ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ ΟΕ – Υποκατάστημα

Επωνυμία: ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ ΟΕ – Υποκατάστημα
Περιγραφή της επιχείρησης:

Η \”O&M\” ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ ΟΕ ιδρύθηκε το 2001 και αποτελεί συνέχεια της ORION SERVICE ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΗΣ που ιδρύθηκε το 1994. Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η λειτουργία και η συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε κτιριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Είναι εργοληπτική εταιρεία 1ης τάξης για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά και Βιομηχανικά-Ενεργειακά.Εκτελεί ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρολογικά, θέρμανση, κλιματισμός, ατμός, φυσικό αέριο) σε οικίες, κτίρια και νοσοκομεία του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Νέο αντικείμενο στην εταιρεία, με ιδιαίτερα ανοδική πορεία, αποτελεί η εισαγωγή και διάθεση στην Ελληνική αγορά οργάνων μέτρησης & ελέγχου και ανταλλακτικών καυστήρων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Στις υπάρχουσες σύγχρονες και πολύπλοκες εγκαταστάσεις, η εταιρεία μας, με το έμπειρο τεχνικό προσωπικό της και με τον κατάλληλο εξοπλισμό, παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, έχοντας ως στόχο την απρόσκοπτη, αξιόπιστη, αποδοτική και οικονομική λειτουργία των εγκαταστάσεων που αναλαμβάνει. Το προσωπικό της εταιρείας αποτελείται από: Μηχανικούς Τ.Ε. (Ηλεκτρολόγοι – Μηχανολόγοι) Αδειούχους συντηρητές και Θερμαστές Αδειούχους εγκαταστάτες (Ηλεκτρολόγοι – υδραυλικοί) κάτω από τη συνεχή παρακολούθηση, εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη μηχανολόγου και ηλεκτρολόγου μηχανικού.

Διεύθυνση: Λιοσίων 232
Πόλη/Δήμος: Αθήνα
Νομός: Αττική
Τηλέφωνο: 210-832 57 64
Τ.Κ: 10445
Ιστοσελίδα: http://www.o-m.gr