Απόφαση για τα επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων των ΕΠΑΛ

Απόφαση με την οποία αποδίδονται επαγγελματικά δικαιώματα σε αποφοίτους των ΕΠΑΛ, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 5 Μαρτίου 2018 (Αριθμός Φ23/35437/Δ4-ΦΕΚ Τεύχος Β 771/05.03.2018). Την απόφαση υπέγραψε ο υφυπουργός Παιδείας, Δημήτρης Μπαξεβανάκης.
Ειδικότερα, με την απόφαση αυτή γίνεται αντιστοίχιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ΕΠΑΛ του νόμου 4386/2016 με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Κύκλοι του Υπουργείου, υπογράμμισαν τη σημασία του ότι, για πρώτη φορά, προηγείται η απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε αποφοίτους ΕΠΑΛ με την αποφοίτηση των πρώτων μαθητών του νέου συστήματος (νέο θεσμικό πλαίσιο του Ν. 4386/2016), οι οποίοι θα αποκτήσουν πτυχίο τον Ιούνιο του 2018. Υπενθυμίζεται ότι τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΕΠΑΛ του νόμου 3475 του 2006, αποδόθηκαν το 2016 με Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) του τότε υπουργού Νίκου Φίλη και τα επαγγελματικά δικαιώματα του νόμου 4186 του 2013 αποδόθηκαν το 2017 με ΥΑ του υφυπουργού Δημήτρη Μπαξεβανάκη.
Οι ειδικότητες στις οποίες χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα και αφορούν τον Κλάδο είναι:
Τομέας Μηχανολογίας
• «Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρήσεων Κεντρικής Θέρμανσης».
• «Τεχνιτών Αερίου καυσίμου (φυσικό αέριο)».
• «Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου».
• «Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών».
• «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού».