Εντείνονται οι προσπάθειες των συνδέσμων για πάταξη της παράνομης εργασίας

Πρόστιμο 3.600 ευρώ σε υδραυλικό στη Ρόδο και 5.000 στον ιδιοκτήτη της οικοδομής

Εντείνονται οι προσπάθειες των Συνδέσμων της χώρας για την πάταξη της παράνομης εργασίας από άτομα που δεν κατέχουν την κατάλληλη άδεια. Το πρόβλημα αυτό αναδείχθηκε κατά την γ.σ. της ΟΒΥΕ την άνοιξη ως το υπ΄ αριθμόν 1 θέμα που απασχολεί σήμερα τους αδειούχους υδραυλικούς. Όλοι συμφώνησαν ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα προκειμένου να επιβιώσει ο Κλάδος.
Στο προηγούμενο τεύχος μας, στην σελίδα 11, δημοσιεύσαμε είδηση που αναφερόταν σε πρόστιμο 2.000 ευρώ που επέβαλε η Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας σε λαθρο-εγκαταστάτη στην Κοζάνη. Η συμβολή του Συνδέσμου Κοζάνης, ο οποίος, με συνεχείς ενέργειες, προσπαθεί να καταπολεμήσει το φαινόμενο της λαθρο-εγκατάστασης στις υδραυλικές εργασίες ήταν καθοριστική. Στο τεύχος αυτό δημοσιεύουμε στη συνέχεια τις πρωτοβουλίες τριών ακόμα συνδέσμων που προχώρησαν σε ανάλογες ενέργειες. Στη Ρόδο ύστερα από ενέργειες του τοπικού συνδέσμου, επιβλήθηκε πρόστιμο 3.600 ευρώ σε άτομο που εκτελούσε εργασίες χωρίς άδεια και 5.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη της οικοδομής. Ο Σύνδεσμος Πιερίας, με έγγραφό του, ενημερώνει τους κατοίκους της περιοχής ότι, σύμφωνα με το νόμο, μόνο όσοι κατέχουν τη σχετική κρατική άδεια μπορούν να ασκούν το επάγγελμα του θερμοϋδραυλικού. Τέλος, ο Σύνδεσμος Τρικάλων ζήτησε τη συμβολή της αστυνομίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν από κοινού το φαινόμενο.

Πρόστιμα σε υδραυλικό της Ρόδου και στον ιδιοκτήτη της οικοδομής που τον απασχολούσε για εργασίες χωρίς άδεια

Τσουχτερά πρόστιμα επέβαλε η διεύθυνση βιομηχανίας της περιφέρειας νοτίου Αιγαίου σε άτομο που εκτελούσε υδραυλικές εργασίες σε οικοδομή χωρίς άδεια, καθώς επίσης και στον ιδιοκτήτη της που τον απασχολούσε.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η «Ροδιακή», προ ημερών ο σύλλογος υδραυλικών της περιοχής, προχώρησε σε καταγγελία στην αρμόδια διεύθυνση της περιφέρειας την οποία ενημέρωσε σχετικά καταβάλλοντας και το ανάλογο παράβολο.
Στη συνέχεια η υπηρεσία διενήργησε έλεγχο στην οικοδομή, βεβαίωσε την παράβαση και επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.600 ευρώ στο άτομο που εργαζόταν ως υδραυλικός και 5.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη της οικοδομής.
Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος της ομοσπονδίας επαγγελματιών και βιοτεχνών Δωδεκανήσου Νίκος Τσούλλος και ως πρόεδρος του συλλόγου των υδραυλικών, είχε ζητήσει από καιρό τη στήριξη της περιφέρειας στην πάταξη του φαινομένου της παράνομης εργασίας από άτομα που δεν ανήκουν στις επαγγελματικές τάξεις του τόπου ασκώντας αθέμιτο ανταγωνισμό σε εκείνους που έχουν άδεια και είναι νόμιμοι.
Ερωτηθείς για το θέμα ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Φλεβάρης επιβεβαίωσε την απόφαση της διεύθυνσης βιομηχανίας και με αφορμή την επιβολή του προστίμου δήλωσε τα εξής: «Η συνεργασία με την περιφέρεια είναι πολύ καλή στα θέματα που έχουμε θέσει, όπως η πάταξη της παράνομης δραστηριότητας διαφόρων επαγγελματιών που δε διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες.
Το φαινόμενο παρατηρείται σε μία περίοδο ύφεσης και κρίσης εις βάρος όσων νόμιμα και τυπικά διαθέτουν τα δικαιολογητικά τους. Προχωράμε πολύ συντονισμένα και πολύ συγκροτημένα. Θέλω να υπογραμμίσω ότι η περιφέρεια είναι κοντά στους ανθρώπους που επιχειρούν και έχουν μία δραστηριότητα την οποία νόμιμα ασκούν και έχουν μία οργάνωση και τάξη καθώς αυτά είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχει θέσει η περιφερειακή αρχή στην ίδια της τη λειτουργία.
Αυτά τα μηνύματα περνούν προς τα έξω, γιατί ο φόβος του ελέγχου είναι αυτός που λειτουργεί αποτρεπτικά στην παραβατική συμπεριφορά. Αντιθέτως η πιθανότητα διενέργειας ελέγχου δε λειτουργεί αποτρεπτικά». Οι έλεγχοι των υπηρεσιών όπως τόνισε ο κ. Φλεβάρης θα συνεχιστούν καθώς οι οργανωμένοι επαγγελματίες είναι αυτοί  που πρεσβεύουν την τάξη και τη νομιμότητα.
Αναδημοσίευση από την τοπική εφημερίδα «Η ΡΟΔΙΑΚΗ»

Για παράνομη απασχόληση σε έργα θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων ενημερώνει το Σωματείο Υδραυλικών Ν. Πιερίας

Επειδή το τελευταίο διάστημα έχει ενταθεί το φαινόμενο της απασχόλησης σε έργα θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων ατόμων που στερούνται την κατά νόμο σχετική άδεια και μάλιστα μόλις προ ολίγων ημερών, με παρέμβαση εκπροσώπων του συνδέσμου μας, απομακρύνθηκαν από οικοδομή εργαζόμενοι που στερούνταν τη σχετική άδεια, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, μόνο όσοι κατέχουν την σχετική κρατική άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος του θερμοϋδραυλικού – εγκαταστάτη μπορούν να ασκούν το εν λόγω επάγγελμα. Σύμφωνα δε με το άρθρο 12 του v. 3982/2011, ή άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας από μη αδειοδοτημένα άτομα και η παροχή υπηρεσιών κακής ποιότητας, όπως αυτό αποδεικνύεται μετά από έλεγχο, επισύρει διοικητικές κυρώσεις και ειδικότερα προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας ή και επιβολή προστίμου ύψους από 1.000 ευρώ έως και 10.000 ευρώ.
Επιπλέον σύμφωνα με τα οριζόμενα στον αναγκαστικό νόμο 501/37, ο οποίος συμπλήρωσε το v. 6422/34: «Οι παρά τας διατάξεις του Ν.6422 και των εις εκτέλεσιν αυτού εκδιδομένων ή εκδοθησομένων Δ/των ασκούντες έργα, δι’ α προβλέπεται υπό τον ισχυόντων Νόμων ειδικόν δίπλωμα ή πτυχίον ως επίσης και οι εργοδόται οι αναθέτοντες ή αποδεχόμενοι την εκτέλεσιν τοιούτων έργων παρά προσώπων μη κεκτημένων τα οικεία διπλώματα ή πτυχία, διώκονται κατόπιν μηνύσεως των κατά τόπους Επιθεωρήσεων ή Εποπτών εργασίας ή των οικείων Αστυνομικών αρχών, η Τεχνικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Μεταφορών ενεργούντων είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήσεως ιδιώτου και εισάγονται εις δίκην δι’ απευθείας κλήσεως τιμωρούμενοι δια χρηματικής ποινής (5 έως 100 χιλιάδων δραχμών) ή δια φυλακίσεως 1 έως 12 μηνών ή και δι’ αμφότερων των ποινών τούτων».
Από όλα τα ανωτέρω αποδεικνύεται ότι όχι μόνο απαγορεύεται ή άσκηση του επαγγέλματος του θερμοϋδραυλικού –εγκαταστάτη από άτομα που δεν κατέχουν την σχετική άδεια που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες αλλά και ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οιοσδήποτε, στερούμενος σχετικής άδειας, προβαίνει σε τέτοιου είδους δραστηριότητες (με προφανή τον κίνδυνο για την ασφάλεια όσων θα κάνουν χρήση αυτών των εγκαταστάσεων), πρέπει εις βάρος του να ασκηθεί ποινική δίωξη και μάλιστα η δίωξη ασκείται όχι μόνο κατόπιν αιτήσεως – καταγγελίας ιδιώτη αλλά και αυτεπαγγέλτως.
Επιπλέον η κατασκευή τέτοιου είδους εγκαταστάσεων από άτομα στερούμενα της κατά νόμο άδεια εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για όσους θα κάνουν χρήση αυτών.
Το σωματείο Θερμοϋδραυλικών Ν. Πιερίας θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την καταπολέμηση της παράνομης απασχόλησης προασπίζοντας όχι μόνο τα συμφέροντα των μελών του αλλά και το δημόσιο συμφέρον.
Αναδημοσίευση από την τοπική εφημερίδα “Ολύμπιο Βήμα”.

Συνεργασία Συνδέσμου Τρικάλων και Αστυνομίας για την αντιμετώπιση της παράνομης εργασίας

Τη συνδρομή και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων για την προστασία των συμφερόντων των αδειούχων υδραυλικών αλλά ταυτόχρονα και την προστασία των πολιτών από κακές έως και επικίνδυνες προσφερόμενες υπηρεσίες από παράνομους «τεχνίτες», ζήτησε το Δ.Σ. του Σωματείου Υδραυλικών Τρικάλων και Περιχώρων.
Συγκεκριμένα την Τρίτη 30 Αυγούστου ο πρόεδρος του συνδέσμου κ. Νικόλας Βαλομάνδρας και ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου κ. Δημήτριος Καλλαντζής επισκέφτηκαν τον Διευθυντή της Α.Δ. Τρικάλων κ. Αθανάσιο Γραβάνη και ζήτησαν και τη συνδρομή της Αστυνομίας για την προστασία των πολιτών, των αδειούχων υδραυλικών αλλά και την εφαρμογή του νόμου.
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία που επικυρώθηκε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το επάγγελμα του αδειούχου υδραυλικού ορίζεται ως νομοθετικώς κατοχυρωμένο. Αυτό σημαίνει πως απαγορεύεται ρητά να ασκηθεί από μη αδειούχο ενώ επιπλέον και ο αδειούχος υδραυλικός είναι υπόλογος για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει αλλά και για τους συνεργάτες του στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση εργασιών.
Βάσει δε της νομοθεσίας «Η άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας χωρίς άδεια επισύρει επιβολή προστίμου από 1.000 έως και 10.000 ευρώ» και σε περίπτωση υποτροπής οι ποινές μεγαλώνουν. Οι ίδιες ποινές ισχύουν και για την παροχή υπηρεσιών κακής ποιότητας από αδειούχους υδραυλικούς και επιπλέον μπορεί να επιβληθεί από προσωρινή μέχρι και οριστική ανάκληση της άδειας.
Ο κ. Βαλομάνδρος ενημέρωσε τον κ. Γραβάνη για τον αθέμιτο ανταγωνισμό που υφίστανται τα μέλη του Σωματείου από τεχνίτες χωρίς άδεια αλλά και για τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται για τους πολίτες, ειδικά στην εγκατάσταση παροχής αερίου. Αφού έθεσε υπόψη του και τα σχετικά νομικά έγγραφα ζήτησε, όπως άλλωστε προβλέπει και ο νόμος, την συνδρομή της αστυνομίας για την εφαρμογή του.
Από την πλευρά του, ο κ. Γραβάνης υποσχέθηκε πως τόσο η δύναμη του Α.Τ. Τρικάλων όσο και των υπολοίπων Α.Τ. του Νομού, τα οποία θα ενημερώσει σχετικώς, θα πράξουν στο ακέραιο το καθήκον τους και σε κάθε καταγγελία ή διαπίστωση παράβασης θα επεμβαίνουν άμεσα για την εφαρμογή του νόμου.