Αρχική » Επικαιρότητα » Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση ομάδας έργου από την ΟΒΥΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση ομάδας έργου από την ΟΒΥΕ

Η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας – ΟΒΥΕ στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων μέσω διαχείρισης έργων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και μονώσεων», απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1/2021) για την στελέχωση της ομάδας έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων από 16/06/2021 μέχρι και την Δευτέρα 05/07/2021 και ώρα 15:00

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο της Ομοσπονδίας.