Αρχική » Περιεχόμενα » Εκπαίδευση » Περιβάλλον και τεχνολογίες από σχολεία τεσσάρων χωρών

Περιβάλλον και τεχνολογίες από σχολεία τεσσάρων χωρών

trikala-smirni-1.jpg

Συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Comenius
Μια νέα προσέγγιση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων στο σχολείο με τη χρήση των νέων τεχνολογιών έχει ως στόχο το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Comenius» στο οποίο συμμετέχει το 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων μαζί με σχολεία από την Τουρκία, την Πολωνία και την Ιταλία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1ο ΕΛΑΠ Τρικάλων όχι μόνο συμμετέχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αλλά είναι το σχολείο που το συντονίζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
trikala-smirni-1.jpgΠρόσφατα, όλα τα σχολεία που συμμετέχουν αντάλλαξαν απόψεις σε συνάντηση που έγινε στη Σμύρνη της Τουρκίας. Στο διάστημα της παραμονής τους στην τούρκικη πόλη, οι καθηγητές του ελληνικού σχολείου Νικόλαος Ντόγκας και Χρήστος Ευσταθίου, είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για τα εκπαιδευτικά συστήματα που υπάρχουν στις συμμετέχουσες χώρες και να εργαστούν πάνω στο πρόγραμμα.
Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι κατ’ αρχήν να πληροφορηθεί η εκπαιδευτική κοινότητα για θέματα περιβαλλοντικού και οικολογικού ενδιαφέροντος και κατά δεύτερο λόγο η εκπαιδευτική κοινότητα να αποκτήσει περιβαλλοντική συνείδηση που θα αποτελέσει μέρος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσα στο σχολείο. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, μαθητές και καθηγητές από τα σχολεία, συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες και προγράμματα που αφορούν το περιβάλλον και την προστασία του. Επίσης ενθαρρύνεται η μακροπρόθεσμη συζήτηση, η ανταλλαγή ιδεών, η «ορθή πρακτική» για το πως σχεδιάζονται και υλοποιούνται τα περιβαλλοντικά προγράμματα σε κάθε μία από τις συμμετέχουσες χώρες. Μία άλλη βασική δράση του προγράμματος είναι η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας, που σχετίζονται με το περιβάλλον και την προστασία του και η διευκόλυνση των μαθητών στη συλλογή πληροφοριών μέσω του διαδικτύου. Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο ανανεώθηκε για δύο ακόμη χρόνια, έχει δώσει σε καθηγητές και μαθητές την ευκαιρία να δημιουργήσουν διεθνείς ομάδες, να αποκτήσουν ευρύτερη γνώση των άλλων χωρών και να κατανοήσουν τους διαφορετικούς τρόπους ζωής, να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή συνείδηση. Κατά τη διάρκεια της παραμονής των καθηγητών στη Σμύρνη δόθηκε η δυνατότητα να γνωρίσουν τα Μικρασιατικά παράλια, τη πόλη της   Σμύρνης και να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό  χώρο της Εφέσου. Η υποδοχή της ελληνικής ομάδας καθώς και των άλλων χωρών στο τούρκικο σχολείο, στη περιοχή Μπουτζά της Σμύρνης ήταν αρκετά ζεστή ενώ η συνάντηση στα πλαίσια του προγράμματος καλύφθηκε από τηλεοπτικά κανάλια της Σμύρνης καθώς και από τούρκικες εφημερίδες με μεγάλη κυκλοφορία.