“Υδρώ”: Το ισχυρότερο δίκτυο συνεταιριστικών καταστημάτων