«Καθ’οδόν» η διάταξη μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών

Αν και η κυβέρνηση εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με τους Ευρωπαίους το σχέδιο Προϋπολογισμού, το υπουργείο Εργασίας ετοιμάζεται να φέρει στη Βουλή ένα από τα βασικά μέτρα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ: τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.
Με τελική (;) κοστολόγηση 177 εκατ. ευρώ- λόγω του ότι η κυβέρνηση περιμένει αύξηση της εισπραξιμότητας- το μέτρο αναμφίβολα θα κάνει πιο εύκολη τη ζωή για περίπου 250.000 ελεύθερους επαγγελματίες κι αγρότες.
Η διάταξη θα προβλέπει ότι ειδικά για τους μη μισθωτούς, το βασικό ασφάλιστρο της κύριας σύνταξης μειώνεται από 20% σε 13,33%. Η διάταξη θα διατηρεί, όμως, τη σημερινή ελάχιστη βάση υπολογισμού της εισφοράς στο 20% επί του κατώτατου μισθού. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η μείωση αφορά σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους με ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα πάνω από 7.032 ευρώ.
Επιπλέον, με άλλη διάταξη θα καθορίζονται οι όροι μείωσης και των εισφορών που ισχύουν μεταβατικά για τους νέους επιστήμονες με δραστηριότητα έως 5 έτη. Αναλυτικά, το ασφάλιστρο μειώνεται και για αυτούς στο 13,3%, έναντι 14% την πρώτη 2ετία και 17% την επόμενη 3ετία. Διατηρείται ως κατώτατη βάση υπολογισμού το ποσό των 410 ευρώ (70% του κατώτατου μισθού).

Πηγή: Euro2day