κύκλωμα της αντλίας θερμότητας, Μέσω του συμπιεστή ανεβαίνει η θερμοκρασία και η πίεση στο επιθυμητό επίπεδο θέρμανσης. Δηλαδή απορροφάται η θερμική ενέργεια από το περιβάλλοντα εξωτερικό αέρα (Α/Θ αέρα / νερού) ή από το υπέδαφος (γεωθερμία) και την παρέχει η Α/Θ σε υψηλότερη θερμοκρασία μέσα στο σπίτι. Η αποδοτικότητα της Α/Θ μετριέται σε CoP (coefficient of performance: συντελεστής απόδοσης).
Κατηγορίες Α/Θ για θέρμανση και ψύξη σ’ένα σύστημα
Η αρχή λειτουργίας όλων των Α/Θ είναι ίδια. Ανάλογα όμως με την επιλογή της πηγής άντλησης ενέργειας διακρίνουμε τις Α/Θ στις παρακάτω κατηγορίες:
α. Α/Θ αέρα-νερού. Οι αντλίες αυτές αντλούν ενέργεια από το περιβάλλοντα αέρα. Είναι ιδανικές για μονοκατοικίες και δουλεύουν και σε υψηλές θερμοκρασίες αλλά και θερμοκρασίες μέχρι -20 °C. Στην κατηγορία αυτή ανήκει και η Α/Θ ζεστού νερού χρήσης.
β. Α/Θ εδάφους-νερού (γεωθερμία) κλειστού κυκλώματος. Στην προκειμένη περίπτωση η πηγή άντλησης θερμότητας προέρχεται από το έδαφος με οριζόντιους εναλλάκτες σε βάθος από 1 έως 1.5m περίπου ή με κάθετους εναλλάκτες σε βάθος που κυμαίνονται στα 100m. Μέσω των εναλλακτών μεταφέρεται η θερμότητα του υπεδάφους στον συμπιεστή της Α/Θ.
γ. Α/Θ νερού-νερού (γεωθερμία) ανοιχτού κυκλώματος. Η κατηγορία αυτή εκμεταλλεύεται τα υπόγεια ύδατα και έχει τον καλύτερο συντελεστή απόδοσης (CoP).