Διεθνές και εθνικό ενδιαφέρον για το ενεργειακά αυτόνομο κτίριο της Sol Energy