Πιο διεκδικητική και μαχητική θέλουν την ΟΒΥΕ οι σύνδεσμοι Μακεδονίας – Θράκης