Αρχική » Περιεχόμενα » Άρθρα » Η τροποποίηση του Π.Δ. 38/91

Η τροποποίηση του Π.Δ. 38/91

Πληροφορούμαι ότι υπάρχει μια κινητικότητα στην ΟΒΥΕ γύρω από την τροποποίηση του Π.Δ. 38/91, σύμφωνα και με όσα αναφέρθηκαν στην τελευταία γενική συνέλευση.
Επειδή δεν έχω καμιά επαφή με την ΟΒΥΕ στα πλαίσια της θεωρίας της, ότι «οι συνταξιούχοι δεν έχουν καμιά δουλειά με την υπάρχουσα κατάσταση», θεώρησα σκόπιμο να γράψω αυτό το σημείωμα μήπως και κάποιοι από το Δ.Σ. βρουν κάτι που μπορεί να τους βοηθήσει να βελτιώσουν περισσότερο το Π.Δ.
Στο σημείωμα αυτό θα αναφερθώ και θα σχολιάσω όσα κατά καιρούς έχουν ακουστεί για τροποποίηση άρθρων του Π.Δ., προσθέτοντας βέβαια κι αυτά που εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν.
Πριν αρχίσω να γράφω θέλω να διευκρινίσω ότι είναι λάθος να μιλάμε για τροποποίηση του Π.Δ. 55/2000. Το βασικό Π.Δ. είναι το 38/91, όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τα Π.Δ. 48/95 και 55/2000.
Η αναφορά των άρθρων λοιπόν στο σημείωμα αυτό, θα γίνεται από το βιβλιαράκι της ΟΒΥΕ που είναι το κωδικοποιημένο Π.Δ. 38/91 (περιλαμβάνει και τα Π.Δ. 48/95 και 55/2000).
Άρθρο 1
Έχει προταθεί κατά καιρούς το Π.Δ. να περιλάβει:
α. Τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
β. Την κατασκευή εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης.
γ. Τις εγκαταστάσεις γεωθερμίας κ.λπ.
Σχόλια
α. Τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις τις είδαμε και όταν συντάσσαμε το Π.Δ. 38/91 αλλά τις αφήσαμε γιατί είναι ένα δύσκολο θέμα που μπλέκεται με τη βιομηχανική νομοθεσία, τον ΣΕΒ κ.λπ. Αν ήρθε ο καιρός, ας το δούμε.
β. Σωστό είναι τα εξωτερικά δίκτυα να γίνονται από ειδικευμένο προσωπικό. Προσοχή όμως. Αν πούμε ότι και αυτά τα δίκτυα τα κάνουν οι αδειούχοι υδραυλικοί του Π.Δ. 38/91 θα υποχρεώσουμε αυτούς που κάνουν μόνο αυτή τη δουλειά να ξέρουν και …τοποθέτηση ειδών υγιεινής και …πυρόσβεση, που ούτε ξέρουν ούτε τους χρειάζεται.
Σκέψη
Ίσως πρέπει να θεσμοθετήσουμε μια νέα άδεια με αντικείμενο αυτές τις εργασίες στις οποίες θα μπορούν να εργάζονται:
– Οι κάτοχοι των αδειών 1ης ειδικότητας του Π.Δ. 38/91.
– Οι κάτοχοι των νέων αδειών.
γ. Άδειες και γεωθερμία.
Δεν γνωρίζω το τεχνικό μέρος αυτών των εργασιών και δεν μπορώ να έχω άποψη αν χρειάζεται νέα άδεια ή μπορούν  να καλυφθούν από τις υπάρχουσες.
Άρθρο 2 αλλά και 4
Να θεσπιστεί ότι στις υποχρεώσεις του εγκαταστάτη είναι και η αποτύπωση σε ένα σχέδιο της τελικής πορείας των εγκαταστάσεων.
Τώρα αυτή η υποχρέωση ανήκει στην επίβλεψη (4.2.2.) και δεν νομίζω να γίνεται.
Σχόλιο
Αν νομίζουμε ότι θα ανταποκριθούν οι συνάδελφοι ας το βάλουμε.
– Θα είναι μια προσφορά στον κύριο του έργου. Είναι αναγκαίο μέτρο.
– Θα μπορεί ίσως να χρεώνεται στον πελάτη (αναφορά στην προσφορά) οπότε μπορεί ίσως να νομιμοποιηθούν και τα λεφτά της Υπεύθυνης Δήλωσης.
Άρθρο 4 (και σε άλλα άρθρα)
Ποιο είναι το «επαγγελματικό σωματείο που καλύπτει τον κλάδο»;
– Εκείνο της έδρας του αδειούχου ή
– Εκείνο της περιοχής του έργου;
Και πού κατατίθεται η Υπεύθυνη Δήλωση;
Σχόλια
α. Πρέπει να αποφασίσουμε σαν κλάδος γιατί κατά καιρούς έχουν ακουστεί αντικρουόμενες απόψεις.
β. Αν ζητήσουμε η Υπεύθυνη Δήλωση να κατατίθεται στο σωματείο του έργου πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα κατατίθεται και στο σωματείο της έδρας του εγκαταστάτη όπου τηρούνται οι προϋπηρεσίες.
γ. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι ένα Π.Δ. θα περιλάβει τέτοιες λεπτομέρειες που αφορούν εμάς.
Άρθρο 5
Οι παλιές άδειες εγκαταστάτη Α και εγκαταστάτη Β αντικαθίστανται με άδειες εγκαταστάτη της ίδιας ειδικότητας.
Άρθρο 6
Στο 6.7. να διευκρινιστεί ότι όποιος προσλαμβάνεται στο Δημόσιο κ.λπ. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ιδιότητα ή ειδικότητα καταθέτει την άδειά του.
Να προστεθεί ότι όσοι προσλαμβάνονται στο Δημόσιο κ.λπ. δεν μπορούν να εργάζονται σε ιδιωτικές δουλειές.
Σχόλιο
Επειδή η ΟΒΥΕ σε ένα σημείωμα που έχω μπροστά μου ψάχνει να βρει το κίνητρο και τι θέλει τέλος πάντων ο νομοθέτης, θεωρώ ότι ο νομοθέτης (του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα) θέλει να πει ότι όποιος δουλεύει στο Δημόσιο κ.λπ. και παίρνει ένα μεροκάματο δεν μπορεί να παίρνει και τη δουλειά του ελεύθερου επαγγελματία. Έτσι ακριβώς μου το είπε κάποτε ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Γεννηματάς.
Άρα, η διάταξη πρέπει να διατυπωθεί έτσι που να περιλαμβάνει όλους τους προσλαμβανόμενους στο δημόσιο κ.λπ. χωρις εξαιρέσεις (τεχνίτης ή εργάτης κ.λπ.)
Άρθρο 8
Στο σημείωμα της ΟΒΥΕ γίνεται πολύς λόγος για τις σχολές που αναφέρει το Π.Δ. και διατυπώνεται το αίτημα να «επικαιροποιηθεί» το Π.Δ. διότι οι περισσότερες σχολές που αναφέρει δεν υπάρχουν πια.
Σχόλιο
α. Κανένας δεν θα είχε αντίρρηση για «επικαιροποίηση» του Π.Δ., για καθορισμό της ύλης των σχολών κ.λπ.
β. Δεν είμαι δικηγόρος και ούτε ασχολούμαι με σύνταξη νόμων αλλά φοβάμαι ότι κάθε φορά που αλλάζουν οι σχολές δεν είναι δυνατόν να «επικαιροποιούνται» και τα Π.Δ. ή και οι νόμοι. Το Π.Δ. αναφέρει τις σχολές που υπήρχαν τότε προσθέτοντας σε όλες αυτές τις αναφορές «ή ισότιμες». Θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο και πιο λογικό κάθε φορά που αλλάζουν οι σχολές να βγαίνει μια κοινή υπουργική απόφαση των αρμόδιων υπουργών που θα καθορίζει τις ισοτιμίες παρά να αλλάζουν τα Π.Δ. και οι νόμοι.
Άρθρο 8
α. 8.12. Για τη θεώρηση των αδειών χρειάζεται να υποβάλεται και προϋπηρεσία; Το Π.Δ. δεν την προβλέπει αλλά έχει ζητηθεί από πολλούς.
β. Αν θεσπιστεί κάτι τέτοιο πρέπει να διασφαλιστεί ότι η άδεια μπορεί, σε ειδικές περιπτώσεις (έστω κατά την κρίση της επιτροπής) να θεωρηθεί και χωρίς υποβολή προϋπηρεσίας.
Άρθρο 8
Οι παράγραφοι 8.1.3., 8.2.4., 8.4.4. και 8.6.4. ορίζουν ποιοι μπορούν να πάρουν άδεια χωρίς κανένα πτυχίο αλλά μόνο με προϋπηρεσία.
Η διατύπωση είναι: Άδεια μπορούν να πάρουν «όσοι κατά την έναρξη του παρόντος τροποποιητικού Π.Δ. ασχολούνται σε εγκαταστάσεις του άρθρου 1 και προσκομίζουν μόνο πιστοποιητικά προϋπηρεσίας…». Αυτό νομίζω ότι λέει καθαρά ότι όσοι μετά την 1/3/2000 δεν έχουν κάποιο πτυχίο δεν παίρνουν άδεια.
Το σημείωμα της ΟΒΥΕ λέει ότι αυτό δεν είναι σαφές και ότι πρέπει να διευκρινιστεί στο Π.Δ. με την προσθήκη ότι «όσοι μετά την 1/3/2000 δεν έχουν φοιτήσει σε κάποια αναγνωρισμένη σχολή δεν μπορούν να αποκτήσουν άδεια υδραυλικού». Καμία αντίρρηση. Αν το δεχτεί το υπουργείο ας το βάλουν. Συνήθως όμως οι νόμοι λένε ποιοι δικαιούνται κάτι και όχι ποιοι δεν δικαιούνται.
Σχόλιο
Παρατηρώ ότι με το σημείωμα της ΟΒΥΕ υπάρχει μια υποχώρηση. Δηλαδή μέχρι τώρα λέγαμε όλοι (γραπτά και προφορικά) ότι το Π.Δ. στο σημείο αυτό είναι πεντακάθαρο και σαφές και ότι το γραφείο επαγγέλματος το παραβιάζει με τα δύο γνωστά τελευταία έγγραφά του τα οποία πρέπει να αποσυρθούν. Τώρα αφήνουμε να εννοηθεί ότι αυτά μπορεί να οφείλονται και σε ασάφεια του Π.Δ. Ας είναι. Η πρόταση διευκρίνισης δεκτή είπαμε.
Πολλά νέα παιδιά μπήκαν στο επάγγελμα χωρίς σχολή και μετά την 1/3/2000 και τώρα πρέπει να αλλάξουν επάγγελμα ή να πάνε σε κάποια σχολή. Αν ο κλάδος θέλει να τους διευκολύνει κι αυτούς στα πλαίσια της (μεγάλης πράγματι) μεταβατικής περιόδου, ας προτείνει η είσοδος στο επάγγελμα εμπειροτεχνών να γίνεται μέχρι την εφαρμογή του νέου τροποποιητικού Π.Δ.
Άρθρο 8
Η παρ. 8.9. λέει ότι άδεια στα καύσιμα αέρια παίρνουν οι κάτοχοι άδειας τεχνίτη Β της 1ης ειδικότητας αν παρακολουθήσουν, μετά την απόκτηση της άδειας τεχνίτη Β, σεμινάριο 50 ωρών σε «δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή δημόσια επιχείρηση ή κρατικό οργανισμό».
Παρατηρήσεις
α. Έχει συζητηθεί κατά καιρούς, τα σεμινάρια αυτά να μπορούν να τα παρακολουθήσουν οι συνάδελφοι και μετά την απόκτηση της άδειας τεχνίτη Α αλλά να παίρνουν άδεια μόνο μετά την άδεια του τεχνίτη Β.
β. Το δημόσιο φορέα για τα σεμινάρια τον βάλαμε για να αποφύγουμε τους φορείς – μαϊμού που δεν σπάνιζαν τότε. Δεκτός κάθε φορέας που θα έχει τα εχέγγυα σωστής επιμόρφωσης (που υποτίθεται ότι έχει ο δημόσιος φορέας).
γ. Κανένας δεν είπε τότε ότι οι 50 ώρες είναι λίγες.
Η απουσία κυρώσεων στο Π.Δ.
Εκατό φορές έχει τεθεί το θέμα από διάφορους και εκατό φορές έχω γράψει και έχω πει ότι εμείς σαν ομάδα εργασίας είχαμε βάλει ειδικό άρθρο με κυρώσεις για τους παραβάτες, που έφταναν μέχρι αφαίρεση της άδειας.
Το άρθρο αυτό όμως το έσβησε το Συμβούλιο της Επικρατείας με την παρατήρηση ότι «προβλέπονται κυρώσεις στην κείμενη νομοθεσία» εννοώντας προφανώς τον ΑΝ 501/1937 ο οποίος λέει ότι όσοι παίρνουν δουλειές χωρίς άδεια και όσοι αναθέτουν δουλειές σε μη αδειούχους τιμωρούνται δια χρηματική ποινής (5.000 έως 100.000 δρχ.) ή δια φυλακίσεως 1 μέχρι 12 μηνών ή δια αμφοτέρων των ποινών τούτων.
Ερωτήσεις προς νομικούς
α. Είναι δυνατόν ένα Π.Δ. να ορίσει διαφορετικές ποινές απ’ ό,τι ορίζει ένας νόμος (αν το Α.Ν. σημαίνει ισχύ νόμου) για το ίδιο αδίκημα;
β. Είναι δυνατόν ένα Π.Δ. να ορίσει διαφορετική διαδικασία παραπομπής των παραβατών στη δικαιοσύνη απ’ ό,τι ορίζει ο νόμος για το ίδιο αδίκημα χωρίς να υπάρχει εξουσιοδότηση για περαιτέρω διευκρινίσεις με ένα Π.Δ.;
Εργολάβοι και αδειούχοι
Άλλο χιλιοβασανισμένο πρόβλημα.
Με το σημείωμα – πρόταση της ΟΒΥΕ τίθεται για πρώτη φορά ένα νέο αίτημα.
α. Οι εργολάβοι που αναλαμβάνουν υδραυλικά να είναι απαραίτητα αδειούχοι και σε δεύτερο επίπεδο.
β. Ή να έχει στη διάθεσή του προσωπικό αδειούχους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ.
Παρατηρήσεις
α1. Έχουμε πει, επίσης πολλές φορές και σαν επίσημη ηγεσία της ΟΒΥΕ, ότι το θέμα αυτό τέθηκε κατά τη σύνταξη του Π.Δ. 38/91 αλλά υπήρξε ξεκαθάρισμα από το υπουργείο Βιομηχανίας ότι άλλο εργολάβος, που σημαίνει επιχειρηματική δραστηριότητα στην οποία δεν μπορούμε να βάλουμε περιορισμούς (ίσως θα ήμασταν τώρα στα «κλειστά επαγγέλματα»), και άλλο άδεια εκτέλεσης εγκαταστάσεων, που σημαίνει τεχνική γνώση και ικανότητα εκτέλεσης εγκαταστάσεων.
Και να το ζητήσει λοιπόν η ΟΒΥΕ νομίζω ότι άδικος κόπος θα είναι, αλλά ας το κάνει αν νομίζει ότι είναι σωστό.
β1. Να οριστεί στο Π.Δ. ότι ο εργολάβος πρέπει να έχει άδεια ή να απασχολεί αδειούχους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ.
– Το Π.Δ. έκανε εκείνο που μπορούσε. Όρισε ότι κανένας δεν εκτελεί εγκαταστάσεις χωρίς άδεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο μη αδειούχος εργολάβος θα πρέπει να προσλάβει αδειούχους; Αλλιώς, πώς θα κάνει τη δουλειά;
– Το Π.Δ. για τις άδειες των υδραυλικών δεν πρόκειται να υπαγορεύσει στην εφορία, που έχει τους δικούς της νόμους, τι θα ζητάει για να δώσει σε έναν έναρξη επιτηδεύματος, ούτε βέβαια θα πει ότι οι προσλαμβανόμενοι θα είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ. Δεν είναι δουλειά του. Αυτά τα έχουν πει άλλοι νόμοι προ πολλού.
Δικές μου σκέψεις
και προτάσεις για την τροποποίηση του Π.Δ.

Άρθρο 10.2.
Η παράγραφος λεει ότι τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας υπογράφονται από τον εργοδότη χωρίς να απαιτεί, αυτός να είναι αδειούχος όπως κατά καιρούς ζητούν πολλοί. (Το 1991 δεν υπήρχαν άδειες και αδειούχοι).
Πρόταση
Να τεθεί στο Π.Δ.
«Για την απόκτηση άδειας τεχνίτη Α, οποιασδήποτε ειδικότητας, το πιστοποιητικό προϋπηρεσίας του εργοδότη πρέπει να υπογράφεται από κάτοχο άδειας τουλάχιστον τεχνίτη Α της αντίστοιχης ειδικότητας.
Στις περιπτώσεις που ο εργοδότης δεν είναι κάτοχος της κατάλληλης άδειας το πιστοποιητικό προϋπηρεσίας πρέπει να συνυπογράφεται και από πρόσωπο που κατέχει την κατάλληλη άδεια και από επίσημα στοιχεία (ΙΚΑ, εταιρικά κ.λπ.) αποδεικνύεται η επαγγελματική σχέση του υπογράφοντα αδειούχου με τον εργοδότη.
Προσοχή
Αυτή η ρύθμιση πρέπει να ισχύσει μόνο για την απόκτηση άδειας τεχνίτη Α και όχι για τις άδειες τεχνίτη Β και εγκαταστάτη. Και τούτο γιατί μόνο ο βοηθός πρέπει να δουλέψει δίπλα σε ένα (αδειούχο) μάστορα για να μάθει τη δουλειά.
Ένας τεχνίτης Α μπορεί να ανοίξει το μαγαζάκι του ή να προσληφθεί σε ένα ξενοδοχείο και σε τρία χρόνια να πάρει την άδεια του τεχνίτη Β, προσκομίζοντας την προϋπηρεσία των 750 ημερομισθίων με τα ημερομίσθια των Υπεύθυνων Δηλώσεων στην πρώτη περίπτωση, και το πιστοποιητικό του εργοδότη – ξενοδόχου στη δεύτερη. Ο ξενοδόχος όμως, δεν είναι αδειούχος.
Άρθρο 10.10.5.
Να επαναληφθεί και στο νέο Π.Δ. η διατύπωση «Από της ισχύος του παρόντος τροποποιητικού Π.Δ. στην περίπτωση των ελεύθερων επαγγελματιών…» και να εννοεί βέβαια το νέο τροποποιητικό Π.Δ.
Με τον τρόπο αυτό θα λυθεί και ένα τεράστιο θέμα που έχει προκύψει σε όλη τη χώρα όπου αδειούχοι βοηθοί άνοιξαν μαγαζιά και τώρα δεν μπορούν να πάρουν άδεια γιατί δεν έχουν προϋπηρεσία από Υπεύθυνες Δηλώσεις.
Διευκρίνιση
Αυτή η ρύθμιση μπορεί να προταθεί βέβαια αν ο κλάδος θέλει να λύσει αυτό το μεγάλο πρόβλημα που απασχολεί πολλούς συναδέλφους μέλη των σωμαείων μας και οι οποίοι διατείνονται ότι δεν ήξεραν και έμπλεξαν (παρά τις συνεχείς αναφορές τότε της ΟΒΥΕ).
Άρθρο 10.6
Να επαναληφθεί όλη η η πάραγραφος και ως παράγραφος του νέου τροποποιητικού Π.Δ. για να συμβαδίζει με την προηγούμενη παράγραφο.
Άρθρο 11
Αν γίνει δεκτό να περιληφθούν στο Π.Δ. και νέες εργασίες όπως βιομηχανικές, δίκτυα υπονόμων, γεωθερμία κ.λπ. πρέπει να τροποποιηθεί και το άρθρο 11 του Π.Δ. 38/91 για να περιλάβει και τους νέους τομείς, αν κριθεί ότι δεν περιλαμβάνονται.
Υ.Γ.
1. Οι διάφορες παρατηρήσεις και προτάσεις έγιναν σε ελεύθερη διατύπωση για να καταφανεί η ουσία. Η διατύπωση νομικού κειμένου έχει ιδιαίτερους κανόνες και θέλει, όπως και εγώ έμαθα πια, μεγάλη προσοχή για να μην σας λένε αύριο ότι δεν τα γράψατε με σαφήνεια, όπως λέτε σήμερα για μας.
2. Η τροποποίηση του Π.Δ. είναι σοβαρή υπόθεση και πρέπει να γίνει μετά από συζήτηση στα πλαίσια του κλάδου (και όχι από μια «επιτροπή» ή το …προεδρείο). Μια συζήτηση όμως που η ΟΒΥΕ δεν βρήκε το χρόνο να την κάνει τα τελευταία 5-6 χρόνια, ούτε στα πλαίσια του Δ.Σ….

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως Άρθρα