Αρχική » Επικαιρότητα » Νέα σύνθεση στο ΔΣ του ΣΕΥΘ

Νέα σύνθεση στο ΔΣ του ΣΕΥΘ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Εργολάβων Θερμοϋδραυλικών Νομού Θεσσαλονίκης μετά τον πρόωρο και ξαφνικό χαμό του ταμία του, Ηλία Κωνσταντινίδη, αφού εκφράζει για μια ακόμη φορά την βαθιά του θλίψη για το γεγονός, στην τακτική του συνεδρίαση στις 9 Ιανουαρίου 2023, προχώρησε στην κάλυψη της θέσης του στο Διοικητικό Συμβούλιο και παράλληλα στην εκλογή νέου ταμία.
Μετά την εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών, το μέλος που αντικαθιστά τον εκλιπόντα στο Διοικητικό Συμβούλιο, είναι ο Αθανάσιος Πολυχρονούδης, ενώ νέος ταμίας του Συνδέσμου εκλέχθηκε ο Γεώργιος Κουλούρης.
Έτσι η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Φώτιος Τσαπαδάς
Α’ αντιπρόεδρος: Γεώργιος Σαββίδης
Β’ αντιπρόεδρος: Δημήτριος Πανοδήμος
Γενικός γραμματέας: Παναγιώτης Καράμπελας
Ταμίας: Γεώργιος Κουλούρης
Υπευθ. δημ. σχέσεων: Ιωάννης Καραπινίδης
Αν. Γεν. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Σακιζλίδης
Μέλη: Δημήτριος Βαργιάμης, Αθανάσιος Πολυχρονούδης.
Επιπλέον, στην Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας και στην Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, τον αντικαθιστά, ως αντιπρόσωπος του Συνδέσμου, ο συνάδελφος Νικόλαος Νικολαΐδης, ως πρώτος επιλαχών και στις δύο θέσεις.