ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ B&T

b&t.jpgΗ θέρμανση δαπέδου B&T είναι σύστημα θέρμανσης με νερό χαμηλής θερμοκρασίας 40-50°C έχοντας ως θερμαντική επιφάνεια το δάπεδο, εντός του  οποίου τοποθετούνται σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕΧ ή VPE) ή αλουμινίου (ΡΕΧC- ΑL- ΡΕΧ). Προσφέρεται για θέρμανση οποιουδήποτε χώρου είτε αυτόνομα είτε σε συνδυασμό με άλλα συστήματα (π.χ. θερμαντικά σώματα) καθώς και για δροσισμό.
Τα πλεονεκτήματα της θέρμανσης δαπέδου έναντι των άλλων τρόπων θέρμανσης είναι:
• Ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στους χώρους.
• Εξοικονόμηση χώρου με την αποφυγή θερμαντικών σωμάτων.
• Χαμηλό κόστος λειτουργίας.
• Χαμηλή θερμοκρασία νερού.
• Υγιεινό περιβάλλον χωρίς ξήρανση της ατμόσφαιρας.
• Χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας όπως αντλία θερμότητας με πολύ χαμηλό κόστος λειτουργίας.(βαθμός απόδοσης 360-500%).