Δημήτρης Βαργιάμης: Αναγκαία η θεσμοθέτηση συστήματος αξιολόγησης για όλους όσους κατασκευάζουν εγκαταστάσεις φ.α.

Η Ομοσπονδία προτείνει την δημιουργία εταιρειών Σ.Δ.Ι.Τ. για την ταχεία διείσδυσή του στις πόλεις.
Το φυσικό αέριο μέσα από τις εγκαταστάσεις του στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις έχει σχεδόν 20 χρόνια ζωής στην χώρα μας. Μια χρονική περίοδο, που μας παρέχει μια σχετικά πλούσια εμπειρία για να το αξιολογήσουμε, να το κρίνουμε και να τεκμηριώσουμε θέσεις και προτάσεις για το μέλλον του στη χώρα μας.
Αναμφίβολα το φυσικό αέριο ως πηγή ενέργειας έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες μορφές όπως είναι το πετρέλαιο, το πέλετ, το ξύλο και άλλα. Ο καταναλωτής δεν το προπληρώνει, έχει καθαρή καύση, δεν μολύνει το περιβάλλον, μπορεί να αποκτήσει σχετικά εύκολα αυτονομία ως προς τις εγκαταστάσεις θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης. Δίνει την δυνατότητα σε επιχειρήσεις με επαγγελματικές εγκαταστάσεις να βρουν εύκολες λύσεις με χαμηλή κατανάλωση.
Οι παραπάνω εγκαταστάσεις, καθορίζονται και ελέγχονται με την θεσμοθέτηση του κανονισμού εσωτερικών εγκαταστάσεων Φ.Α. έως 500 mbar Αρ. /Α’/ οικ 65982012. Στα 20 χρόνια ζωής του Φ.Α., όσον αφορά τη διείσδυσή του στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, βάσει των στοιχείων που έχουμε στην διάθεσή μας, είχαμε μια ικανοποιητική πορεία. Στο πολεοδομικό συγκρότημα της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας Θεσσαλίας, σε όλες τις μεγάλες πόλεις, η επέκταση των δικτύων έγινε με σχετικά γρήγορο ρυθμό. Στην περιοχή της Αττικής (Αθήνα, Πειραιάς κτλ), η επέκταση των δικτύων έγινε, σύμφωνα και με την πληθυσμιακή πυκνότητα της περιοχής της πρωτεύουσας, με πιο αργούς ρυθμούς. Στην πόλη τον Σερρών τα δίκτυα αερίου ξεκίνησαν εδώ και δύο χρόνια περίπου και η επέκταση τους γίνεται με αργούς ρυθμούς. Πρέπει να αναφέρουμε εδώ, ότι το εσωτερικό δίκτυο τον Σερρών το είχε αναλάβει η ΔΕΔΑ.
Σε πολλές περιοχές και πόλεις περιφερειακά (Λαγκαδάς, Τύρναβος, Καλαμπάκα και άλλες) το Φ.Α. έφτασε με τη μορφή CNC, συμπιεσμένο δηλαδή στα 200bar. Σε αυτή του την μορφή, το Φ.Α. μεταφέρεται με ειδικές πλατφόρμες και αποσυμπιέζεται στα σημεία διανομής, όπου έχει κατασκευαστεί ο ανάλογος μηχανολογικός εξοπλισμός και στη συνέχεια μεταφέρεται στα δίκτυα των πολεοδομικών συγκροτημάτων.
Με βάση τον σχεδιασμό για εξόρυξη του συγκεκριμένου υδρογονάνθρακα παγκοσμίως, αλλά και τις ανακοινώσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, στη χώρα μας υπάρχει η πρόθεση, στα αμέσως επόμενα χρόνια, το Φ.Α. να επεκταθεί σε πάρα πολλές περιοχές και πόλεις της Ελλάδος.
Το ερώτημα που προκύπτει, με βάση και την εμπειρία μας, είναι ποιος θα αναλάβει να κατασκευάσει τα εσωτερικά δίκτυα των πόλεων, γνωρίζοντας ότι αρκετοί δημόσιοι διαγωνισμοί που έγιναν σε πόλεις όπως η Κατερίνη και η Βέροια για τα δίκτυα Φ.Α., κρίθηκαν άγονοι. Σε συνδυασμό και με την εμπειρία της πόλης των Σερρών, η πρότασή μας, προκειμένου να υπάρχουν γρήγορες διαδικασίες και ταχεία διείσδυση του Φ.Α. στις πόλεις, είναι να δημιουργηθούν εταιρείες Σ.Δ.Ι.Τ. (Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα) για να δοθεί η διαχείρηση στον ιδιώτη, ο οποίος θα τρέξει τα δίκτυα.
Πρέπει να τονίσουμε εδώ, ότι καθοριστικό ρόλο θα παίξουν οι πρωτοβουλίες και οι πιέσεις που θα ασκήσουν οι περιφέρειες, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι τοπικοί φορείς (επιμελητήρια, επαγγελματικές ενώσεις).
Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις Φ.Α., οι οποίες όπως αναφέραμε παραπάνω καθορίζονται από τον σχετικό κανονισμό, ο οποίος πρέπει να αλλάξει σε πολλές διατάξεις του και να γίνει σε κάποιες πιο ευέλικτος, σε άλλες πιο αυστηρός και σε άλλες πιο ξεκάθαρος. Μεγάλο βάρος πρέπει να δοθεί και στο κομμάτι των ελέγχων και των επανελέγχων με τα σχετικά πιστοποιητικά τους. Ο τρόπος που γίνονται οι έλεγχοι και οι επανέλεγχοι (πιστοποιητικό αντοχής και στεγανότητας, πιστοποιητικό επανελέγχου), αυτή τη στιγμή γίνονται με τρόπο ελλειμματικό, χωρίς να ελέγχεται το σύνολο των εγκαταστάσεων με ξεκάθαρο και διαφανή τρόπο.
Ο έλεγχος των εγκαταστάσεων Φ.Α. μπορεί εύκολα να γίνει αξιοποιώντας τα ηλεκτρονικά μέσα, με διαφάνεια και χωρίς κόστος. Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν το χειμώνα του 2017 στην Βόρειο Ελλάδα και την Θεσσαλία με τις χαμηλές θερμοκρασίες, πρέπει να μας προβληματίσουν όλους – και κυρίως να ευαισθητοποιηθεί η πολιτεία και να θεσμοθετήσει ανάλογα, τόσο για τις εγκαταστάσεις Φ.Α., όσο και για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης ύδρευσης και αποχέτευσης (κανονισμοί).
Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις Φ.Α., η πρόταση της Ο.Β.Υ.Ε. για θεσμοθέτηση και διαχείριση ενός μητρώου συντελεστών φυσικού αερίου, θα βοηθήσει στην διαφάνεια και στην ασφάλεια, θα γίνουν πιο ποιοτικές και ασφαλείς εγκαταστάσεις, ενώ ταυτόχρονα θα χτυπηθεί η παραοικονομία. Σημαντικό βάρος θα πρέπει να δοθεί και στην εκπαίδευση του Κλάδου στο σύνολό της, αλλά και στο κομμάτι των εγκαταστάσεων Φ.Α., συνδυασμένα βέβαια με παρεμβάσεις στα επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά και με ένα σύστημα δια βίου μάθησης, καθώς οι εξελίξεις και η τεχνολογία τρέχουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
Τέλος, θα πρέπει να θεσμοθετηθεί ένα σύστημα αξιολόγησης για όλους όσους κατασκευάζουν εγκαταστάσεις Φ.Α. μέσα από τις πιστοποιήσεις. Και επειδή το Φ.Α. θα είναι στην ζωή μας τουλάχιστον για τα επόμενα 50 χρόνια, πρέπει να το διαχειριστούμε σωστά.
Για τα παραπάνω ζητήματα, η Ομοσπονδία έχει επεξεργασμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις, που στόχο έχουν να παρέχουν ποιοτικές εγκαταστάσεις, συμβάλλοντας στην δημόσια ασφάλεια και αποδίδοντας καλύτερα αποτελέσματα προς τους καταναλωτές, την κοινωνία και τη χώρα.
Δημήτρης Βαργιάμης
Πρόεδρος ΟΒΥΕ