Τακτική γενική συνέλευση 2019 της ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε. και εκλογή νέας διοίκησης

Την Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019, στο ξενοδοχείο «Sofitel», πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της «Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης Ενέργειας», υπό την προεδρεία του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, κου Βασίλη Τοιχομίδη και γραμματέα τον γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου, κο Σωτήρη Κατσιμίχα, επιμεριζόμενη σε δύο μέρη.


Το πρώτο μέρος, που αφορούσε στις «Διεργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης» με τη συμμετοχή των Μελών της Ένωσης και μόνο – και το δεύτερο μέρος, της «Ανοικτής Συνεδρίας» με τη συμμετοχή Μελών, προσκεκλημένων και εκπροσώπων Τύπου.
Η γενική συνέλευση χαρακτηρίστηκε από τη μεγάλη και ενεργή συμμετοχή των Μελών της, ενώ ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των τακτικών και αρωγών Μελών της, καταδεικνύει ότι η Ένωση αποτελεί πλέον αναγνωρισμένο φορέα αντιπροσωπευτικής εκπροσώπησης των επιχειρήσεων της θέρμανσης.
Μετά τον σύντομο χαιρετισμό του προέδρου κου Βασίλη Τοιχομίδη, ελήφθησαν αποφάσεις έγκρισης της ετήσιας διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης, ήτοι ο Οικονομικός και Διοικητικός Απολογισμός για την περίοδο χρήσης 2018, η Απαλλαγή Μελών του Δ.Σ. για την αντίστοιχη περίοδο χρήσης, καθώς και ο Προϋπολογισμός και ο Διοικητικός Προγραμματισμός του έτους 2019, ψηφίστηκαν ομόφωνα από το σώμα.
Στη συνέχεια, τα μέλη του Δ.Σ. και ο νομικός σύμβουλος της Ένωσης, τοποθετήθηκαν πάνω σε διάφορα θέματα που απασχόλησαν τα Μέλη, το Δ.Σ. αλλά και τον κλάδο της θέρμανσης γενικότερα, ενώ κατά την διάρκεια της κλειστής συνεδρίας παρουσιάστηκε αναλυτικά στα μέλη της Ένωσής η Μελέτη της ICAP με τίτλο «Μελέτη Αγοράς – Είδη Κεντρικής Θέρμανσης» (Φεβρουάριος 2019), η οποία επιμελήθηκε και συντάχθηκε για πρώτη φορά υπό την αιγίδα της ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε. αποκλειστικά για τα Μέλη της, προκειμένου να παρουσιάσει τις τελευταίες εξελίξεις, τα δεδομένα και τις τάσεις της αγοράς, με την προσδοκία να είναι η απαρχή μιας πλήρους και σωστής χαρτογράφησης της ελληνικής αγοράς. Η μελέτη είναι διαθέσιμη και διατίθεται δωρεάν σε όσα υποψήφια Μέλη επιθυμούν να ενταχθούν στην Ένωση.
Το πρώτο μέρος της κλειστής συνεδρίας της Γενικής μας συνέλευσης έκλεισε με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της θητείας του υπάρχοντος, με νέα εκλεγέντα μέλη του, κατά σειρά ψήφων, τους κ.κ. Β. Γιωτόπουλο από την εταιρεία “ΕλβαλΧαλκορ Α.Ε.”, Κ. Λαμπρινίδου από την εταιρεία “Reflex Hellas Α.Ε.”, Λ. Φωτόπουλο από την εταιρεία “Calda Energy Α.Ε.”, Β. Φούρλα από την εταιρεία “Smart Systems Α.Ε.”, Δ. Δημάκη από την εταιρεία “Δημάκης Α.Ε.”,  Ν. Τζάνο από την εταιρεία “Novart Πηγή Α.Ε.” και Χ. Γκέκα από την εταιρεία “LG Electronics Hellas Α.Ε.”.

Οι έξι από τους επτά εκλεγέντες για την νέα διοίκηση της Ένωσης, από αριστερά: Ν. Τζάνος (Novart-Πηγή Α.Ε.), Δ. Δημάκης (Δημάκης Α.Ε.), Β. Φούρλας (FN Smart Systems A.E.), Τ. Λαμπρινίδου (Reflex Hellas A.E.), B. Γιωτόπουλος (Χαλκόρ Α.Ε.) και Ελ. Φωτόπουλος (Calda Energy A.E.B.E.). O έβδομος που εκλέχθηκε, είναι ο κ. Χ. Γκέκας (LG Electronics Hellas).

Στο σημείο αυτό, η Ένωση ευχαριστεί για την συνολική συνεισφορά τους  τους κ.κ Β. Τοιχομίδη, Σ. Κατσιμίχα, Κ. Αλβανό και Χ. Χρηστίδη, οι οποίοι και αποχώρησαν από την διοίκηση της Ένωσης, δίνοντας την δυνατότητα και σε άλλα Μέλη να προσφέρουν και να δουλέψουν για την πρόοδο και την ανάδειξή της, παραδίδοντας τους ένα πολύ σημαντικό έργο για να το συνεχίσουν.

Το δεύτερο μέρος της γενικής συνέλευσης, ακολούθησε με «Ανοικτή Συνεδρία», με προσκεκλημένους, εκπροσώπους των έντυπων και ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης του Κλάδου και με τη συμμετοχή και άλλων εταιρειών.
Αρχικά έγιναν χαιρετισμοί από τους εκπροσώπους «συγγενικών» συνδέσμων του Κλάδου και αναγνωρίστηκε η ανάγκη για περαιτέρω σύσφιξη σχέσεων και συντονισμό δράσεων μεταξύ των διαφορετικών κλαδικών φορέων στον χώρο της Θέρμανσης και Ενέργειας. Την «Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας» (Ο.Β.Υ.Ε.) εκπροσώπησε ο πρόεδρός της, κος Δ. Βαργιάμης, ενώ την «Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης» (ΠΟΕΤΕΚ), τον «Πανελλήνιο Σύνδεσμος Εγκαταστατών – Συντηρητών Καυστήρων Υγρών και Αέριων Καυστήρων “O Ήφαιστος”», και την «Ένωση Αδειούχων Εγκαταστατών Εγκαταστάσεων Καύσης Καυστήρων Υγρών και Αερίων Καυσίμων “H Εστία”», εκπροσώπησε ο Πρόεδρος της «Εστίας», κος Γεώργιος Ζυγούμης.


Ακολούθησαν παρουσιάσεις και εισηγήσεις για θέματα κλαδικού ενδιαφέροντος που συνδέονται άμεσα με την βελτίωση των λειτουργιών της Ένωσης αλλά και των εταιρειών Μελών της:
«Συνοπτική Παρουσίαση της Μελέτης Αγοράς (2ος 2019) “Είδη Κεντρικής Θέρμανσης”», κος Βασίλης Τοιχομίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «Thermogroup Α.Ε.» και απερχόμενος πρόεδρος Δ.Σ. της Ένωσης.
«Αναδιάρθρωση και διαχείριση τραπεζικών δανείων», κος Γιάννης Κατσογιάννης, πρώην Γ. Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών της «EFG Eurobank Ergasias A.E.».
«Εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται στον Κλάδο», κος Γεώργιος Χάρος, Δ/ντης του τομέα People Solutions της ICAP
•  «Ο κλάδος των μεταφορών και οι προοπτικές ανάπτυξης σε συνδυασμό με την γιγάντωση του ηλεκτρονικού εμπορίου», κος Γιώργος Κατινιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος «Speedex».
Η γενική συνέλευση της «ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.» του έτους 2019 ολοκληρώθηκε με δείπνο στους παριστάμενους, εκπροσώπους των εταιρειών Μελών της και καλεσμένους. Η Ένωση ευχαριστεί για την συνδρομή τους στην επιτυχή διεξαγωγή της του χορηγούς της, οι οποίοι με την οικονομική ενίσχυση της διαδικασίας συνέδραμαν στο τελικό αποτέλεσμα. Οι εταιρείες – χορηγοί της γενικήςσ υνέλευσης, κατά αλφαβητική σειρά, ήταν οι “Calda Energy AEBE”, “Daikin Aircondition A.E.”, “LG Elecronics Hellas A.E.”, “Reflex Hellas A.E.”, “Robert Bosch A.E.”, “Siemens A.E.”, “Venman A.B.E.E.”, “Wilo Hellas A.B.E.E.”, “Γιοξας Α.Ε.Ε.”, «ΕλβαλΧαλκορ Α.Ε.” και “Υδρομαριν Α.Ε.”
Η «Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης Ενέργειας» συμπληρώνοντας πλέον δέκα συναπτά έτη μαχητικής παρεμβατικότητας στο κλάδο θέρμανσης – ενέργειας και στην αγορά γενικότερα, εκφράζει μέσω του απερχόμενου αλλά και του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της, την αισιοδοξία πως με την συλλογικότητα του Κλάδου, θα δημιουργηθούν πρόσθετες προοπτικές εξέλιξης και βελτίωσης των συνθηκών λειτουργίας των επιχειρήσεών της, του προσωπικού της, αλλά και της εν γένει αγοράς.