N. Σαμαράς: Λέβητες βιοκαυσίμων με προστασία από επιστροφή

Η προστασία από επιστροφή στους λέβητες βιοκαυσίμων ΜΙΛΕ της Ν. Σαμαράς, εξασφαλίζεται με πολλόύς τρόπους.
1. Φυσικός ελκυσμός.
Οι λέβητες ΜΙΛΕ είναι Φυσικού ελκυσμού. Λειτουργούν τόσο χειροκίνητα με ξύλα όσο και αυτόματα με τυποποιημένα βιοκαύσιμα κατά ΕΝ 14961, πράγμα που προϋποθέτει ελκυσμό της καμινάδας. Η σωστή σύνδεση και τοποθέτηση, εξασφαλίζει ότι, ακόμη και με ανοικτή τελείως την κάτω πόρτα τροφοδοσίας του λέβητα με ξύλα, δεν βγαίνει καυσαέριο στο λεβητοστάσιο.
2. Πνευματική φραγή αντεπιστροφής.
Το βασικό χαρακτηριστικό στους νέους λέβητες ΜΙΛΕ Star που παρέχουμε στην αγορά από το καλοκαίρι 2018 και μετά, εκτός των άλλων, είναι πως έχουν και δητή διπλή προστασία πνευματικής αντεπιστροφής:
Η παραγωγή του αναγκαίου αέρα καύσεως, γίνεται από τον ίδιο φυσητήρα, ενώ η παροχή στην αναρρόφηση, ρυθμίζεται από το ρυθμιστκό ντάμπερ. Το μανομετρικό της πίεσης του αέρα, στο τελικό σημείο, εξαρτάται από την διαδρομή που διαγράφει ο αέρας, μέχρι το σημείο της καύσεως. Για το λόγο αυτό, στον ΜΙΛΕ Star, δημιουργήσαμε δύο ρεύματα αέρος: Το πρώτο, διαγράφει περιμετρική πορεία, σε μήκος max 330 εκατοστών στην βάση του λέβητα, για να απορροφά «χαμένη» θερμότητα και να συμμετέχει στην καύση με ανεβασμένη θερμοκρασία. Το δεύτερο ρεύμα, διαγράφει ευθεία πορεία 40 εκατοστών εισχωρώντας στην εστία καύσης με το καύσιμο, το οποίο κατεβαίνει από το silo, και, με τον ευθύ αέρα, προχωρούν προς την εστία.

Έτσι, το περιμετρικό ρεύμα του αέρα έχει τώρα μικρότερη πίεση από το ευθύ ρεύμα αέρα. Στην πράξη, δημιουργείται ένα φράγμα ροής, το οποίο, ανάλογα με την ποσότητα του καύσιμου υλικού, μετακινείται από το σημείο της φωτιάς της εστίας, μέχρι το σημείο εισόδου του καυσίμου, στον τελικό σωλήνα εισόδου με τον κοχλία. Σε περίπτωση που αδειάσει το silo, θα περιμέναμε να έρθει ζεστός αέρας προς τα πίσω, αλλά αυτό δεν γίνεται, καθώς δεν υπάρχει υλικό καύσης.
Στην τροφοδοσία του υλικού του λέβητα ΜΙΛΕ Star, δημιουργήσαμε ένα δεύτερο προθάλαμο, αμέσως μετά την υποδοχή του silo. Στον προθάλαμο αυτό, ένας θόλος δημιουργεί εκτόνωση, ευνοώντας την ανάμιξη του ευθύ αέρα, με το υλικό καύσης. Η πλευρά που καθορίζει το μέσα όριο προέκτασης του Silo, με την ώθηση του κοχλία τροφοδοσίας, στιβάζει το καύσιμο στο σωστό ύψος δημιουργώντας ένα «τοίχο» φραγής του αέρα, τη δεύτερη φραγή, πνευματική και αυτή: η υπερπίεση του ευθύ αέρα, υπερισχύει του προθερμασμένου περιφερειακού αέρα, με αποτέλεσμα η ροή του αέρα να γίνεται προς τα μέσα, μαζί με το καύσιμο.
Ένα ακόμα σημαντικό χαρακτηριστικό του λέβητα ΜΙΛΕ Star, είναι πως μετατρέπεται σε λέβητα στερεών καυσίμων, με το πάτημα ενός κουμπιού, χωρίς να εκλύει καθόλου καπνό στο λεβητοστάσιο με το άνοιγμα της θύρας τροφοδοσίας του ξύλου. Βασικός στόχος της Ν. Σαμαράς, είναι οι συνεχείς βελτιώσεις και η εξέλιξη των προϊόντων μας, ακόμα κι αν αυτό δεν είναι εμφανές στο εξωτερικό κέλυφος που παραμένει σταθερό.
3. Μηχανική προστασία αντεπιστροφής.
Το μοντέλο ΒΙΟ, επί πλέον, έχει διπλό κοχλία και περιστρεφόμενο διαμερισματικό μεταφορέα, και αποκλείει την επιστροφή φωτιάς.
Το διαμέρισμα, που δημιουργείται εδώ μεταξύ του επάνω κοχλία, στο Silo-Hopper, και του διαμερίσματος που δουλεύει ο κάτω κοχλίας, γεμίζει από τον Ευθύ Αέρα τροφοδοσίας του φυσητήρα μας, και αποκλείει την επιστροφή φωτιάς.

Μεγιστοποίηση της καύσης με στροβιλισμό
Η καύση στους λέβητες, γίνεται καλύτερα όταν η διαδρομή των καυσαερίων μέσα στον κύριο θάλαμο καύσης γίνεται μεγαλύτερη. Όσο η καυτή μάζα παραμένει μέσα στον κεντρικό θάλαμο καύσης, τόσο καλύτερα καίγεται.
Παραμένοντας στον λέβητα, στροβιλίζεται και εμπλουτίζεται με οξυγόνο, καθώς η διαδρομή πολλαπλασιάζεται.


Οι διάφοροι λέβητες, μπορεί να έχουν ίδιες διαστάσεις εσωτερικά και εξωτερικά. Στους λέβητες της Ν. Σαμαράς, η κατασκευή της εστίας, είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να πολλαπλασιάζεται η διαδρομή που διανύουν τα καυσαέρια μέσα στον κεντρικό θάλαμο καύσης. Συνεχίζουν να περιστρέφονται ακόμα και όταν «ταξιδεύουν» πιο πίσω, πράγμα που επιτυγχάνεται χάρη στα σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας της εστίας κάυσης που χρησιμοποιεί η εταιρεία.
Ο στροβιλισμός στους λέβητες της Ν. Σαμαράς -ΜΙΛΕ, γίνεται αισθητή πολύ καλά κατά την αρχική έναυση της εστίας, και συνεχίζει καθ’όλη την διάρκεια λειτουργίας της καύσης, ακόμα και όταν δεν φαίνεται έντονα, πράγμα που εξαρτάται από το καύσιμο. Η φλόγα καθαρίζει στις απολήξεις της, και, καθώς διαπερνάται διαρκώς από το στροβιλώδες κύκλωμα του αέρα καύσης, καθαρίζεται, με αποτέλεσμα ο λέβητας να αποδίδει περισσότερο:
Η απόδοση καύσης ανεβαίνει, τα καυσαέρια καθαρίζουν, οι επικαθήσεις μειώνονται.
Η λειτουργία αυτή, δίνει στον λέβητα ΜΙΛΕ την ξεχωριστή και ανταγωνιστική τους θέση στην αγορά απέναντι σε αντίστοιχα προϊόντα.