Αρχική » Νέα Συντηρητών Καυστήρων » Ειδήσεις » Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Συνεταιρισμού Έβρου

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Συνεταιρισμού Έβρου

Για σύγχυση του κοινού και αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος του έκανε λόγο ο Συνεταιρισμός Έβρου, στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε κατά του Συνεταιρισμού Θράκης. Τα ασφαλιστικά μέτρα συζητήθηκαν στις 6/6/2007 στο μονομελές Πρωτοδικείο Ξάνθης και η απόφαση του δικαστηρίου αναμενόταν μέχρι το τέλος Ιουνίου. Το βασικό σκεπτικό του Συνεταιρισμού Έβρου, έτσι όπως παρουσιάστηκε στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία ζήτησε την παύση της λέξης Θράκης από το Συνεταιρισμό Ξάνθης, έχει να κάνει με τα εξής:

Με τη χρήση του ονόματος Θράκης από το Συνεταιρισμό Ξάνθης και την τηλεοπτική, έντυπη και ραδιοφωνική προβολή του στο νομό Έβρου και ολόκληρου του γεωγραφικού διαμερίσματος της Θράκης, δημιουργείται αντικειμενικά η δυνατότητα πρόκλησης στο κοινό της περιφέρειας του νομού Έβρου σύγχυσης των επωνυμιών των δύο συνεταιρισμών ως προς τη σημασία τους.
Με τη χρήση της λέξης Θράκης που είναι δηλωτική του ομώνυμου γεωγραφικού διαμερίσματος, μπορεί να δημιουργηθεί στο κοινό, κυρίως του νομού Έβρου, που κατά το καταστατικό μου έχω ως περιφέρειά μου, η πεπλανημένη εντύπωση ότι εγώ μεν, που έχω στην επωνυμία μου τη λέξη «Έβρου» και είναι δηλωτική του ομώνυμου νομού του παραπάνω γεωγραφικού διαμερίσματος, είμαι παράρτημα ή τμήμα του αντιδίκου μου στο νομό Έβρου, η δε επιχείρησή μου είναι παράρτημα ή θυγατρική της συναφούς επιχείρησης του αντιδίκου μου, η οποία διαθέτει στην πόλη και στην επαρχία Ορεστιάδας καθώς και σε όλο το νομό Έβρου τα εμπορεύματα αυτής (της επιχείρησης του αντιδίκου μου).
Η προαναφερθείσα όμως πεπλανημένη εντύπωση που μπορεί να δημιουργηθεί στο κοινό του νομού Έβρου, είναι δυνατό ταυτόχρονα να προκαλέσει στο ίδιο κοινό σύγχυση ως προς την ταυτότητα των επωνυμιών και των επιχειρήσεων εμού και του αντιδίκου μου. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα ότι η χρήση από μέρους του αντιδίκου μου της νέας του επωνυμίας με τους προαναφερθέντες τρόπους, έχει προκαλέσει ήδη στο κοινό της Ορεστιάδας και ολόκληρου του νομού Έβρου σύγχυση ως προς την ταυτότητα των επωνυμιών και των επιχειρήσεων εμού και του αντιδίκου και σημαντική μερίδα του προαναφερθέντος κοινού εμένα μεν με θεωρεί ως παράρτημα και τμήμα του αντιδίκου μου στο νομό Έβρου, τη δε επιχείρησή μου τη θεωρεί ως παράρτημα και θυγατρική της επιχείρησης του αντιδίκου μου.
Η προαναφερθείσα όμως σύγχυση ενέχει τον κίνδυνο να υποστώ σημαντική οικονομική ζημία αφού είναι σφόδρα πιθανό μέρος της πελατείας μου από το νομό Έβρου να στραφεί πλέον προς την επιχείρηση του αντιδίκου μου και να αρχίσει να αγοράζει από αυτή εμπορεύματα που εμπορεύομαι κι εγώ αφού στο αγοραστικό κοινό του νομού Έβρου και ολόκληρης της Ελλάδας κρατεί η αντίληψη ότι τα εμπορεύματα που διαθέτει μία μητρική επιχείρηση, τα διαθέτει στο κατάστημα της έδρας της σε τιμές φθηνότερες από αυτές που τα διαθέτει στα καταστήματα των ευρισκόμενων σε άλλες πόλεις παραρτημάτων της ή θυγατρικών της επιχειρήσεων. Θα πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα ότι ο αντίδικός μου, με την απόκτηση και τη χρήση της νέας του επωνυμίας, έχει σκοπό να με ανταγωνιστεί αφού είναι βέβαιο ότι για τους προαναφερθέντες λόγους, που είναι γνωστοί σ’ αυτόν (τον αντίδικό μου) θα μου αποσπάσει σημαντικό μέρος της πελατείας μου. Η πράξη του όμως αυτή συνιστά πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού αφού την τέλεσε με σκοπό να ανταγωνιστεί την προαναφερθείσα εμπορική μου επιχείρηση που είναι συναφής με τη δική του εμπορική επιχείρηση και αντίκειται στα χρηστά ήθη γιατί προσκρούει στο αίσθημα κάθε δίκαια και ορθά σκεπτόμενου ανθρώπου, μέσα στο συναλλακτικό κύκλο όπου έγινε και εξακολουθεί να γίνεται δεδομένου ότι έγινε και γίνεται με τη χρήση μεθόδων και μέσων αντίθετων προς την ομαλή ηθικότητα των συναλλαγών.
Και αυτό γιατί, όπως προανέφερα, η χρήση από μέρους του της λέξης «Θράκης» στη νέα του επωνυμία μπορεί να δημιουργήσει στο συναλλακτικό κοινό την εντύπωση ότι εγώ μεν είμαι παράρτημα ή τμήμα αυτού στο νομό Έβρου, η δε παραπάνω επιχείρησή μου ότι είναι παράρτημα ή θυγατρική της δική τους επιχείρησης, με κίνδυνο σημαντικό μέρος της πελατείας μου να χαθεί από μένα και να στραφεί προς τη δική του επιχείρηση για τους προαναφερθέντες λόγους».