«ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2006»: SCHOENAU AE

schoenausanyo.jpg

schoenausanyo.jpg

Η Schoenau ΑΕ δραστηριοποιείται στο χονδρεμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων. Εδώ και σχεδόν 20 χρόνια, συνεργάζεται από το Βερολίνο με επιτυχία με τους εγχώριους και διεθνείς πελάτες της. Από το 2006 λειτουργεί γραφείο της στη Θεσσαλονίκη.
Η Schoenau ΑΕ, τα τελευταία χρόνια είναι ειδικά επιλεγμένος και συμβεβλημένος μεγαλέμπορος κορυφαίας ποιότητας φωτοβολταϊκών της SANYO και της Solar-Fabrik. Επίσης, εφαρμόζει μοναδικές πρακτικές λύσεις στον τομέα των φωτοβολταϊκών. Τέτοιες είναι το σύστημα στήριξης SUNRACK γρήγορης εγκατάστασης, για το οποίο έχει υποβληθεί δήλωση ευρεσιτεχνίας, καθώς και οι ολοκληρωμένες μονάδες αυτόνομης λειτουργίας SunPowerRack. Με την ικανότητα και εμπειρία της προσφέρει στους πελάτες της λύσεις σε όλους τους τομείς: από μικρές αυτόνομες φωτοβολταϊκές μονάδες έως την εκτεταμένη παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.
Επιπλέον, θέτει στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου τη μακρόχρονη εμπειρία και εξειδίκευσή της σε θέματα ηλιακής ενέργειας: από μετρήσεις ισχύος και εμπειρογνωμοσύνες έως και μελέτη μεγάλων έργων ηλιακής ενέργειας.