Αρχική » Περιεχόμενα » Εκπαίδευση » Ξεκίνησαν οι εγγραφές στις Επαγγελματικές Σχολές

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στις Επαγγελματικές Σχολές

• Σοβαρά προβλήματα σε δώδεκα νομούς της χώρας που δεν ιδρύονται ΕΠΑΣ
• Ακόμα δεν έχουν γνωστοποιηθεί τα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα των μαθημάτων κατά ειδικότητα
Στις περισσότερες σχολές υπάρχουν οι ειδικότητες «θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και συντηρητών κεντρικής θέρμανσης» και «τεχνικών αερίων καυσίμων (φυσικού αερίου)»

Πρεμιέρα στο χώρο της επαγγελματικής – τεχνικής εκπαίδευσης κάνουν από τη νέα σχολική χρονιά οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ). Οι σχολές αυτές που προέκυψαν από το νέο νόμο για την τεχνική εκπαίδευση, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας «απευθύνονται σε μαθητές οι οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν σε ειδικότητες που επικεντρώνονται κυρίως στην πρακτική εξάσκηση και δεν απαιτούν ισχυρή θεωρητική υποστήριξη, ώστε οι απόφοιτοί τους να εντάσσονται άμεσα στην αγορά εργασίας ως ειδικευμένοι τεχνίτες.

Η φοίτηση στις επαγγελματικές σχολές είναι διετής και στους αποφοίτους χορηγείται πτυχίο επιπέδου ΙΙ που τους δίνει τη δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ενώ έχουν και τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα ΙΕΚ. Δυνατότητες εγγραφής στην Α’ τάξη του ΕΠΑΣ έχουν:
– Κάτοχοι απολυτηρίου γενικού ή ενιαίου λυκείου.
– Όσοι προάγονται στη Β’ τάξη των επαγγελματικών (ΕΠΑΛ) ή γενικών λυκείων.
– Όσοι έχουν προαχθεί στη Β’ τάξη του Α’ κύκλου ΤΕΕ. – Κάτοχοι πτυχίου Α’ ή Β’ κύκλου ΤΕΕ για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.
– Μαθητές παρελθόντων ετών της Β’ και Γ’ τάξη του γενικού λυκείου, ΤΕΛ, ενιαίου λυκείου, ΕΠΛ.
– Μαθητές της Ε’ και Στ’ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.
– Μαθητές του Β’ κύκλου ΤΕΕ. – Προαχθέντες της Α’ και Β’ τάξης των γενικών λυκείων, ΤΕΛ, ενιαίων λυκείου, ΕΠΛ ημερησίων και εσπερινών.
– Προαχθέντες της Δ’ τάξης του παλαιού εξαταξίου γυμνασίου.
– Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ και των ισοτίμων προς αυτές σχολών για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.
– Απορριπτόμενοι της Β’ τάξης ΕΠΑΛ. – Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΣ για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.

Δικαιολογητικά εγγραφής

Για την εγγραφή στην Α’ τάξη των ΕΠΑΣ απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. α). Αποδεικτικό σπουδών Α’ τάξης για εγγραφή σε ΕΠΑΣ το οποίο εκδίδεται εφάπαξ και έχει θέση επίσημου τίτλου εγγραφής ή ενδεικτικό Δ’ τάξης του παλαιού εξαταξίου γυμνασίου. Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, το σχολείο που εκδίδει το αποδεικτικό στέλνει το ατομικό δελτίο του μαθητή επισημοποιημένο στο σχολείο που γίνεται η εγγραφή.
β) Για όλες τις άλλες περιπτώσεις χρειάζεται επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου. Στην περίπτωση αυτή για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, η ΕΠΑΣ στην οποία γίνονται εγγραφές πρέπει με έγγραφό της να ζητήσει επαλήθευση τίτλου και ακριβές απόσπασμα του μητρώου του μαθητή από το σχολείο έκδοσης του πτυχίου.
2. Πιστοποιητικό του δήμου ή της κοινότητας στα μητρώα των οποίων είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής στην περίπτωση που δεν έχει αστυνομική ταυτότητα.
3. Υπεύθυνη δήλωση για την κηδεμονία του μαθητή. Κηδεμόνας του μαθητή, εφόσον αυτός είναι ανήλικος, είναι ο πατέρας ή η μητέρα και απουσία αυτών ή κωλυομένων από το νόμο, ο έχων την επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.
4. Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου αν είναι ενήλικος για την ειδικότητα που επιθυμεί να παρακολουθήσει.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου αν είναι ενήλικος, σχετικά με τη διπλή φοίτηση. Η ταυτόχρονη φοίτηση σε ΕΠΑΛ ή σε άλλο σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οποιουδήποτε υπουργείου ή σε σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν επιτρέπεται.

Χωρίς ΕΠΑΣ δώδεκα νομοί

Στις αρχές Ιουνίου με σχετική απόφαση της υπουργού Παιδείας καθορίστηκαν πού θα λειτουργήσουν οι επαγγελματικές σχολές με τη μετατροπή των ΤΕΕ και ΕΠΑΛ σε ΕΠΑΣ και εσπερινά ΕΠΑΛ. Στις περισσότερες από τις ΕΠΑΣ που αναφέρονται στην απόφαση αυτή προβλέπεται να λειτουργήσουν και τμήματα με τις ειδικότητες «θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και συντηρητών κεντρική θέρμανσης» και «τεχνιτών αερίων καυσίμων (φυσικού αερίου)». Όμως πολύ σοβαρό πρόβλημα δημιουργείται από το γεγονός ότι σε δώδεκα νομούς (Έβρου, Ροδόπης, Ευρυτανίας, Αρκαδίας, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Κιλκίς, Λασιθίου, Σάμου, Φωκίδας, Χανίων και Χαλκιδικής) δεν προβλέπεται λειτουργία ΕΠΑΣ. Δηλαδή μαθητές από τους παραπάνω νομούς που θα θελήσουν να παρακολουθήσουν κάποια ειδικότητα των ΕΠΑΣ θα πρέπει να μετακομίσουν (!) σε άλλους νομούς ή να εγγραφούν σε ιδιωτικές σχολές. Επίσης σοβαρό πρόβλημα δημιουργείται και με τη διδακτέα ύλη των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ. Μέχρι στιγμής είναι άγνωστο τι θα γίνει με τα βιβλία των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ τα οποία θα πρέπει να είναι τα κατάλληλα για να εξυπηρετούν τις ανάγκες των μαθητών και τους εκπαιδευτικούς στόχους των σχολείων αυτών.
Το γενικό περίγραμμα των προβλημάτων που δημιουργούνται, με το νέο νόμο, στην επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση καταγράφεται στην επιστολή διαμαρτυρία που απέστειλε η Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΟΛΤΕΕ) προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, στις αρχές Ιουνίου. Στην επιστολή αυτή, που υπογράφεται από τον πρόεδρο και γενικό γραμματέα της ΟΛΤΕΕ, Αχιλλέα Πέττα και Πολύκαρπο Μαλάγαρη, μεταξύ άλλων, επισημαίνεται:
«Όπως είναι γνωστό, η κυβέρνηση, παρά την αντίθεση του εκπαιδευτικού κόσμου και της ΟΛΤΕΕ, ψήφισε στη Βουλή τον Ιούνιο του 2006 νέο νόμο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση (ν. 3475/06), η εφαρμογή του οποίου πρόσθεσε νέα προβλήματα και όξυνε τα υφιστάμενα στον πολύπαθο χώρο… Οι ανησυχίες μας, και η αρνητική μας στάση στην μεταρρύθμιση που βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν προέρχονται από στείρο αρνητισμό ούτε από συντεχνιακό πνεύμα. Δεν έχουμε πειστεί ότι η κατάσταση θα αλλάξει προς το καλύτερο. Όλα τα μέχρι τώρα δείγματα γραφής δείχνουν ότι βαδίζουμε προς το χειρότερο. Σε λίγο θα αρχίσει η νέα σχολική χρονιά και οι ελλείψεις, η προχειρότητα είναι εμφανής σε πλείστα όσα θέματα.
• Δεν έγινε καθόλου διαφήμιση-γνωστοποίηση των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ στην κοινή γνώμη και κυρίως σε γονείς και μαθητές. Είναι αδύνατο να επιτύχει η μεταρρύθμιση έστω και αν αποδειχτεί καλύτερη από την προηγούμενη με τους ελάχιστους μαθητές που έχουμε σήμερα.
• Δεν έχει καταργηθεί η ψευδεπίγραφη τεχνολογική κατεύθυνση του γενικού λυκείου. Τεχνολογική κατεύθυνση λυκείου είναι εκ της φύσεώς του το επαγγελματικό λύκειο. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε και γενικό (όχι πλέον ενιαίο) λύκειο και τεχνολογική κατεύθυνση, όπως δεν είναι δυνατόν να έχουμε θεωρητική και θετική κατεύθυνση στο Επαγγελματικό λύκειο.
• Δεν έχει καθοριστεί το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων των ΕΠΑΛ.
• Αρχίζουν οι εγγραφές και δεν έχουν ανακοινωθεί οι τομείς και οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν σε κάθε ΕΠΑΛ.
• Δεν υπάρχει ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα των ΕΠΑΣ.
 • Δεν υπάρχουν βιβλία για τα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ, γραμμένα σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών και τους στόχους των σχολείων αυτών. Για ένα μόνο κακογραμμένο βιβλίο ιστορίας της έκτης δημοτικού έγινε πολύς λόγος πρόσφατα στην Ελληνική κοινωνία. Πρέπει να αισθανόμαστε ικανοποιημένοι γιατί δεν θα γίνει κανένας λόγος για τα δικά μας βιβλία που δεν υπάρχουν καθόλου;
• Δεν έχει καθοριστεί το ποσοστό εισαγωγής στα ΑΤΕΙ και τις στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές.
• Δεν κατανοούμε γιατί οι απόφοιτοι του γενικού λυκείου δεν μπορούν να εγγραφούν στα ΕΠΑΛ. Το απολυτήριο γενικού λυκείου είναι ισότιμος τίτλος με το απολυτήριο του ΕΠΑΛ. Το απολυτήριο λυκείου δεν έχει καμιά ισοτιμία με το πτυχίο του ΕΠΑΛ και γι΄ αυτό το πτυχίο οι απόφοιτοι του ΓΕ.Λ. επιθυμούν να φοιτήσουν στο ΕΠΑΛ. Γιατί οι απόφοιτοι αυτοί στέλνονται «πακέτο» στα ΙΕΚ και κυρίως στα ιδιωτικά ΙΕΚ;
• Δεν ασχολείται απολύτως κανένας με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ. Σε δύο χρόνια θα αποφοιτήσουν οι πρώτοι μαθητές μας, με ποια επαγγελματικά δικαιώματα θα βγουν στην αγορά εργασίας;
• Δεν γίνεται καμία ενέργεια για να συνδεθούν το ΕΠΑΛ και η ΕΠΑΣ με την αγορά εργασίας.
 • Οι ειδικότητες που απαιτούν ισχυρή θεωρητική υποστήριξη αλλά βρέθηκαν, κατά λάθος ή σκόπιμα, εκτός ΕΠΑΛ πως θα λειτουργήσουν; Στην πράξη θα διαπιστωθεί ότι απαιτούν ισχυρή θεωρητική υποστήριξη γενικών μαθημάτων και θα έπρεπε να έχουν ενταχθεί στα ΕΠΑΛ με διέξοδο στα ΑΤΕΙ . ..
• Δεν κατανοούμε πως οι απόφοιτοι των ΕΠΑΣ θα «εντάσσονται άμεσα στην αγορά εργασίας ως ειδικευμένοι τεχνίτες», σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του ν. 3475/2006, με μόνο σπουδές σε τεχνικά μαθήματα και καθόλου στα γενικά μαθήματα από τους απόφοιτους των ΤΕΕ τα οποία καταργήσατε.
• Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και κυρίως των τεχνικών ειδικοτήτων σε σύγχρονες και παρεμφερείς ειδικότητες. Δεν αποτελεί ελαφρυντικό για το ΥΠΕΠΘ ότι δεν υπάρχουν βιβλία και ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών για να γίνει επιμόρφωση. Τόσο το χειρότερο για όλους μας και κυρίως τους μαθητές μας.
• Δεν γνωρίζουμε το σκεπτικό του ΥΠΕΠΘ που αποφάσισε ότι οι μαθητές της Β΄ τάξης του Α΄ κύκλου των ΤΕΕ, που απορρίπτονται λόγω ανεπαρκούς φοίτησης, τιμωρούνται με απώλεια 2 ετών αφού έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν μόνο στην Α΄ τάξη του ΕΠΑΛ εξαιτίας της κατάργησης των ΤΕΕ.
• Δεν κατανοούμε γιατί οι «υπεύθυνοι» του ΥΠΕΠΘ διαμηνύουν, για να καθησυχάσουν τους συναδέλφους μας, ότι δεν θα γίνουν φέτος μετακινήσεις και από την άλλη, κάποια ΠΥΣΔΕ προβαίνουν σε αποσπασματικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών δίνοντας κενά και υπεραριθμίες πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία της μετατροπής των ΤΕΕ. Αναρωτιόμαστε είναι η πρέπουσα συμπεριφορά της πολιτείας απέναντι σε εκπαιδευτικούς που στην κυριολεξία «έχτισαν» την Τεχνική Εκπαίδευση στη χώρα μας με περίσσευμα ψυχής και είναι η πρέπουσα συμπεριφορά προς τους μαθητές μας που προέρχονται από φτωχές και κοινωνικά κατώτερες οικογένειες; Οι θέσεις μας για το μέλλον της ΤΕΕ, τις οποίες προφορικά και γραπτά σας έχουμε αναπτύξει, συνοψίζονται σε ένα τύπο Τεχνολογικού Λυκείου με δυο κατευθύνσεις με αυξημένα τεχνικά μαθήματα και διέξοδο προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. Επειδή οι θέσεις μας απέχουν από τις βασικές επιλογές του ν.3475/2006 ζητάμε την βελτίωση βασικών σημείων του νόμου αυτού σύμφωνα με τις τεκμηριωμένες προτάσεις της Ομοσπονδίας μας».