Αναδιάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΒΥΕ

Κατόπιν συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της ΟΒΥΕ στα Τρίκαλα, το Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019, μεταξύ άλλων θεμάτων, έγινε αναδιάρθρωση προεδρείου, κατόπιν παραίτησης του συν. Θεόδωρου Τουτζιαράκη (από τη θέση του γεν. Γραμματέα).


Η νέα σύνθεση έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Δημήτρης Βαργιάμης
Α’ Αντιπρόεδρος: Ιορδάνης Παπαδόπουλος
Β’ Αντιπρόεδρος: Κων/νος Φυσαράκης
Γεν. γραμματέας: Μιχαήλ Κατσαρός
Ταμίας: Κων/νος Σαγώνας
Αν. γεν.Γραμματέας: Ηρακλής Δαριβιανάκης
Μέλος: Ευστάθιος Αναστασόπουλος
Σύμβουλοι:
Δημήτρης Καϊλάρης, Ανδρέας Κανελλόπουλος, Ιωάννης Καραπινίδης, Αλέξανδρος Καρακλιός, Θεώδορος Κουτσαντώνης, Γεράσιμος Μιχαλάκης, Αναστάσιος Σβεντζούρης, Κυριάκος Φωταράς