Αρχική » Περιεχόμενα » ΕΒΕ » Οι μικροεπιχειρήσεις στην Ελλάδα απασχολούν το 56,5% του εργατικού δυναμικού

Οι μικροεπιχειρήσεις στην Ελλάδα απασχολούν το 56,5% του εργατικού δυναμικού

Οι μικροεπιχειρήσεις (1-9 άτομα) αντιπροσωπεύουν το 56,5% του συνόλου της απασχόλησης στην Ελλάδα έναντι 30% στην Ε.Ε., σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη των 27. Μετά την Ελλάδα, ακολουθούν η Ιταλία (47%), η Πορτογαλία (43%) και η Κύπρος (40%). Τα χαμηλότερα ποσοστά έχουν η Σλοβακία (13%), η Γερμανία (19%) και η Δανία, το Λουξεμβούργο και η Ρουμανία (20% ).
Στις μικρές επιχειρήσεις, που απασχολούν 10-49 άτομα, το ελληνικό ποσοστό στο σύνολο της απασχόλησης βρίσκεται στο 15,8% και είναι το δεύτερο χαμηλότερο στην Ε.Ε. μετά την Πολωνία (12%). Τα υψηλότερα ποσοστά έχουν η Εσθονία (28%) και οι Ισπανία, Λετονία, Λιθουανία (26%). Ο μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι 21%.
Στις μεσαίες επιχειρήσεις (50-249 άτομα) η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο ποσοστό στο σύνολο της απασχόλησης (10%), ενώ ο μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι 17%.
Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Ελλάδα στην Ε.Ε. και στις μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 249 άτομα (18%). Τα υψηλότερα ποσοστά έχουν η Σλοβακία και η Βρετανία (46%).