Ελέγχους για εγκατάσταση ηλιακών παράλληλα με Φ/Β ζητά η ΕΒΗΕ

Επιστολή προς το ΥΠΕΚΑ έστειλε στις 12/12/2011η Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας (ΕΒΗΕ) με αποδέκτες τους Υπουργό, Υφυπουργό και Γενικό Γραμματέα Ενέργειας, για τον έλεγχο τοποθέτησης θερμικού ηλιακού συστήματος σε εγκαταστάσεις Φ/Β, θεωρώντας ότι η απαίτηση για κάλυψη μέρους των απαιτήσεων σε ζεστό νερό χρήσης από ΑΠΕ καταστατηγείται, με την ανοχή της ΔΕΗ.

 Συγκεκριμένα η επιστολή της ΕΒΗΕ αναφέρει:

  • Το ΥΠΕΚΑ ανταποκρίθηκε άμεσα στην από 12/12/2011 επιστολή της ΕΒΗΕ για την επιτήρηση της απαίτησης για εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης από συστήματα ΑΠΕ, όταν γίνεται εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στέγης οικίας.       Επισηνάπτεται η  επιστολή του Γ.Γ. του ΥΠΕΚΑ Κ. Μαθιουδάκη που εστάλη προς στις 22/12/2011.