ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΙΚΕ

Επωνυμία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΙΚΕ
Περιγραφή της επιχείρησης:

ΕΜΠΟΡΙΟ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διεύθυνση: ΑΡΙΣΒΗ
Πόλη/Δήμος: ΚΑΛΛΟΝΗ
Νομός: ΛΕΣΒΟΥ
Τηλέφωνο: 2253024044