Αρχική » Περιεχόμενα » Ειδήσεις » Υπόμνημα της ΟΒΣΘ στον υπ. Οικονομικών για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Υπόμνημα της ΟΒΣΘ στον υπ. Οικονομικών για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Με την ευκαιρία της επεξεργασίας νέου φορολογικού νομοσχεδίου από το Υπουργείο Οικονομικών, η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, απέστειλε στον Υπουργό Οικονομικών κ.Ιωάννη Στουρνάρα υπόμνημα με τις προτάσεις και τις θέσεις που έχει επεξεργαστεί η Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και με τις οποίες  η Ο.Β.Σ.Θ. συντάσσεται απόλυτα.
Συνοπτικά, το υπόμνημα αναφέρει:
«Το υφιστάμενο φορολογικό σύστημα, αλλά και οι φορολογικοί νόμοι των προηγούμενων δεκαετιών, δεν έλαβαν ποτέ υπόψη τους τις συνταγματικές αρχές που προβλέπουν ίση φορολογική μεταχείριση και συνεισφορά των πολιτών στα δημόσια βάρη, ανάλογη με την φορολογική τους δυνατότητα.
Κάθε φορολογικός νόμος αιφνιδιάζει και  δημιουργεί πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις, 
Έτσι δεν «εμπεδώνεται» φορολογική συνείδηση και δεν «χτίζεται» το αμοιβαίο κλίμα εμπιστοσύνης που πρέπει να διέπει την φορολογούσα αρχή και τον φορολογούμενο – αντιθέτως οδηγεί τους τελευταίους σε παραβατικές συμπεριφορές που πολλές φορές γίνονται λόγω της πολυπλοκότητας του φορολογικού καθεστώτος.
Ο νέος νόμος θα πρέπει να στοχεύει στην επαναλειτουργία και ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας, να είναι σταθερός και ξεκάθαρος.
1) Δραστικός περιορισμός του παραεμπορίου και της παραοικονομίας.
2) Μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ.
3) Διευκόλυνση επενδυτικής δραστηριότητας των Μ.Μ.Ε. με αυτοχρηματοδότηση (αφορολόγητο αποθεματικό).
4) Εξορθολογισμός των ποινών για φορολογικές παραβάσεις και προστίμων, τα οποία να μην ξεπερνούν το 15% των ακαθάριστων εσόδων με εξαίρεση τα εικονικά και πλαστά τιμολόγια.
5) Μείωση της φορολόγησης των επιχειρήσεων για διατήρηση θέσεων εργασίας, επενδύσεις, διευκόλυνση μεταβίβασής τους.
6) Απαλλαγή φορολόγησης μέρους των κερδών κατά 40% για αγορά μηχανολογικού και τεχνολογικού εξοπλισμού.
7) Καταβολή ΦΠΑ σε συναλλαγές με πίστωση εντός μηνός από την έκδοση του τιμολογίου.
8) Σταδιακή μείωση του ορίου μεταχρονολόγησης επιταγών σε βάθος 4ετίας και όριο μεταχρονολογημένων 2 – 6 μήνες.
9) Άμεσος συμψηφισμός ΦΠΑ με οφειλές προς ΔΟΥ και ασφαλιστικά ταμεία.
10) Εφαρμογή της οδηγίας 2011/7 της Ε.Ε. για την καταπολέμηση της καθυστέρησης πληρωμών – όριο εξόφλησης υποχρεώσεων του δημοσίου εντός 30 ημερών.
11) Κατάργηση του ΚΒΣ.
12) Προώθηση αλλαγών στις διαδικασίες ένταξης και εξόδου των επιχειρήσεων στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ, στον τρόπο διαχείρισης των «αδρανών» επιχειρήσεων και στον τρόπο αποπληρωμής δανείων προς τις τράπεζες.
13) Αφορολόγητο στα 35.000 ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο. Ειδικό καθεστώς στα ανεκμετάλλευτα ακίνητα, άμεση κατάργηση του ΕΕΤΗΔΕ.
14) 3ετές όριο φορολογικής «μνήμης».
15) Μείωση του κόστους ενέργειας για τις Μ.Μ.Ε.
16) Διατήρηση της αφαίρεσης των υποχρεωτικών ασφαλιστικών εισφορών – ειδικά του ΟΑΕΕ – από το φορολογητέο εισόδημα.
17) Τεκμαρτή δαπάνη με βάση τον κατώτατο μισθό της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για συγγενείς που απασχολούνται σε οικογενειακές επιχειρήσεις και δυνατότητα ασφάλισής τους σε ξεχωριστή, χαμηλή κατηγορία του ΙΚΑ (50%).
18) Εξορθολογισμός του ελάχιστου κόστους κατασκευής.
19) Μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 50% για τα 3 πρώτα έτη λειτουργίας νέων επιχειρήσεων.
20) Πλήρης λειτουργία περιουσιολογίου.
21) Δημιουργία ειδικού λογαριασμού αποθεματικού για το ασφαλιστικό σύστημα, με 1‰ επί του τζίρου σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας και ιδιοκτησιακού καθεστώτος (ιδιωτικές, δημόσιες).
22) Μείωση της προκαταβολής στο 10% σε περίπτωση προσφυγής των φορολογουμένων στη δικαιοσύνη.
23) Σύνδεση των ποινών με ουσιαστικές παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας και όχι σε απλές παρατυπίες.
24) Περιορισμός του επιτοκίου προσαυξήσεων σε επίπεδα ίσα με το επιτόκιο δανεισμού του δημοσίου.
25) Δημιουργία συμβουλευτικής υπηρεσίας για προληπτικό και συμβουλευτικό έλεγχο των επιχειρήσεων.
26) Πιστοποίηση, ενημέρωση, δια βίου εκπαίδευση λογιστών και φοροτεχνικών».

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως Ειδήσεις