ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ε

Επωνυμία: ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ε
Περιγραφή της επιχείρησης:

Η Εταιρεία ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ε διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον τομέα του κλιματισμού και θέρμανσης.

Διεύθυνση: Βασιλέως Κωνσταντίνου 284
Πόλη/Δήμος: Κορωπί
Νομός: Αττική
Τηλέφωνο: 210-662 69 18
Τ.Κ: 19400
Ιστοσελίδα: http://www.kokotas.gr