Δραστηριότητες του Συνδέσμου Συντηρητών Καυστήρων Θεσσαλίας «Η Θέρμανση»

– Τα τελευταία χρόνια έχουμε καταφέρει, με την βοήθεια και της Περιφέρειας, να λειτουργεί στις αίθουσες και τα εργαστήρια του ΤΕΙ Θεσσαλίας εξεταστικό κέντρο για την έκδοση των αδειών του εγκαταστάτη καύσης.
– Η επικοινωνία της Διοίκησης με την ΕΔΑ Θεσσαλίας είναι συνεχής, για να μπορούμε να ενημερώνουμε τα μέλη μας και το καταναλωτικό κοινό για τις τελευταίες εξελίξεις.
– Έχουμε δημιουργήσει ιστοσελίδα με την ονομασία www.ithermansi.gr όπου προσπαθούμε ηλεκτρονικά να ενημερώνουμε το κοινό για τους αδειούχους συντηρητές και την σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων θέρμανσης.