Α. Φ. ΜΙΧΟΣ ΑΕ

Επωνυμία: Α. Φ. ΜΙΧΟΣ ΑΕ
Περιγραφή της επιχείρησης:

Η Α. Φ. ΜΙΧΟΣ ΑΕ αναλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού βιολογικού καθαρισμού-επεξεργασίας νερού για  βιομηχανίες και τουριστικές επιχειρήσεις.

Διεύθυνση: Χρυσοστόμου Σμύρνης 1
Πόλη/Δήμος: Νέο Ψυχικό
Νομός: Αττική
Τηλέφωνο: 210-677 42 80
Τ.Κ: 15451
Ιστοσελίδα: http://www.michos.gr