KARINA ABEE

karina1.jpg

Σωλήνες και εξαρτήματα κτιριακής αποχέτευσης από PVC-U, με ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας
Του Πάρη Παλατσόγλου, χημικού μηχανικού, διευθυντή παραγωγής της ΚARINA ABEE
Εδώ και πάνω από 30 έτη, μετά από την αντικατάσταση των μολυβδοσωλήνων στην κτηριακή αποχέτευση, χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά και μόνον σωλήνες από πλαστικά υλικά. Κυριότερος εκπρόσωπος αυτών είναι οι σωλήνες από σκληρό PVC. Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC-U στην Ελλάδα, αποτελεί ο τρόπος σύνδεσης αυτών. Ειδικότερα, η σύνδεσή τους γινόταν και συνεχίζει  μέχρι σήμερα να γίνεται με χρήση κόλλας PVC. Η χρήση των σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης με κόλλα, παρά τα σημαντικά τους πλεονεκτήματα έναντι των μολυβδοσωλήνων, εμφάνιζαν σημαντικά προβλήματα από αστοχίες, κυρίως λόγω του φαινομένου της συστολής και διαστολής , το οποίο οδηγούσε σε απόγνωση κατασκευαστές και υδραυλικούς.
karina1.jpgΣήμερα, η ΚΑΡΙΝΑ, πρώτη και μοναδική ελληνική εταιρία, προσφέρει ολοκληρωμένη λύση στο πρόβλημα των θραύσεων από συστολή και διαστολή, με το νέο προϊόν Unikar Lock, σωλήνες και εξαρτήματα με ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας.  Η ΚΑΡΙΝΑ ασχολείται με την παραγωγή πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων από το 1972, δηλαδή πάνω από 30 χρόνια. Τα τελευταία 10 χρόνια η ΚΑΡΙΝΑ στράφηκε προς την ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ, γεγονός που την καθιέρωσε σε πελάτες και ανταγωνιστές. Η καθιέρωση αυτή δεν ήρθε βεβαίως από την μία μέρα στην άλλη. Απαιτήθηκε  η εκπαίδευση του προσωπικού, η αγορά νέου παραγωγικού εξοπλισμού καθώς και η δημιουργία ενός σύγχρονου εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου και έρευνας και ανάπτυξης (ΣΧΗΜΑ 1). karina2.jpg
Η επιχείρηση επένδυσε αρχικά, σε προϊόντα κτηριακής αποχέτευσης, τα γνωστά με το όνομα Unikar Plus, στα οποία η σύνδεση γίνεται με κόλλα PVC. Στον συγκεκριμένο  αντικείμενο η εταιρία διαθέτει σήμερα μία πλήρη σειρά προϊόντων για τις ανάγκες του υδραυλικού.
Μόνη παραφωνία στην ομολογουμένως επιτυχημένη πορεία των εξαρτημάτων αποχέτευσης Unikar Plus, αποτελούσαν κάποια μεμονωμένα προβλήματα αστοχιών, λόγω συστολής και διαστολής. Η συστολή και διαστολή συμβαίνει σε όλα τα υλικά και φυσικά και στους πλαστικούς σωλήνες. Από τα πλαστικά υλικά (PVC, PP, HDPE) το PVC είναι αυτό που παρουσιάζει τον μικρότερο συντελεστή θερμικής διαστολής (0,07 mm/(m °C). Αυτό σημαίνει ότι η μετακίνηση των σωλήνων από PVC λόγω των μεταβολών της θερμοκρασίας είναι μικρότερη από αυτήν του PP και του PE.
karina3.jpgΠαράδειγμα :
Έστω ότι έχουμε μία οικοδομή με απόσταση μεταξύ των δύο πλακών της ίση με 3,5 μέτρα και έναν κάθετο συλλέκτη Φ100, με πακτωμένο στο τσιμέντο ένα ΗΜΙΤΑΥ 100/45Α, για τα απόνερα της τουαλέτας.
Εάν η τοποθέτηση γίνει καλοκαίρι υπό θερμοκρασία 35°C, τότε σε χαμηλή θερμοκρασία 0 °C τον χειμώνα, θα έχουμε συστολή περίπου ίση με 1 εκατοστό. Εάν η σύνδεση γίνεται με κόλλα PVC τότε είναι πολύ πιθανό να έχουμε θραύση του εξαρτήματος (ΣΧΗΜΑ 3).
Στην παρακάτω φωτογραφία (ΣΧΗΜΑ 4) βλέπουμε μία περίπτωση αστοχίας, λόγω συστολής, σε ένα εξωτερικό δίκτυο ομβρίων υδάτων Φ 63. Η θραύση συνέβη, στο σημείο αλλαγής κατεύθυνσης της σωληνογραμμής, δηλαδή στην γωνία Φ 63/45Α.
karina4.jpg
Στην επόμενη φωτογραφία βλέπουμε καθαρά την  επίδραση των δυνάμεων συστολής, οι οποίες διαχώρισαν τον σωλήνα από τον σουβά.
(ΣΧΗΜΑ 5)

karina5.jpg
ΣΧΗΜΑ 5 : Αστοχία σε εξωτερικό δίκτυο ομβρίων λόγω συστολής

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των αστοχιών θραύσης είναι :
1. Η λεία επιφάνεια στο σημείο θραύσης (σαν να γίνεται από laser).
2. Η αστοχία συμβαίνει στην αλλαγή κατεύθυνσης της σωληνογραμμής.
3. Η κοπή είναι κάθετη στον άξονα των εξαρτημάτων.
Στους παλιούς υδραυλικούς εύλογα γεννάται το ερώτημα, γιατί παλιότερα δεν είχαμε θραύσεις, όπως σήμερα. Η απάντηση είναι ότι οι πρώτες κόλλες δεν ήσαν ισχυρές και με την δύναμη της συστολής κυρίως, η σύνδεση ξεκολλούσε εύκολα, εξαλείφοντας την πιθανότητα θραύσης. Σήμερα όμως, οι κόλλες είναι ισχυρές, εξαιρετικής ποιότητας και κολλούν τόσο δυνατά, ώστε το σημείο συγκόλλησης είναι ισχυρότερο από τις άλλες περιοχές του πλαστικού.
karina6.jpgΛόγω της μεγάλης πίεσης που δεχόμασταν από τους υδραυλικούς, ξεκίνησε διερεύνηση για τον τρόπο επίλυσης του προβλήματος.
Η έρευνα στηρίχθηκε στις προτάσεις  των υδραυλικών, στην βιβλιογραφία και στην διεθνή πρακτική. Από την έρευνα προέκυψε ότι τα προβλήματα θραύσης εξαλείφονται με την χρήση ενός συνδέσμου θερμοδιαστολής με ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας.
Έτσι, σε κάθε περίπτωση συστολής ή διαστολής, ο σωλήνας μπορεί να μετακινείται μέσα στην μούφα του συνδέσμου δίχως πρόβλημα θραύσης (ΣΧΗΜΑ 6).
Η ριζική επίλυση των προβλημάτων θραύσης, με την χρήση σωλήνων και εξαρτημάτων με ελαστικό δακτύλιο  στεγανότητας και η αναζήτηση από τους υδραυλικούς ενός αξιόπιστου και ταυτόχρονα ελληνικού προϊόντος,  αποτέλεσαν την αιτία που η εταιρία επένδυσε στο νέο προϊόν σωλήνων και εξαρτημάτων από PVC-U : UNIKAR LOCK με ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας.
Η εταιρία σχεδίασε προσεκτικά τον σύνδεσμο ώστε να διασφαλίζει πλήρη στεγανότητα όχι μόνο στο νερό αλλά και στον αέρα.
Για τον λόγο αυτό ξεκίνησε μία σειρά δοκιμών στο εργαστήριό της (ΣΧΗΜΑ 7) με τον ειδικό εξοπλισμό ελέγχου στεγανότητας δακτυλίων.

karina7.jpg
ΣΧΗΜΑ 7 : Διάταξη ελέγχου στεγανότητας σωλήνων και εξαρτημάτων

 Στους σωλήνες διατηρήθηκε η κλασική σύνδεση με έναν ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας. Στα εξαρτήματα όμως, η ΚΑΡΙΝΑ, θέλοντας να εξασφαλίσει ακόμη περισσότερο την στεγανή σύνδεση, σχεδίασε και ανέπτυξε έναν περισσότερο ασφαλή σύνδεσμο που περιγράφεται παρακάτω:
Ο σύνδεσμος στεγανότητας πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, με υποδοχή, χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός ελαστομερούς δακτυλίου στεγανότητας και ενός πρόσθετου, άκαμπτου πλαστικού δακτυλίου, ο οποίος εξασφαλίζει την πλήρη σταθερότητα τού ελαστομερούς δακτυλίου στην υποδοχή τού εξαρτήματος, προσδίδοντας ταυτόχρονα ευκολία στην σύνδεση και στην αποσύνδεση τού όλου συστήματος, λόγω της καθοδήγησης που προσφέρει στο προς σύνδεση εξάρτημα ή σωλήνα (ΣΧΗΜΑ 8).

karina8.jpg
 ΣΧΗΜΑ 8 : Άποψη από τον σύνδεσμο Unikar Lock, εξαρτημάτων PVC


Πλεονεκτήματα σωλήνων κτιριακής αποχέτευσης με ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας
• Βασικό πλεονέκτημα του UNIKAR LOCK αποτελεί η ευκολία σύνδεσης και άρα η ταχύτητα εγκατάστασης. Στους συμβατικούς σωλήνες με κόλλα, αντιθέτως, απαιτείται επταπλάσιος χρόνος εγκατάστασης και ο κίνδυνος διαρροής είναι πολύ μεγαλύτερος.
• Σημαντικό επίσης πλεονέκτημα του UNIKAR LOCK αποτελεί η καθαριότητα κατά την χρήση, σε αντίθεση με την χρήση κόλλας, όπου για να καθαρίσει κανείς τα χέρια του ή τα λερωμένα αντικείμενα πρέπει να χρησιμοποιήσει διαλυτικές ουσίες.
• Τέλος, πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι ποτέ ο υδραυλικός δεν ξεμένει από ειδικά τεμάχια, αφού μπορεί να τα φτιάξει εύκολα με τον κλασσικό τρόπο. Δηλαδή μπορεί να κόψει τον σωλήνα, να τον θερμάνει και να δημιουργήσει σύνδεσμο έτοιμο για κόλληση, αφού πρόκειται για PVC. Άλλωστε οι σωλήνες UNIKAR LOCK φημίζονται για την ευκαμψία τους και την δυνατότητα θερμικής τους επεξεργασίας.
• Τα εξαρτήματα και οι σωλήνες από PVC-U παρουσιάζουν μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία,. Τα λευκού χρώματος προϊόντα έχουν ακόμη μεγαλύτερη αντοχή, γιατί περιέχουν ειδικά πρόσθετα τα οποία απορροφούν τις υπεριώδεις ακτινοβολίες και γι’ αυτόν τον λόγο προτείνεται η χρήση τους σε εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης. Οι σημαντικότεροι καιρικοί παράγοντες οι οποίοι επιδρούν αρνητικά στην εμφάνιση αλλά και στην αντοχή των σωλήνων είναι:
– Η υπεριώδης ακτινοβολία, η οποία όσο κατεβαίνουμε από βορρά στον Νότο, τόσο αυξάνει η έντασή της  (είναι ισχυρότερη στην Κρήτη απ’ ό,τι στην Μακεδονία).
– Η θερμοκρασία.
– Η υγρασία.
– Οι βροχοπτώσεις και
– Το υψόμετρο.
Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα από σκληρό PVC (UNIKAR LOCK) αλλά επίσης και οι ελαστικοί δακτύλιοι εμφανίζουν μεγάλη αντοχή σε θερμοκρασίες λυμάτων έως 70 ΑC σε συνεχή βάση, και έως 93 ΑC, για μικρά χρονικά διαστήματα (1 λεπτό). Είναι επίσης ανθεκτικά σε χημικά, όπως σε οξέα, βάσεις, αλκοόλες και αρκετούς διαλύτες.
karina9.jpgΑπό δοκιμές που διεξήχθησαν στο Ινστιτούτου Φυσικής Δομικών Υλικών της Στουτγκάρδης, σε σωλήνες κτηριακής αποχέτευσης από PVC-U, Unikar Lock, διεπιστώθη ότι έχουν υψηλές ηχομονωτικές ιδιότητες, σύμφωνα με τις Γερμανικές προδιαγραφές DIN 4109. Αυτό εξηγείται εύκολα διότι η ηχομόνωση των σωλήνων εξαρτάται από την πυκνότητα του υλικού (το PVC έχει 1,4 gr/cm3 έναντι 0,95 gr/cm3 των σωλήνων PP και 0,96 gr/cm3 των σωλήνων HDPE), από το πάχος τοιχώματος (οι σωλήνες PVC ξεκινούν με ελάχιστο πάχος 3,0 mm, ενώ οι αντίστοιχοι από PP με 1,8 mm) και από την καλή στερέωση του δικτύου με ειδικά στηρίγματα, που περιέχουν ελαστική επένδυση, για μεγαλύτερη απόσβεση της έντασης του θορύβου.
Επίσης, οι σωλήνες UNIKAR LOCK, παρουσιάζουν πολύ μικρό συντελεστή τριβής, λόγω της πολύ λείας επιφάνειας που έχουν. Αυτό συντελεί στην ελαχιστοποίηση των επικαθήσεων από άλατα ή άλλα ξένα σώματα, πάντοτε σε σύγκριση με τους σωλήνες από άλλα υλικά (μεταλλικά ή πλαστικά).
Σήμερα η εταιρία διαθέτει μία ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων σε σωλήνες και εξαρτήματα (γωνίες 15°, 30°, 45°, 67,5°, 87,5° , ταυ, ημιταύ, συστολές, ψι κλπ) στα διαμετρήματα Φ 75, Φ 100 και Φ 125 για τις ανάγκες του υδραυλικού, ενώ συνεχώς η γκάμα επεκτείνεται και εμπλουτίζεται σε νέα προϊόντα (ΣΧΗΜΑ 9).
Η  εταιρία παράγει όλα τα προϊόντα κτηριακής αποχέτευσης βάσει του νέου Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1329, ενώ ταυτόχρονα κατόρθωσε να αποκτήσει Σήμα Συμμόρφωσης από τον ΕΛΟΤ για τα παραπάνω προϊόντα, ευελπιστώντας ότι θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι κατασκευαστές σωλήνων και εξαρτημάτων, με στόχο την συνεχή βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται στον σύγχρονο υδραυλικό.