ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ