Αρχική » Περιεχόμενα » Εκπαίδευση » Διαμαρτυρία καθηγητών για την εκρηκτική κατάσταση στα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ

Διαμαρτυρία καθηγητών για την εκρηκτική κατάσταση στα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ

Πραγματοποίησαν στις 9 Οκτωβρίου στάσεις εργασίας και συγκέντρωση στο υπουργείο Παιδείας
Δίωρες στάσεις εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Παιδείας πραγματοποίησαν στις 9 Οκτωβρίου οι καθηγητές στην τεχνικο-επαγγελματική εκπαίδευση (ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ).
Οι στάσεις εργασίας κηρύχθηκαν από την Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) η οποία σε σχετική ανακοίνωση, μεταξύ άλλων επισημαίνει:
«Δραματικά και επείγοντα προβλήματα δοκιμάζουν την τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς της. Η εφαρμογή του ν. 3475/06 επιδείνωσε τα προβλήματα που υπήρχαν τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη λειτουργία των ΕΠΑΛ και των ΕΠΑΣ όσο και στο εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτές τις σχολικές μονάδες.
Βασικές αιτίες είναι η εφαρμογή του νέου νόμου, σε συνδυασμό με την προχειρότητα των συνολικών σχεδιασμών του ΥΠΕΠΘ, η αβεβαιότητα για το τι κάθε φορά θα ισχύσει, το γεγονός πως τα βιβλία και τα αναλυτικά προγράμματα είναι ακατάλληλα επειδή προέρχονται από διάφορους άλλους τύπους σχολείων και, τέλος, η εργασιακή αβεβαιότητα και ανασφάλεια των συναδέλφων μας.
Αναπόφευκτη συνέπεια είναι και η συνεχής μείωση του μαθητικού πληθυσμού τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα το ποσοστό των μαθητών που επιλέγουν την ΤΕΕ να είναι φέτος το μικρότερο της τελευταίας 20ετίας, σε σχέση με αυτό που ακολουθεί το δρόμο του Γενικού Λυκείου.
Το Υπουργείο Παιδείας με εξαιρετικά μεγάλη καθυστέρηση -μετά  την έναρξη του νέου σχολικού έτους- σχεδιάζει να προωθήσει στη Βουλή νομοσχέδιο για το σύστημα πρόσβασης των αποφοίτων των ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και αυτό το γεγονός ενισχύει την πεποίθησή μας πως εφαρμόζεται μια πολιτική συνειδητής υποβάθμισης της ΤΕΕ, παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες για αναβάθμισή της.
Από την άλλη, χιλιάδες εκπαιδευτικοί βρίσκονται χωρίς οργανική θέση, χωρίς διδακτικό ωράριο και χωρίς καμία στήριξη  από το Υπουργείο Παιδείας, η ηγεσία του οποίου απλώς διαπιστώνει τις αρνητικές συνέπειες της πολιτικής της. Και όχι μόνο δεν προσπαθεί να τα επιλύσει, υλοποιώντας τις προτάσεις του κλάδου μας, αλλά δημιουργεί και νέα προβλήματα, με τις μονομερείς, χωρίς διάλογο αποφάσεις της, όπως έγινε πρόσφατα με τις αναθέσεις μαθημάτων. Η απόφαση αυτή δημιουργεί μια σειρά από νέα προβλήματα σε διάφορους κλάδους και ειδικότητες εκπαιδευτικών, ανατρέποντας τα εργασιακά τους δικαιώματα.
Απαιτούμε την αναστολή αυτής της απόφασης και την άμεση έναρξη ουσιαστικού διαλόγου του Υπ. Παιδείας με την Ομοσπονδία μας, ώστε να προκύψει νέα απόφαση, που θα ισχύσει από την επόμενη χρονιά»…
Οι άμεσες προτάσεις για την ΤΕΕ
Στις προτάσεις της που κατέθεσε η ΟΛΜΕ επιμένει στην απαίτησή της για κατάργηση του νόμου 3475/06, επισημαίνοντας ότι:
«Ο νόμος αυτός όχι μόνο δεν έλυσε τα προβλήματα που είχαν αναδειχθεί στο προϋπάρχον θεσμικό πλαίσιο, αλλά επισώρευσε και νέα, σοβαρότερα, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται όλο και περισσότερο η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση».
Η ΟΛΜΕ ζητά από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει άμεσα, στις παρακάτω, μεταβατικού χαρακτήρα, νομοθετικές ρυθμίσεις:
1. Να προβλέπεται  διευρυμένο ποσοστό εισαγωγής αποφοίτων της ΤΕΕ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για την πρόσβαση των αποφοίτων των ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να προβλέπεται συγκεκριμένο ποσοστό, που θα αντιστοιχεί στο μαθητικό δυναμικό τους. Συγχρόνως, πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα πολλών επιλογών σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία (όχι μόνο σε ορισμένες σχολές που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη ειδικότητα του μαθητή, όπως ισχύει σήμερα). Μεταβατική ρύθμιση με διετή ισχύ για να έχουν οι απόφοιτοι των  ΤΕΕ, που καταργήθηκαν, δικαίωμα συμμετοχής στις ειδικές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ΑΤΕΙ με τα μαθήματα και την ύλη στην οποία διαγωνίστηκαν εφέτος. Να έχουν δικαίωμα μετεγγραφής, με το πλαίσιο που κάθε φορά ισχύει, και οι φοιτητές που προέρχονται από τα ΤΕΕ και τα ΕΠΑΛ (αλλά και τα εσπερινά Λύκεια όλων των τύπων). Να καταργηθεί η βάση του 10 ως προαπαιτούμενο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των αποφοίτων όλων των τύπων λυκείων.
2. Να δημιουργηθεί δημόσιο μεταλυκειακό έτος ειδίκευσης, το οποίο θα αξιοποιεί την υποδομή και το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑΛ, και θα περιλαμβάνει το σύνολο των ειδικοτήτων που παρέχονται σήμερα στην ΤΕΕ, αλλά και όποια άλλη κριθεί αναγκαίο να δημιουργηθεί με βάση τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, με ταυτόχρονη κατάργηση και ενσωμάτωση σε αυτό κάθε άλλης μορφής επαγγελματικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΙΕΚ κ.λπ.).
3. Σε κάθε περίπτωση, να συμπεριληφθούν στο ΕΠΑΛ τουλάχιστον όλες εκείνες οι ειδικότητες για τις  οποίες υπάρχουν αντίστοιχα τμήματα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
4. Κατάργηση της διάταξης του νόμου που απαγορεύει στους αποφοίτους Λυκείων να εγγράφονται στο ΕΠΑΛ για απόκτηση ειδικότητας.
5. Υπαγωγή όλων των σχολικών μονάδων που παρέχουν σήμερα δευτεροβάθμια τεχνικο-επαγγελματική εκπαίδευση και ανήκουν σε άλλα υπουργεία (ΟΑΕΔ, ΟΤΕΚ, Υγείας, Γεωργίας) στο ΥΠΕΠΘ. Σε κάθε περίπτωση, απαιτούμε  την ακύρωση όλων των αποφάσεων που δημιουργούν ίδιες ειδικότητες με τα ΕΠΑΛ του ΥΠΕΠΘ στις ΕΠΑΣ των διαφόρων εκτός ΥΠΕΠΘ Υπουργείων.
6. Τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στα νέα σχολεία σύμφωνα με την πρόταση της Ομοσπονδίας μας (το σύστημα  να στηρίζεται στην αρχαιότητα της τοποθέτησής τους στα ΤΕΕ που καταργήθηκαν). Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί να τοποθετηθούν στο πλησιέστερο ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ στο οποίο προβλέπεται η αντίστοιχη ειδικότητα, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει οργανικό κενό ή όχι, και η χρονική αφετηρία τοποθέτησής τους να ανατρέχει στο χρόνο που είχαν τοποθετηθεί στα ΤΕΕ από τα οποία προέρχονται.
7. Κανείς εκπαιδευτικός να μη μείνει έξω από την εκπαιδευτική διαδικασία με αξιοποίηση όλων των κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών. Να μειωθεί η αναλογία εκπαιδευτικού ανά μαθητές σε 1:10 για όλα τα εργαστηριακά μαθήματα.